magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» fekete galagonya
fekete galagonya
 
Adatok:
 Magyar név: fekete galagonya
 Latin név: Crataegus nigra
 Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)
 Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)
 Szűkebb kategória, magyar: Rózsafélék (család)
 Szűkebb kategória, latin: Rosaceae (familia)
 Fokozottan védett: igen
 Természetvédelmi érték: 100 000 Ft
 Védetté nyilvánítás éve: 1988
 Rendelet melléklete: 1. melléklet


Szinoníma: -
 
 
Termet: 1-6 m. Életforma: Microphanerophyta-Mega-mesophaerophyta
Leírása:
Cserje vagy 5 m-ig növő kisebb fa. Hajtásai fehéren molyhosak, gyengén tövisesek. Levelei 5–10 cm hosszúak, karéjosak, melyek a csúcs felé fokozatosan kisebbednek. A levéllemez felül kopaszodó, fonákán szürkén gyapjas. Virágzata sátorozó; virágai fehérek, 5-tagúak. A virágzati tengely és a vacok szürkén gyapjas. Termése fényesfekete almácska.
 
Virágzása:
május – június / VIII – IX.
 
Élőhelye:
Mészkedvelő; ligeterdők, ártéri cserjések faja.
 
Előfordulása:
Pannon-balkáni flóraelem.
Sárköz, Mohácsi-sík, Mohácsi-sziget, Csepel-sziget, Mezőföld, Duna-Tisza köze.
 
Megjegyzés:
Levélalakja emlékeztet egyes berkenyefajok (Sorbus spp.) levelére. Könnyen hibridizálódik a mindenütt gyakori egybibés galagonyával (Crataegus monogyna). A hibrid (Crataegus x degenii) megjelenésében az egybibés galagonyához hasonlít, de hajtásai gyapjasak, alig tövisesek, levele gyéren molyhos, termése feketésvörös. Együtt él a fekete galagonyával, annál gyakoribb.
 
Veszélyeztetettsége: V: 5; H: 3;
 
 
Forrás:
Bartha Dénes, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., - Király Gergely in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 
 
Képek:

 
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design