magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» magyar boglárka
magyar boglárka
 
Adatok:
 Magyar név: magyar boglárka
 Latin név: Jolana iolas
 Tágabb kategória, magyar: Ízeltlábúak (törzs)
 Tágabb kategória, latin: Arthropoda (phylum)
 Szűkebb kategória, magyar: Lepkék (rend)
 Szűkebb kategória, latin: Lepidoptera (ordo)
 Fokozottan védett: igen
 Természetvédelmi érték: 250 000 Ft
 Védetté nyilvánítás éve: 1982
 Fokozottan védetté nyilvánítás éve: 2012
 Rendelet melléklete: 2. melléklet
A védett fajhoz még nincs feltöltve kép

Boglárkalepke-félék családja (Lycaenidae)
 
 
Magyar boglárka (Jolana iolas, Syn.: Lycaena jolas, Iolana iolas, Maculinea iolas)
A szárnyfesztávolsága 36-40 mm. A hím szárnyainak felszíne kissé szürkével fedett liláskék, keskeny fekete szegélye az elülső szárny csúcsterén a legszélesebb, rajzolata nincsen, a sejtvégi folt is hiányzik. A nőstény szárnyainak felszíne fémesen csillogó liláskék, a fekete szegély a felső és külső szegélyen is igen széles, ezért a kék szín mindkét szárnyon a tő- és a középtér egy részére korlátozódik. Mindkét ivar fonákja halványszürke, a szemfoltsor pettyei nagyok, élesek, a szegélyfoltsorból viszont csak a külső pontsor és a belső ívfoltok árnyéka maradt meg, a vörös szalag is hiányzik. A legnagyobb hazai boglárkalepkénk.
A Kárpát-medencében és a Mediterráneumban elterjedt faj, mely az Északi-középhegység egyes részein (Cserhát, Börzsöny, Naszály), a Dunántúli-középhegységben egyes részein (Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység), a Mecsekben és a Villányi-hegységben él.
Élőhelyei meszes talajon kialakuló ritkás száraz lomboserdők és cserjések, elsősorban molyhos tölgyes bokorerdők és tatárjuharos lösztölgyesek, pusztai tölgyesek, sztyepp- és sziklai cserjések, száraz meleg erdőszegélyek.
Hernyójának tápnövénye dudafürt fajok (Colutea spp.), különösen a pukkanó dudafürt (Colutea arborescens), melynek becőjében fejlődik a hernyó. Imágója május elejétől június végéig (július végéig) repül, a rajzási csúcs június elejére esik.
 
Leírás forrása:
Bálint Zsolt & Gubányi András & Pitter Gábor (2006): Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye alapján – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 136 pp.
Gozmány László Dr. (1968): Nappali lepkék – Diurna in Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae XVI. kötet – Lepidoptera, 15. füzet. Akadémia kiadó, Budapest.
www.macrolepidoptera.hu
http://kitaibel.hu/lepidopterology/
 
Kép(ek) forrása:
http://kitaibel.hu/lepidopterology/nappali/page74a.html
 
 
 
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design