magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Ismerje meg... a Villányi Templom-hegy természetvédelmi területet!
Ismerje meg... a Villányi Templom-hegy természetvédelmi területet!
 

 

Villány nem csak borairól ismert messze földön, hanem a település belterületén található, 1989 óta kiemelt természeti oltalom alatt álló Templom-hegy földtani képződményeiről és ősmaradványairól is. A jó bornak nem kell cégér, a Villányi Templom-hegy természetvédelmi területen található természeti értékekre azonban érdemesnek tartjuk felhívni a figyelmet.
 

Villányi Templomhegy TT
A Templom-hegy tetején lévő bányaudvar kelet felől


A 163 m magas Templom-hegyen (korábbi nevén Mészhegy vagy Kalkberg) összesen négy kisebb-nagyobb felhagyott kőfejtő található (a kőbányászat a rómaiak idején kezdődött meg), amelyek triász és jura időszaki üledékes kőzeteket tárnak fel a bennük található ősmaradványokkal. A területen található képződmények a földtörténeti középkoron (mezozoikum) belül mintegy 80 millió év földtörténeti eseményeibe, ősföldrajzi körülményeibe engednek betekintést: a rétegsor alján található triász dolomit (a Csukmai Dolomit Formáció Templomhegyi Dolomit Tagozata) kb. 240 millió évvel ezelőtt képződött, a rétegsort záró vastagpados mészkő (Szársomlyói Mészkő Formáció) kora pedig kb. 160 millió év. Ez utóbbi kőzet alkotja a hegy tetején lévő kőbánya 25 méter magasságú déli falát.

A Templom-hegyi kőfejtő déli fala, Szársomlyói Mészkő Formáció
A bányaudvar déli fala


A Templom-hegy tetején lévő kőfejtő kőzeteiben található ősmaradványok a jura időszaki tengeri élővilágról adnak képet.
A területen legjobban tanulmányozható és leglátványosabb a Villányi Formáció kb. 30-40 cm vastagságú ''ammoniteszes pad''-ja. A hegy tetején lévő kőfejtő keleti végében feltárt réteglapokon számos ammonitesz maradvány (héjak, kőbelek, lenyomatok), illetve belemniteszek rostrumjai ismerhetők fel. 
 


Az ''ammoniteszes pad''

                                                  

Ősmaradványok
Ősmaradványok az ''ammoniteszes padban''
A:ammonitesz héj és kőbél    B: belemnitesz rostrum


A terület mint a pleisztocén korban élt (jégkorszaki) gerincesek ősmaradványai lelőhelyeként is nemzetközi szintű (el)ismertségre tett szert. A Templom-hegy tetejébe mélyülő kőbánya számos, vörösagyaggal kitöltött karsztos üreget tárt fel, amelyek igen gazdag kora- és középső pleisztocén ősgerinces csontlelőhelyeket tartalmaznak.

A területen három nemzetközi globális jelentőségű földtani alapszelvény található, amelyek triász és jura képződmények típusfeltárásai.

A védett természeti területen, illetve alatt több barlang is található (Templomhegyi kőfejtő aknabarlangja, Réteglapmenti-barlang, Borpince-barlangja).


A földtani természeti értékek mellett a területen jelentős növény- és állattani értékek is találhatók, amelyek közül kiemelendő a fokozottan védett rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea).

Tanösvény a Villányi Templomhegy TT-n
Információs tábla a tanösvényen


A terület természeti értékeinek bemutatása, megismertetése céljából a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényt létesített, amely a hegy tetején található két bányaudvar és a köztük lévő ''siklóbevágás'' látnivalóit, földtani érdekességeit fűzi fel és megismertet a terület élővilágával is.


A felhagyott bányaudvar biztonságos látogatása, valamint a természeti értékek megőrzése érdekében kérjük, hogy a látogatás során ne térjenek le a tanösvény kijelölt útvonaláról!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a területen - az erre jogosult szakemberek által engedély birtokában végzett, tudományos kutatás céljából történő gyűjtés kivételével - tilos a kőzet- és ősmaradvány gyűjtés!


A terület elhelyezkedését bemutató térkép


A 3,4 hektár kiterjedésű Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.


Felhasznált irodalom:
- A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület kezelési terv dokumentációja. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs. Kézirat. 75 p. 2008
- Pálfy J.-Pazonyi P., 2007: Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Geokalauz 1. Hantken Kiadó, Budapest 260 p.

   
 
2008. 08. 07. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design