magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)

TIR KEZDŐLAP

http://geo.kvvm.hu/tir

A védett természeti területek interaktív térképe

http://geo.kvvm.hu/tir

Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Önkormányzatok » Az önkormányzatok számára elérhető természetvédelmi témájú pályázatok I.
Az önkormányzatok számára elérhető természetvédelmi témájú pályázatok I.
 
 
  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül valósulhatnak meg európai uniós és hazai forrásokból olyan természetvédelmi és környezetvédelmi beruházások, melyek elérhetővé teszik a települések számára, hogy megvalósíthassák természetvédelmi fejlesztési terveiket.
 
  A KEOP a fő fejlesztési irányvonalakat ún. prioritástengelyekként fogalmazza meg. A prioritástengelyek intézkedésekre, az intézkedések konstrukciókra bonthatók, ezekre épülve kerülnek kiírásra a pályázati felhívások és valósul meg maga a program. Egyik prioritástengely a Természeti értékeink jó kezelése, mely három pályázati konstrukcióból épül fel. Ezek a következők:
 
 • Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése (A konstrukció száma KEOP-3.1.2.), kétfordulós kiválasztási eljárás;
 • Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása (Konstrukció száma: KEOP-3.1.3.), kétfordulós kiválasztási eljárás;
 • Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése. (Konstrukció száma: KEOP-3.3.0.), egyfordulós kiválasztási eljárás.
 
Általános információ a kétfordulós pályázati konstrukciókkal kapcsolatban
 
  Az első fordulóban a pályázónak egy projektjavaslatot kell benyújtania, mely a Pályázati Adatlapot, Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt és egyéb kötelező mellékleteket foglalja magába. A Megvalósíthatósági Tanulmány szakmai és közgazdasági kidolgozásához ad támpontot egy erre a célra készült sablon, melynek használata elvárás a pályázóktól.
  Részletes kidolgozásra csak az első fordulón nyertes, továbbfejlesztésre javasolt pályázatai kerülnek. Az első fordulóban lehetőség van a projektgazdának a kidolgozás költségeinek (részletes megvalósíthatósági tanulmány, tervek) elszámolására. Az elszámolható költségekről részletes tájékoztatást a Pályázati Útmutató nyújt.
  A konstrukcióra helyi és kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik, 100%-ban önkormányzati tulajdonú kht-k, ill. 100%-ban önkormányzati tulajdonú közhasznú szervezetté minősített non-profit gazdasági társaságok is jelentkezhetnek önállóan, illetve max. 3 tagból álló konzorciumi társulásba tömörülve.
  A pályázónak a szakmai kritériumok mellet eleget kell tennie az esélyegyenlőségi és fenntarthatósággal kapcsolatos pályázati elvárásoknak is.
  Az első fordulóban a pályázatok bírálata szakaszosan történik, a pályázati útmutatóban meghatározott határnapok mentén, a második fordulóban a pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges.
 
 
Tájékoztató jellegű információk az egyes konstrukciókról
 
„Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” (A konstrukció száma: KEOP-3.1.2.)
 
  A konstrukció alapvető céljai a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása, melyek a pályázati kiírásban mint részcélok jelennek meg. Elvárás a pályázók részéről, hogy részcélonként csoportosítva nyújtsanak be önálló pályázatot.
 
  
A KEOP-3.1.2 konstrukció kapcsán az alábbi tevékenységek támogathatók:
 
 • Élőhely védelem és helyreállítás: csak védett, fokozottan védett és NATURA 2000 területekre lehet támogatást igényelni.
 • Barlangbejáratok biztosítása; mesterséges üregek biztosítása, rekonstrukciója; földtani alapszelvények rekonstrukciója; földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rekonstrukciója; ex lege védett források helyreállítása; felszínalaktani értékek megőrzése, rekonstrukciója; kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása (csak védett élettelen érték, illetve az általa érintett terület védettsége alapján támogatható a pályázat);
 • Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása;
 • Út-vasút természetbarát átalakítása.
 A konstrukció turisztikai célú beruházást nem támogat!
 
  Az első fordulóban a projekt előkészítés elszámolható költségeinek felső határa a 2. fordulós projekt megvalósítására tervezett elszámolható költségeinek legfeljebb 6%-a lehet.
  A támogatás mértékét központi költségvetési szervek esetén az első fordulóban 100%, a második fordulóban a pénzügyi és közgazdasági elemzések által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján határozzák meg, melynek minimális mértéke 50%, maximális értéke 100%.
  A projekt megvalósítására nyújtható támogatás minimális összege 50 millió Ft, maximális összege 500 millió Ft.
 
 
„Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” (Konstrukció száma: KEOP-3.1.3.)
 
  A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes kertekben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai értékeinek helyreállítását célozza.
 
Támogatható tevékenységek a projekt megvalósítása során:
 
 • Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása,
 • Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója,
 • Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások,
 • A park, a kert szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények elbontása és a degradált felületek revitalizációja,
 • A létesítmény kivitelezése során történő megközelítéséhez, védelméhez szükséges és indokolt beruházások, talajjavítás, pótlás, talajcsere, (indoklással),
 • A növénykertekben élő védett és vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének eszközökkel történő fejlesztése,
 • Védett növényfajok ex situ megőrzési programjához kapcsolódó tevékenységek, történeti kertek speciális stílusjegyeit megőrző rekonstrukció.
 
Az előkészítés folyamán a kedvezményezettől elvárt önerő mértéke az előkészítésre elszámolható költségek arányában:
 • központi költségvetési szervek esetén 0%,
 • nem központi költségvetési szervek esetén 15%.
A projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatás maximális aránya az elszámolható költségekre vonatkozóan 100%.
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás minimális összege minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft.
 
 
Általános információk „Az erdei iskolák és erdei óvodák infrastrukturális fejlesztése” című egyfordulós pályázati konstrukcióról
 
  A pályázati konstrukció alapvető célja, hogy a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával emelkedjen az erdei iskolák és erdei óvodák színvonala. Ennek eléréséhez a természetvédelem fontos stratégiai kérdéseinek, a környezeti nevelésnek a támogatásával, illetve a minősített erdei iskola és óvoda szolgáltatás infrastrukturális hátterének javításával és a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében történő tartalmi fejlesztésének támogatásával járul hozzá.
 
  Erdei iskola konstrukcióra azok a korábban nevesített szervezetek pályázhatnak, amelyek legalább előminősített szolgáltatást nyújtanak (és a Támogatási Szerződés megkötéséig megszerzik a minősítést) , továbbá maguk, vagy a konzorcium egy tagja rendelkeznek saját ingatlannal. Nem támogatható új erdészeti erdei iskolák kialakítása, illetve magán-erdőgazdálkodó használatában lévő erdészeti erdei iskolák felújítása.
 
A konstrukció keretén belül a főbb támogatható tevékenységek:
 
 • Épület-felújítás, rekonstrukció
 • Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása,
 • A szolgáltató épületbe szükséges bútorok beszerzése a támogatási összeg 10%-ig,
 • Terepi laborfelszerelések beszerzése,
 • Terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök,
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenységek.
 
  A konstrukció keretében a nyertes pályázatok egyfordulós eljárással kerülnek kiválasztásra. A pályázónak részletesen kidolgozott projektet (Projekt Adatlap és kötelező mellékletek, Részletes Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés).
 
A támogatás mértéke:
 
- a projekt elszámolható költségeinek maximum 90%-a,
- a kedvezményezettől minimálisan elvárt önerő mértéke 10%.
- a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
 
 
  Az egyes pályázati konstrukciókhoz tartozó Pályázati felhívást és útmutatót, illetve a jelentkezéshez szükséges Pályázati adatlapot, továbbá egyéb dokumentumokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról tölthetik le. A honlap elérhetősége: www.nfu.hu. A honlapon az Operatív Programról, illetve az egyes pályázati konstrukciókról is bővebb információt szerezhetnek.
 
  A pályázatokat a KvVM Fejlesztési Igazgatóságára kell benyújtani, amely mint Közreműködő szervezet vesz részt az egyes pályázatok kiválasztásában, szakmai támogatásában, illetve pénzügyi és technikai menedzselésében.
 
Már nyertes önkormányzati pályázatok: 
 
 

-Nyertes Önkormányzat neve

Pályázat azonosító száma

Pályázat címe

Igényelt/megítélt támogatás

Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzata

KEOP-7.3.1.2-2008-0013

Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása

Igényelt támogatás: 216.480.000

Dombóvár Város Önkormányzata

KEOP-7.3.1.2.-2008-0022

Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében

58.000.000

  A zölddel jelzett sorok 2 fordulós konstrukció 1. fordulójában nyertes pályázatok, melyek eddig az előkészítésre kaptak támogatást, a feltüntetett összeg a megvalósítására kért támogatás összege.
 

Üllés Község Önkormányzata

KEOP-3.3.0-2008-0040

Az üllési Baromjárási Erdei Iskola fejlesztése

Megítélt támogatás

bruttó 52.204.844 Ft

(100% támog.)

Alsómocsolád Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. és Alsómocsolád Község Önkormányzata konzorciuma

KEOP-3.3.0.-2008-0053

Világunk összefüggései gyerekszemmel, a „Kölyök Fészek” Erdei Iskola Tár-Házában

Nettó 71.855.612 Ft

(100% támog.)

Somoskőújfalu Község Önkormányzata

KEOP-3.3.0.-2008-0037

„Somoskőújfalu, erdei iskola kialakítása”

Bruttó 43.409.381 Ft

(100%)

Kisbajom Község Önkormányzata

KEOP-3.3.0.-2008-0047

„Kisbajom erdei iskola infrastrukturális fejlesztése”

Bruttó 73.230.729 Ft

(100%)

  A kék sorok egyfordulós konstrukcióban a megvalósításra megítélt támogatási összeget jelölik.
 
 
 
 
   
 
2009. 09. 07. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design