magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» sápadt szemeslepke
sápadt szemeslepke
 
Adatok:
 Magyar név: sápadt szemeslepke
 Latin név: Lopinga achine
 Tágabb kategória, magyar: Ízeltlábúak (törzs)
 Tágabb kategória, latin: Arthropoda (phylum)
 Szűkebb kategória, magyar: Lepkék (rend)
 Szűkebb kategória, latin: Lepidoptera (ordo)
 Fokozottan védett: igen
 Természetvédelmi érték: 100 000 Ft
 Védetté nyilvánítás éve: 1993
 Fokozottan védetté nyilvánítás éve: 2012
 Rendelet melléklete: 2. melléklet
 Irányelvek: Élőhelyvédelmi Irányelv IV.
 Egyezmények: Bern II.


Szemeslepkefélék családja (Satyridae)
 
 
Sápadt szemeslepke (Lopinga achine, syn.: Hipparchia dejanira, Parage achine, Lasiommata achine)
A szárnyfesztávolsága 45-54 mm. Elülső szárnyának csúcsa lekerekített. Hátulsó szárnya megnyúlt kör alakú, a sejt igen ferdén lemetszett, az m3 ér a tövénél erősen meggörbült, a szegély gyengén hullámos. A hímeken nincsen androconium. Szárnyai sötét (a nőstényé világosabb) kávébarnák, a szemfoltsorok teljesek, a foltok feketék, a szárnyak felszínén lévőknek nincsenek pupillájuk, keskeny, sárga gyűrű veszi őket körül, mögöttük a fonákról áttetsző, elmosódott, sárga vonal húzódik. Mindkét ivar szárnyainak fonákja hasonló, a hímé sötétebb és élesebben rajzolt, mint a nőstényé, s a hátsó szárny sötétebb, mint az elülső; szürkével behintett sárgásbarnák, a szemfoltsor pettyeinek fehér pupillája van, a sárga gyűrűk szélesek, olykor sávvá olvadnak össze, mögöttük az elülső szárnyon sárga, hátulsón fehér, zegzugos csík határolja őket. A szegélyek mentén három zegzugos vagy hullámos sötét vonal fut végig. Nincs hozzá hasonló faj.
Palearktikus faj. Az utóbbi évtizedben erdészeti beavatkozások következtében számos helyről eltűnt, amelynek oka feltehetően a faj számára kedvezőtlenül alakult mikroklimatikus viszonyokkal magyarázható. A hazai populációk megegyeznek a törzsalakkal.
Élőhelyei üde sík- és dombvidéki lomboserdők. Magyarországon főként dús aljnövényzetű, kevert állományú erdőkben fordul elő. Hernyójának tápnövényei elsősorban erdei fűfélék, pl.: szálkaperje fajok (Brachypodium spp.), búza fajok (Triticum spp.), vadóc fajok (Lolium spp.) és perje fajok (Poa spp.), valamint sás fajok (Carex spp.). Imágójának egyetlen nemzedéke május közepétől július végéig repül. Imágójának röpte gyenge és nem tartós; a nőstények 2-3 héttel később jelennek meg, mint a hímek.
 
Leírás forrása:
Bálint Zsolt & Gubányi András & Pitter Gábor (2006): Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye alapján – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 136 pp.
Gozmány László Dr. (1968): Nappali lepkék – Diurna in Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae XVI. kötet – Lepidoptera, 15. füzet. Akadémia kiadó, Budapest. 205 pp.
www.macrolepidoptera.hu
 
Kép(ek) forrása:
http://kitaibel.hu/lepidopterology/nappali/page132.html
 
 
 
Képek:

 
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design