magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» nagy nyárfalepke
nagy nyárfalepke
 
Adatok:
 Magyar név: nagy nyárfalepke
 Latin név: Limenitis populi
 Tágabb kategória, magyar: Ízeltlábúak (törzs)
 Tágabb kategória, latin: Arthropoda (phylum)
 Szűkebb kategória, magyar: Lepkék (rend)
 Szűkebb kategória, latin: Lepidoptera (ordo)
 Fokozottan védett: igen
 Természetvédelmi érték: 100 000 Ft
 Védetté nyilvánítás éve: 1982
 Fokozottan védetté nyilvánítás éve: 2012
 Rendelet melléklete: 2. melléklet


Tarkalepkefélék családja (Nymphalidae)
 
 
Nagy nyárfalepke (Limenitis populi)
A szárnyfesztávolsága 65-80 mm. Alapszíne fekete, a hímeké mélyebb, helyenként átüt rajta a fonák barna és szürke színezete, fehér foltjait jórészt fekete behintés takarja el. A nőstényen a foltok nagyok, tiszta fehérek, a sejtet fehér sáv szeli át, a középtér fehér szalagja szaggatott, a szegély mentén két sor fekete folt van, amelyet s csúcstérben és a külső szögletben vörös szín keretez. Hátulsó szárnyán a fehér szalag egyenletes, a nőstényen széles, a szegélytéren fekete félholdak sora látható, a félholdakra vörösesbarna majd ismét fekete ívek borulnak, a szegélyen lapos, szintén fekete ívekből álló foltsor húzódik. Szárnyainak fonákja élénk barnásvörös, a fekete rajzolat helyét jórészt fényes kék vagy rozsdavörös szín foglalja el. A hátulsó szárnyán a fekete pontok vörösesbarna szalagban helyezkednek el. A szárnyak szegélye fekete. Nincs hasonló faj.
Eurázsiai faj. A faj Magyarországon Sopron és Kőszeg környékén, a Mátrában, a Bükk-hegységben és Jósvafő környékén figyelhető meg.
Faunaterületünk belső részéről az utóbbi évtizedekben kipusztult, feltehetően a faj számára kedvezőtlenül alakuló mikroklimatikus viszonyok miatt.
Élőhelyei lomboserdők. Hernyójának tápnövénye természetes élőhelyein kizárólag a rezgőnyár (Populus tremula), előfordulhat még fekete nyáron (Populus nigra), azonban a múlt században történt nemesnyártelepítések a hűvös patakvölgyeket is kisebb-nagyobb mértékben érintették, emiatt elképzelhető, hogy egyes nemesnyár egyedeken is kifejlődhet, erre azonban nincsen bizonyított adat. Imágójának egy nemzedéke május közepétől július közepéig repül, a rajzási csúcs június végére esik.
 
Leírás forrása:
Bálint Zsolt & Gubányi András & Pitter Gábor (2006): Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye alapján – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 136 pp.
Gozmány László Dr. (1968): Nappali lepkék – Diurna in Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae XVI. kötet – Lepidoptera, 15. füzet. Akadémia kiadó, Budapest. 205 pp.
www.macrolepidoptera.hu
 
Kép(ek) forrása:
http://kitaibel.hu/lepidopterology/nappali/page103.html
 
 
 
Képek:

 
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design