magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)

TIR KEZDŐLAP

http://geo.kvvm.hu/tir

A védett természeti területek interaktív térképe

http://geo.kvvm.hu/tir

Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» KEHOP-4.3.0-15-2016-00001
KEHOP-4.3.0-15-2016-00001
 
 
 A biológiai sokféleség csökkenése, az állat- és növényfajok eltűnése, és természetes élőhelyek leromlása világszerte és hazánkban is egyre súlyosabb mértéket ölt. Mivel a gazdasági növekedés jelentős mértékben támaszkodik a természeti erőforrások minél hatékonyabb kiaknázására, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása – mely végső soron földi létünk alapja – csak jól szervezett, összehangolt intézkedésekkel érhető el. A megfelelő szintű beavatkozáshoz azonban nélkülözhetetlen a minket körülölelő ökológiai rendszer mélyebb ismerete, természeti tőkénk térbeli eloszlásának feltérképezése és az azzal kapcsolatos tudásbázis fejlesztése.
 
Ezen célok elérése – valamint a hatályos nemzetközi egyezményekben és irányelvekben vállalt kötelezettségeink teljesítése - érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával 2016-ban egy átfogó országos program kidolgozását kezdte meg.
 
Az eredményektől a biológiai sokféleség rendszerszintű védelmének erősödését várjuk a természeti állapot változását előidéző, különböző léptékű – országos, regionális vagy éppen lokális – döntések meghozatalának tudományos igényességgel történő támogatásával. A projekt keretében megvalósuló négy fejlesztési elem egymással szorosan összefüggő tevékenységeket foglal magában, melyek sikeres végrehajtásától joggal várható, hogy a természetvédelmi tevékenységek megalapozottan, a naprakész természeti információk birtokában és költséghatékonyan szolgálják a természeti sokféleség megőrzését.
 
Letölthető dokumentum: projektet bemutató szórólap (pdf)
 
Projektazonosító KEHOP-4.3.0-15-2016-00001
Projekt címe 
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
Projekt forráskerete
1 070 000 000 Ft
A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében
Kedvezményezett konzorciumvezető Földművelésügyi Minisztérium
Konzorciumi partnerek
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutató Központ
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
A projektfejlesztés és megvalósítás időtávja
Projektfejlesztés, előkészítés: 2016. október 1 – 2017. szeptember 30.
Megvalósítás: 2017. október 1 – 2020. december 31.
Általános célkitűzések
1. Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-     társadalmi értékének meghatározása
2. A megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása
3. Az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők       szemléletformálása
4. Nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése
 

 
 
NATURA
fejlesztési elem
 
A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése
 
 
 
Célkitűzés:  
Terepei kutatások révén gyarapítani tudásunkat, hogy a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti értékeinket – fajokat, élőhelyeket – hosszú időre megőrizhessük.
Tevékenységek:
• Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának kutatása, terepi vizsgálatok révén;
• Élőhely-térképezés;
• Fajmegőrzési tervek összeállítása, frissítése;
• A szabadvezeték-hálózat okozta madárpusztulások konfliktusterületeinek azonosítása.
 

 
ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁS
fejlesztési elem
 
Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés
és –értékelés
 
 
 
Célkitűzés: 
Felmérni, térképezni és értékelni a természetes ökoszisztémákat, és kiemelt jelentőségű szolgáltatásaikat, hogy a természet adományait a jövőben se kelljen nélkülözni.
 
Tevékenységek:
• Hazai ökoszisztémák országos térképezése, ökológiai állapotának meghatározása és térképezése;
• Kulcsjelentőségű ökoszisztéma-szolgáltatások azonosítása, értékelése és térképezése, a társadalmi jóllétet megalapozó hatásának felmérése.
 
 
Letölthető dokumentumok:
 

 
TÁJKARAKTER
fejlesztési elem
 
Természeti és táji értékek táji léptékű
megőrzésének stratégiai megalapozása
 
 
 
Célkitűzés: 
Tájaink jellegzetes arculatát megfoghatóvá tenni, hogy az ember tájalakító tevékenységei során a táj értéket képviselő karaktere megőrizhető maradjon.
Tevékenységek:
• A hazai tájkarakter-rendszer módszertani megalapozása, alkalmazási területek azonosítása;
• Országos tájkarakter-egységek lehatárolása, leírása;
• Helyi tájkarakter-egységek védelmére, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó javaslatok.
 
 
Letölthető dokumentumok:
 
 

 
ZÖLDINFRASTRUKTÚRA
fejlesztési elem
 
A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és
fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása
 
 
Célkitűzés: 
Meghatározni a természetes és természetközeli állapotú területek – a hazai zöldinfrastruktúra – működőképes hálózatának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges szakpolitikai kereteket.
Tevékenységek:
• A hazai zöldinfrastruktúra elemeinek azonosítása, állapotának értékelése;
• A zöldinfrastruktúra-hálózat térképi lehatárolása;
• A megőrzés, fejlesztés és helyreállítás lépéseinek meghatározása – célok, prioritások, beavatkozási célterületek.
 
Letölthető dokumentumok:
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2018. 03. 05. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design