magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» 13/2001. (V.9.) KöM rendelet - 2. melléklet
13/2001. (V.9.) KöM rendelet - 2. melléklet
 
 
Védett és fokozottan védett állatok

Rendszertani
kategória
Fokozottan védett
faj tudományos neve
Védett
faj tudományos neve
Magyar elnevezés Természet-védelmi érték (Ft)
MOLLUSCA     PUHATESTŰEK  
BIVALVIA     KAGYLÓK  
   
Pseudanodonta
complanata
lapos tavikagyló 5 000
    Unio crassus tompa folyamkagyló 10 000
GASTROPODA     CSIGÁK  
    Amphimelania holandri szávai vízicsiga 10 000
    Anisus vorticulus apró fillércsiga (kis lemezcsiga) 5 000
    Bielzia coerulans kék meztelencsiga 5 000
    Borysthenia naticina (Valvata naticina) kúpos kerekszájúcsiga 5 000
    Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica) magyar vakcsiga 10 000
    Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis) keleti kristálycsiga 5 000
    Cepaea hortensis kerti csiga 5 000
    Cepaea nemoralis ligeti csiga 5 000
    Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) bánáti csiga 50 000
    Cochlodina cerata sima orsócsiga 10 000
    Cochlodina orthostoma kis orsócsiga 10 000
    Discus ruderatus barna korongcsiga 5 000
    Ena montana hegyi csavarcsiga 5 000
    Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis) folyamcsiga 5 000
    Fagotia esperi pettyescsiga 5 000
    Helix lutescens ugarcsiga 5 000
    Helix pomatia 1 éti csiga 1 2 000
    Isognomostoma isognomostoma háromfogú csiga 10 000
 
Kovacsia kovacsi
 
(Hygromia kovacsi)
  dobozi pikkelyescsiga 100 000
    Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica)  erdélyi pikkelyescsiga 10 000
    Mediterranea depressa (Oxychilus depressus) lapos kristálycsiga 5 000
    Monachoides vicinus (Perforatella vicinus)  pikkelyes csiga 5 000
    Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis) gyűrűs üvegcsiga 10 000
    Orcula dolium  hordócsiga 5 000
    Pagodulina pagodula pagodacsiga 5 000
    Perforatella bidentata nagyfogú csiga 5 000
    Perforatella dibothrion dibothrion-csiga 5 000
   
Petasina unidentata
(Trichia unidentata) 
egyfogú szőrőscsiga 10 000
    Pomatias elegans nyugati ajtóscsiga 10 000
    Pomatias rivulare keleti ajtóscsiga 50 000
    Ruthenica filograna karcsú orsócsiga 5 000
    Sadleriana pannonica tornai patakcsiga 10 000
    Spelaeodiscus triarius észak-kárpáti csiga 5 000
    Theodoxus danubialis rajzos bödöncsiga 10 000
  Theodoxus prevostianus   fekete bödöncsiga 100 000
    Theodoxus transversalis sávos bödöncsiga 50 000
    Trichia lubomirskii Lubomirski-csiga 5 000
    Trichia striolata nagy szőrőscsiga 5 000
    Vertigo angustior harántfogú törpecsiga 5 000
    Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga 5 000
    Vestia gulo sudár orsócsiga 5 000
    Vestia turgida dagadt orsócsiga 10 000
ARTHROPODA     ÍZELTLÁBÚAK  
CRUSTACEA     RÁKOK  
    Astacus astacus folyami rák 50 000
    Astacus leptodactylus kecskerák 50 000
    Austropotamobius torrentium kövi rák 50 000
CHILOPODA     SZÁZLÁBÚAK  
    Scolopendra cingulata öves szkolopendra 10 000
ARANEAE     PÓKOK  
    Araneus grossus óriás-keresztespók 5 000
    Argiope lobata karéjos keresztespók 5 000
    Argyroneta aquatica búvárpók 5 000
    Atypus affinis tölgyestorzpók 5 000
    Atypus muralis kövi torzpók 5 000
    Atypus piceus szurkos torzpók 5 000
    Dolomedes fimbriatus szegélyes vidrapók 5 000
    Dolomedes plantarius parti vidrapók 5 000
    Eresus cinnaberinus bikapók 5 000
    Lycosa singoriensis szongáriai cselőpók 5 000
    Lycosa vultuosa pokoli cselőpók 5 000
    Nemesia pannonica magyar aknászpók 10 000
    Tetragnatha reimoseri farkos állaspók 5 000
    Tetragnatha shoshone rejtett állaspók 5 000
    Tetragnatha striata nádi állaspók 5 000
    Trebacosa europaea európai ál-kalózpók 10 000
INSECTA     ROVAROK  
EPHEMEROPTERA     KÉRÉSZEK  
    Ametropus fragilis vágotthasú kérész 5 000
    Brachycercus europaeus rövidhátú paránykérész 5 000
    Ephemerella mesoleuca fehérfoltú kérész 5 000
  Eurylophella karelica   karéliai kérész 100 000
    Isonychia ignota vastagkarmú kérész 10 000
    Neoephemera maxima rábai kérész 10 000
    Oligoneuriella keffermuellerae Keffermüller-denevérszárnyú-kérész 10 000
    Oligoneuriella pallida sápadt denevérszárnyú-kérész 5 000
    Oligoneuriella rhenana rajnai denevérszárnyú-kérész 10 000
    Palingenia longicauda tiszavirág 10 000
    Polymitarcis virgo dunavirág 10 000
PLECOPTERA     ÁLKÉRÉSZEK  
    Agnetina elegantula díszes nagyálkérész 5 000
    Besdolus ventralis Frivaldszky-álkérész 10 000
    Brachyptera braueri Brauer-álkérész 5 000
    Isogenus nubecula füstös álkérész 5 000
    Isoptena serricornis homokásó álkérész 5 000
    Marthamea vitripennis folyólakó nagyálkérész 5 000
    Rhabdiopteryx acuminata dombvidéki álkérész 5 000
  Rhabdiopteryx hamulata   Mocsáry-álkérész 100 000
    Taeniopteryx schoenemundi Schönemund-álkérész 5 000
ODONATA     SZITAKÖTŐK   
  Aeshna viridis   zöld acsa 100 000
    Anaciaeschna isosceles lápi acsa 5 000
    Calopteryx virgo  kisasszony-szitakötő 5 000
    Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász 5 000
    Coenagrion lunulatum holdkék légivadász 5 000
    Coenagrion ornatum díszes légivadász 10 000
    Coenagrion scitulum ritka légivadász 5 000
  Cordulegaster bidentata   hegyiszitakötő 100 000
  Cordulegaster heros   kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)  
    Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő 5 000
    Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő 5 000
    Lestes dryas réti rabló 5 000
    Lestes macrostigma nagy foltosrabló 10 000
  Leucorrhinia caudalis   tócsaszitakötő 100 000
  Leucorrhinia pectoralis   lápi szitakötő 100 000
    Libellula fulva mocsári szitakötő 5 000
    Onychogomphus forcipatus csermelyszitakötő 5 000
    Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő 50 000
    Orthetrum brunneum pataki szitakötő 5 000
    Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő 5 000
    Stylurus flavipes sárgás szitakötő 50 000
    Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő 5 000
MANTODEA     FOGÓLÁBÚAK  
    Mantis religiosa imádkozósáska 5 000
ORTHOPTERA     EGYENESSZÁRNYÚAK  
    Acrida ungarica sisakos sáska 50 000
    Acrotylus longipes önbeásó sáska 5 000
    Aiolopus strepens áttelelő sáska 5 000
    Arcyptera fusca szép hegyisáska 10 000
    Arcyptera microptera rövidszárnyú hegyisáska 10 000
    Calliptamus barbarus barbársáska 5 000
    Celes variabilis változó sáska 5 000
    Epacromius coerulipes pannon sáska 5 000
    Gampsocleis glabra tőrös szöcske 5 000
    Isophya brevipennis (Isophya camptoxypha) kárpáti tarsza 10 000
  Isophya costata    magyar tarsza 100 000
    Isophya modesta pusztai tarsza 10 000
    Isophya modestior illír tarsza 10 000
    Isophya pienensis pienini tarsza 50 000
  Isophya stysi   Stys-tarsza 100 000
    Leptophyes discoidalis erdélyi virágszöcske 10 000
    Locusta migratoria keleti vándorsáska 10 000
    Modicogryllus truncatus déli homlokjegyestücsök 5 000
    Nemobius sylvestris erdei tücsök 5 000
    Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska 10 000
  Paracaloptenus caloptenoides    álolaszsáska 100 000
    Pholidoptera littoralis bújkáló avarszöcske 10 000
   
Pholidoptera
transsylvanica
erdélyi avarszöcske 50 000
    Podisma pedestris tarka hegyisáska 10 000
  Poecilimon brunneri   Brunner-pókszöcske 100 000
    Poecilimon fussii Fuss-pókszöcske 10 000
    Poecilimon intermedius keleti pókszöcske 10 000
    Poecilimon schmidtii Schmidt-pókszöcske 10 000
    Polysarcus denticauda fogasfarkú szöcske 5 000
    Saga pedo fűrészlábú szöcske 50 000
    Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska 50 000
    Tettigonia caudata farkos lombszöcske 5 000
HETEROPTERA     POLOSKÁK   
    Gerris najas nagy molnárpoloska 5 000
    Notonecta lutea sárgapajzsú hanyattúszó-poloska 5 000
    Odontoscelis hispidula szőrös pajzsospoloska 5 000
    Phyllomorpha laciniata lándzsás karimáspoloska 5 000
AUCHENORRHYNCHA     SZÍNKABÓCÁK  
    Cicada orni mannakabóca 5 000
    Tibicina haematodes óriás-énekeskabóca 5 000
STERNORRCHYNCHA     NÖVÉNYTETVEK  
    Porphyrophora polonica lengyel bíborpajzstetű 5 000
MECOPTERA     CSŐRÖS ROVAROK  
Bittacidae     kapcsoslábú-csőrösrovar-félék  
    Bittacus hageni Hagen-csőrösrovar 50 000
    Bittacus italicus hosszúlábú csőrösrovar 10 000
NEUROPTERA     RECÉSSZÁRNYÚAK  
Mantispidae     fogólábú-fátyolka-félék  
    Mantispa aphavexelle mediterrán fogólábú-fátyolka 10 000
    Mantispa perla füstösszárnyú fogólábú-fátyolka 10 000
    Mantispa styriaca kétszínű fogólábú-fátyolka 50 000
Osmylidae     partifátyolka-félék  
    Osmylus fulvicephalus foltosszárnyú partifátyolka 10 000
Myrmeleontidae     hangyalesőfélék  
    Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső 10 000
   
 
Myrmecaelurus
 
punctulatus
kunsági hangyafarkas 10 000
    Myrmeleon bore északi hangyaleső 50 000
    Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső 10 000
    Myrmeleon inconspicuus homoki hangyaleső 5 000
    Neuroleon nemausiensis kis hangyaleső 10 000
    Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső 5 000
    Creoleon plumbeus rozsdás hangyaleső 5 000
    Megistopus flavicornis kétfoltos hangyaleső 5 000
    Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső 50 000
Ascalaphidae     rablópillefélék  
  Libelloides macaronius   keleti rablópille 100 000
RAPHIDIOPTERA     TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK   
    Inocellia braueri déli kurta-tevenyakú 5 000
COLEOPTERA     BOGARAK   
Carabidae     futóbogárfélék  
    Acinopus ammophilus nagy aknásfutó 10 000
    Acinopus picipes kis aknásfutó 10 000
    Brachinus bipustulatus kétfoltos pöfögőfutó 10 000
    Calomera littoralis sziki homokfutrinka 10 000
    Calosoma auropunctatum aranypettyes bábrabló 5 000
    Calosoma inquisitor kis bábrabló 5 000
    Calosoma sycophanta aranyos bábrabló 5 000
    Carabus arvensis sokszínű futrinka 10 000
    Carabus auronitens aranyfutrinka  10 000
    Carabus cancellatus ragyás futrinka 5 000
    Carabus clathratus szárnyas futrinka 10 000
    Carabus convexus selymes futrinka 5 000
    Carabus coriaceus bőrfutrinka 5 000
    Carabus germarii dunántúli kékfutrinka 5 000
    Carabus glabratus domború futrinka 5 000
    Carabus granulatus mezei futrinka 5 000
  Carabus hampei    sokbordás futrinka 100 000
    Carabus hortensis aranypettyes futrinka 5 000
  Carabus hungaricus   magyar futrinka 100 000
    Carabus intricatus kék laposfutrinka  5 000
    Carabus irregularis alhavasi futrinka 10 000
    Carabus linnei Linné-futrinka  10 000
    Carabus marginalis szegélyes futrinka 50 000
    Carabus montivagus balkáni futrinka 10 000
    Carabus nemoralis ligeti futrinka 5 000
  Carabus nodulosus   dunántúli vízifutrinka 100 000
    Carabus obsoletus pompás futrinka 10 000
    Carabus problematicus láncos futrinka 10 000
    Carabus scabriusculus érdes futrinka 5 000
    Carabus scheidleri változó futrinka 10 000
    Carabus ulrichii rezes futrinka 5 000
  Carabus variolosus   kárpáti vízifutrinka 100 000
    Carabus violaceus keleti kékfutrinka  5 000
  Carabus zawadszkii   zempléni futrinka 100 000
    Chlaenius decipiens azúr bűzfutó 10 000
    Chlaenius festivus díszes bűzfutó 10 000
    Chlaenius sulcicollis szomorú bűzfutó 50 000
    Cicindela campestris mezei homokfutrinka 5 000
    Cicindela hybrida öves homokfutrinka 10 000
    Cicindela soluta alföldi homokfutrinka 10 000
    Cicindela sylvicola erdei homokfutrinka 10 000
    Cicindela transversalis nyugati homokfutrinka 10 000
    Cychrus attenuatus sárgalábú cirpelőfutó 5 000
    Cychrus caraboides fekete cirpelőfutó 5 000
    Cylindera arenaria  parti homokfutrinka 10 000
    Cylindera germanica parlagi homokfutrinka 5 000
    Cymindis miliaris kékes laposfutó 50 000
    Dixus clypeatus nagyfejű futó  10 000
    Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutinka 50 000
    Duvalius hungaricus magyar vakfutinka 50 000
    Leistus terminatus vöröslő szívnyakúfutó 10 000
    Ophonus sabulicola homoki bársonyfutó 10 000
    Poecilus kekesiensis hortobágyi gyászfutó 50 000
    Scarites terricola vájárfutó 10 000
    Stenolophus steveni Steven-turzásfutó 10 000
Rhysodidae     állasbogárfélék  
    Omoglymmius germari  fogasvállú állasbogár 10 000
    Rhysodes sulcatus  kerekvállú állasbogár 10 000
Dytiscidae     csíkbogárfélék   
    Dytiscus latissimus óriás-csíkbogár 50 000
  Graphoderus bilineatus   széles tavicsíkbogár 100 000
Lucanidae     szarvasbogárfélék  
    Aesalus scarabaeoides  szőrös szarvasbogár 5 000
    Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogár 5 000
    Platycerus caprea nagy fémesszarvasbogár 5 000
    Lucanus cervus nagy szarvasbogár 10 000
    Platycerus caraboides kis fémesszarvasbogár 5 000
    Sinodendron cylindricum tülkös szarvasbogár 10 000
Glaresidae     csorványfélék   
    Glaresis rufa  vörhenyes csorvány 10 000
Geotrupidae     álganéjtúró-félék  
    Bolbelasmus unicornis szarvas álganéjtúró 50 000
    Lethrus apterus  nagyfejű csajkó 10 000
Scarabaeidae     ganéjtúrófélék  
    Cheironitis ungaricus magyarföldi ganéjtúró 10 000
    Copris lunaris  közönséges holdszarvú-ganéjtúró   5 000
    Copris umbilicatus  déli holdszarvú-ganéjtúró 50 000
    Gnorimus variabilis nyolcpettyes virágbogár 50 000
    Oryctes nasicornis orrszarvúbogár 50 000
  Osmoderma eremita 2   remetebogár 2 250 000
    Protaetia aeruginosa pompás virágbogár 5 000
    Protaetia affinis smaragdzöld virágbogár 10 000
    Protaetia fieberi rezes virágbogár 50 000
    Protaetia lugubris márványos virágbogár 5 000
    Protaetia ungarica  magyar virágbogár 10 000
    Scarabaeus pius jámbor galacsinhajtó 10 000
    Scarabaeus typhon óriás-galacsinhajtó 10 000
Buprestidae     díszbogárfélék  
    Acmaeodera degener sárgafoltos zömökdíszbogár 5 000
    Acmaeoderella mimonti homoki zömökdíszbogár 5 000
    Agrilus guerini Guerin-karcsúdíszbogár 10 000
    Anthaxia candens cseresznyefa-virágdíszbogár 10 000
    Anthaxia hackeri Hacker-virágdíszbogár 10 000
    Anthaxia hungarica magyar virágdíszbogár 10 000
    Anthaxia plicata redős virágdíszbogár 10 000
    Anthaxia tuerki Türk-virágdíszbogár 10 000
    Capnodis tenebrionis kökény-tükrösdíszbogár 5 000
    Chalcophora mariana nagy fenyvesdíszbogár 5 000
    Coraebus fasciatus  szalagos díszbogár 10 000
    Coraebus undatus hullámos díszbogár 50 000
    Dicerca aenea nyárfa-díszbogár 10 000
    Dicerca alni égerfa-díszbogár 10 000
    Dicerca berolinensis bükkfa-díszbogár 10 000
    Dicerca furcata nyírfa-díszbogár 50 000
    Eurythyrea aurata aranyos díszbogár 10 000
  Eurythyrea quercus   tölgyfa-díszbogár 100 000
    Kisanthobia ariasi Arias-díszbogár 10 000
    Lamprodila decipiens nyírfa-tarkadíszbogár 10 000
    Lamprodila festiva  boróka-tarkadíszbogár 50 000
    Lamprodila mirifica szilfa-tarkadíszbogár 10 000
    Lamprodila rutilans hársfa-tarkadíszbogár 10 000
Elmidae     karmosbogárfélék  
    Macronychus quadrituberculatus négypúpú karmosbogár   50 000
    Potamophilus acuminatus nagy karmosbogár 50 000
Eucnemidae     tövisnyakúbogár-félék  
    Otho sphondyloides vaskos tövisnyakúbogár 50 000
Elateridae     pattanóbogárfélék  
    Ampedus quadrisignatus négyfoltos pattanó 50 000
    Elater ferrugineus fűzfapattanó 50 000
    Lacon querceus tarka pikkelyespattanó 10 000
  Limoniscus violaceus   kék pattanó 100 000
Dasytidae     karimáslágybogár-félék  
    Psilothrix femoralis pusztai karimásbogár 10 000
Cleridae     szúfarkasfélék   
   
Dermestoides
sanguinicollis
hengeres szúfarkas 50 000
Byturidae     málnabogárfélék  
    Xerasia meschniggi téli zuzmóbogár 50 000
Cucujidae     lapbogárfélék  
    Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 5 000
Ripiphoridae     darázsbogárfélék  
    Macrosiagon bimaculata sarkantyús fészekbogár 50 000
    Ptilophorus dufourii szürke darázsbogár 50 000
Meloidae     hólyaghúzófélék   
    Hycleus tenerus kis hólyaghúzó 5 000
    Meloe autumnalis őszi nünüke 50 000
    Meloe brevicollis tar nünüke 10 000
    Meloe cicatricosus óriásnünüke 10 000
    Meloe decorus díszes nünüke 50 000
    Meloe hungarus magyar nünüke 50 000
    Meloe mediterraneus déli nünüke 10 000
    Meloe rufiventris vöröshasú nünüke 50 000
    Meloe rugosus ráncos nünüke 5 000
    Meloe scabriusculus érdes nünüke 5 000
    Meloe tuccius gödörkés nünüke 50 000
    Meloe uralensis uráli nünüke 50 000
    Meloe variegatus pompás nünüke 50 000
    Mylabris pannonica pannon hólyaghúzó 5 000
    Stenoria apicalis keskenyfedős élősdibogár 10 000
Tenebrionidae     gyászbogárfélék  
    Blaps abbreviata déli bűzbogár 10 000
    Cryphaeus cornutus szarvas gyászbogár 10 000
    Hymenalia morio magyar alkonybogár 50 000
    Oodescelis melas alföldi gyászbogár 50 000
    Oodescelis polita sima gyászbogár 50 000
    Pedinus hungaricus pannóniai gyászbogár 10 000
    Platyscelis hungarica pusztai gyászbogár 10 000
  Probaticus subrugosus   ráncos gyászbogár 100 000
    Tenebrio opacus fogastorkú lisztbogár 10 000
Pyrochroidae     bíborbogárfélék  
    Agnathus decoratus  éger-bíborbogár 50 000
    Schizotus pectinicornis kis bíborbogár 5 000
Pythidae     sárkánybogárfélék   
    Pytho depressus lapos sárkánybogár 50 000
Prostomidae     fogasállúbogár-félék   
    Prostomis mandibularis európai fogasállúbogár 50 000
Cerambycidae     cincérfélék   
    Acanthocinus aedilis nagy daliáscincér 5 000
    Aegosoma scabricorne diófacincér 5 000
    Agapanthia maculicornis harangvirágcincér  5 000
    Agapanthiola leucaspis magyar zsályacincér 5 000
    Akimerus schaefferi szilfacincér 10 000
    Aromia moschata pézsmacincér 5 000
    Calamobius filum hosszúcsápú szalmacincér 5 000
    Cardoria scutellata sarlófűcincér 10 000
    Cerambyx cerdo nagy hőscincér 50 000
    Cerambyx miles katonás hőscincér 50 000
    Cerambyx scopolii kis hőscincér 5 000
    Cerambyx welensii molyhos hőscincér 50 000
    Chlorophorus hungaricus magyar darázscincér 5 000
    Clytus tropicus tölgy-darázscincér 10 000
    Cortodera flavimana boglárkacincér 5 000
    Cortodera holosericea selymes cserjecincér 10 000
    Deroplia genei keskeny tölgycincér 10 000
    Dorcadion decipiens homoki gyalogcincér 5 000
  Dorcadion fulvum cervae    pusztai gyalogcincér 100 000
    Dorcadion fulvum fulvum barna gyalogcincér 5 000
    Ergates faber ácscincér 50 000
    Herophila tristis selymes alkonycincér 10 000
    Leiopus punctulatus feketemintás gesztcincér 10 000
    Leptura annularis szalagos karcsúcincér 5 000
    Lioderina linearis mandulacincér 10 000
    Morimus funereus gyászcincér 50 000
    Musaria argus árgusszemű cincér 10 000
    Necydalis major nagy fürkészcincér 50 000
    Necydalis ulmi aranyszőrű fürkészcincér 50 000
    Neodorcadion bilineatum kétsávos földicincér 5 000
    Oberea euphorbiae magyar kutyatejcincér 5 000
    Oberea pedemontana varjútöviscincér 10 000
    Pilemia hirsutula macskaherecincér 10 000
  Pilemia tigrina    atracélcincér 100 000
    Pronocera angusta keskeny luccincér 10 000
    Purpuricenus budensis bíborcincér 5 000
    Purpuricenus globulicollis kerekpajzsú vércincér 10 000
    Purpuricenus kaehleri hosszúcsápú vércincér 10 000
    Rhamnusium bicolor kétszínű nyárfacincér 5 000
    Ropalopus insubricus kékeszöld facincér 10 000
    Ropalopus ungaricus magyar facincér 10 000
    Ropalopus varini vöröscombú facincér 10 000
    Rosalia alpina havasi cincér 50 000
    Saperda similis kecskefűzcincér 50 000
    Saperda octopunctata nyolcpontos cincér 10 000
    Saperda perforata díszes nyárfacincér 10 000
    Saperda punctata pettyes szilcincér 10 000
    Saperda scalaris létracincér 10 000
    Semanotus russicus borókacincér 5 000
   
Theophilea
subcylindricollis
hengeres szalmacincér 5 000
    Trichoferus pallidus sápadt éjicincér 5 000
    Vadonia steveni alföldi virágcincér 5 000
    Xylotrechus pantherinus párducfoltos darázscincér 5 000
Chrysomelidae     levélbogárfélék  
    Macroplea mutica balatoni hínárbogár 50 000
    Tituboea macropus dárdahere-zsákhordóbogár 5 000
Curculionidae     ormányosbogár-félék  
    Brachysomus mihoki bakonyi gyepormányos 10 000
    Camptorrhinus simplex sima holttettetős-ormányos 10 000
    Camptorrhinus statua bordás holttettetős-ormányos 10 000
    Gasterocercus depressirostris laposorrú ormányos 10 000
    Herpes porcellus bütyköshátú ormányos 50 000
    Otiorhynchus roubali Roubal-gyalogormányos 50 000
TRICHOPTERA     TEGZESEK  
    Apatania muliebris páratlan alpesitegzes 50 000
    Ceraclea nigronervosa szürke hosszúcsápú-tegzes 10 000
  Chaetopteryx rugulosa 3   nyugati őszitegzes 3 100 000
    Drusus trifidus karsztforrástegzes 10 000
    Limnephilus elegans elegáns mocsáritegzes 10 000
    Melampophylax nepos kárpáti forrástegzes 5 000
    Oligotricha striata lomha lápipozdorján 50 000
  Platyphylax frauenfeldi    drávai tegzes 100 000
    Plectrocnemia minima balkáni pálcástegzes 10 000
    Rhyacophila hirticornis márványos örvénytegzes 5 000
LEPIDOPTERA     LEPKÉK   
Hepialidae     gyökérrágólepke-félék  
    Pharmacis fusconebulosus északi gyökérrágólepke 10 000
    Triodia amasina balkáni gyökérrágólepke 10 000
Cossidae     farontólepke-félék  
  Catopta thrips    sztyeplepke 250 000
    Lamellocossus terebrus nyárfarontólepke 10 000
Glyphipterigidae     szakállasmolyfélék  
  Glyphipterix loricatella    budai szakállasmoly 100 000
Zygaenidae     csüngőlepkefélék   
    Adscita geryon ritka fémlepke 5 000
    Jordanita graeca görög fémlepke 5 000
    Zygaena fausta nyugati csüngőlepke 10 000
  Zygaena laeta   vörös csüngőlepke 100 000
Coleophoridae     zsákhordómoly-félék  
    Coleophora hungariae magyar zsákosmoly 5 000
Aegeriidae     üvegszárnyúlepke-félék   
   
Chamaesphecia
colpiformis
délvidéki szitkár 5 000
   
Chamaesphecia
hungarica
magyar szitkár 5 000
    Chamaesphecia palustris mocsári szitkár 5 000
    Synansphecia affinis napvirágszitkár 5 000
Tortricidae     sodrómolyfélék  
    Pammene querceti magyar tölgymakkmoly 10 000
Pyraustidae     tűzmolyfélék  
    Algedonia luctualis fehérfoltos kormosmoly 10 000
    Ostrinia palustralis mocsári tűzmoly 5 000
    Palmitia massilialis cifra fényilonca 5 000
    Reskovitsia alborivularis keleti kormosmoly 50 000
Pterophoridae     tollasmolyfélék  
    Agdistis intermedia magyar egytollúmoly 10 000
   
Calyciphora
xanthodactyla
hangyabogáncs-tollasmoly 5 000
Lasiocampidae     szövőfélék  
    Eriogaster catax sárga gyapjasszövő 50 000
    Eriogaster lanestris tavaszi gyapjasszövő 10 000
    Eriogaster rimicola vörhenyes gyapjasszövő 10 000
    Phyllodesma ilicifolia cserlevélpohók 10 000
Lemoniidae     ősziszövőfélék  
    Lemonia dumi sávos pohók 10 000
    Lemonia taraxaci pitypangszövő 10 000
Endromidae     tarkaszövőfélék  
    Endromis versicolora tarkaszövő 5 000
Sphingidae     szenderfélék   
    Acherontia atropos halálfejes lepke 10 000
    Marumba quercus tölgyfaszender 10 000
    Hemaris fuciformis dongószender 10 000
    Hemaris tityus pöszörszender 10 000
    Proserpinus proserpina törpeszender 50 000
    Hyles galii galajszender 5 000
Saturniidae     pávaszemesszövő-félék   
    Saturnia pavonia kis pávaszem 10 000
    Saturnia spini közepes pávaszem 50 000
    Saturnia pyri nagy pávaszem 50 000
    Aglia tau t-betűs pávaszem 5 000
Geometridae     araszolófélék  
    Archiearis parthenias nagy nappaliaraszoló 10 000
    Archiearis notha vörhenyes nappaliaraszoló 5 000
    Archiearis puella kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) 5 000
    Orthostixis cribraria  pettyes fehéraraszoló 50 000
    Epirranthis diversata rezgőnyár-araszoló 50 000
    Eucrostes indigenata homoki zöldaraszoló 10 000
    Scopula nemoraria ligeti sávosaraszoló 10 000
    Euphya scripturata (Camptogramma scripturata) vonalkás hegyiaraszoló 10 000
  Entephria cyanata    bükki hegyiaraszoló 100 000
    Entephria caesiata szürke hegyiaraszoló 10 000
    Larentia clavaria nagy mályvaaraszoló 5 000
    Coenocalpe lapidata csipkés iszalagaraszoló 10 000
    Rheumaptera undulata (Hydria undulata) hullámvonalas araszoló 5 000
    Mesotype didymata sötétfoltos araszoló 50 000
    Perizoma minorata szemvidító araszoló 10 000
    Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata) nyílfoltos tarkaaraszoló 10 000
    Eupithecia actaeata békabogyó-törpearaszoló 10 000
    Eupithecia graphata hangyabogáncs-törpearaszoló 5 000
    Eupithecia denticulata sárgásszürke törpearaszoló 5 000
    Chesias legatella szürkés zanótaraszoló 10 000
    Chesias rufata vöröses zanótaraszoló 10 000
    Odezia atrata fekete araszoló 10 000
    Schistostege decussata hálós rétiaraszoló 50 000
    Discoloxia blomeri szilfaaraszoló 10 000
    Hydrelia sylvata havasi lápiaraszoló 5 000
    Acasis appensata békabogyó-araszoló 10 000
  Lignyoptera fumidaria   füstös ősziaraszoló 100 000
    Ennomos quercarius molyhostölgy-levélaraszoló 5 000
  Chondrosoma fiduciarium   magyar ősziaraszoló 100 000
  Erannis ankeraria   Anker-araszoló 100 000
    Paraboarmia viertlii magyar faaraszoló 5 000
    Peribatodes umbraria fagyal-faaraszoló 5 000
    Arichanna melanaria tőzegáfonya-araszoló 10 000
    Eumannia lepraria sávos zuzmóaraszoló 10 000
  Phyllometra culminaria   csüngőaraszoló 100 000
   
Odontognophos
dumetatus
csücskös sziklaaraszoló 5 000
    Charissa intermedia változó sziklaaraszoló 50 000
    Charissa pullata mészkő-sziklaaraszoló 5 000
    Charissa ambiguata havasi sziklaaraszoló 10 000
    Charissa variegata tarka sziklaaraszoló 50 000
    Chariaspilates formosarius pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) 10 000
    Dyscia conspersaria sziklaüröm-araszoló 5 000
    Perconia strigillaria fehérszárnyú aranyaraszoló 10 000
Notodontidae     púposszövőfélék  
    Dicranura ulmi szilfa-púposszövő 5 000
    Furcula bicuspis apáca-púposszövő 5 000
    Leucodonta bicoloria aranyfoltos púposszövő 10 000
    Drymonia velitaris hegyi púposszövő 10 000
    Notodonta torva ritka púposszövő (kormos púposszövő) 10 000
    Pheosia gnoma nyírfa-púposszövő 5 000
    Odontosia carmelita barátka-púposszövő 10 000
    Phalera bucephaloides magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) 10 000
Noctuidae     bagolylepkefélék   
    Hypenodes pannonica pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) 50 000
    Idia calvaria sárgafoltú kuszabagoly 5 000
    Polypogon gryphalis láperdei karcsúbagoly 5 000
    Odice arcuinna réti törpebagoly 10 000
    Eublemma rosea rózsaszínű törpebagoly 50 000
  Eublemma pannonica   magyar gyopárbagoly 250 000
    Metachrostis dardouini palakék törpebagoly 10 000
    Ocneria rubea rőt gyapjaslepke 10 000
    Ocnogyna parasita csonkaszárnyú medvelepke 50 000
    Diaphora luctuosa gyászos medvelepke 50 000
    Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera) füstös medvelepke 50 000
    Arctia festiva díszes medvelepke 10 000
  Pericallia matronula   óriás-medvelepke 100 000
    Parasemia plantaginis útifű-medvelepke 10 000
  Rhyparioides metelkanus    Metelka-medvelepke 250 000
    Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke 5 000
    Tyria jacobaeae jakabfű-lepke 5 000
    Coscinia cribraria pettyes molyszövő 10 000
    Nudaria mundana csupasz medvelepke 10 000
    Paidia rica májmoha-medvelepke 10 000
    Lygephila ludicra keskenyszárnyú csüdfűbagoly 50 000
  Arytrura musculus   keleti lápibagoly 250 000
    Catocala conversa füstös övesbagoly 10 000
    Catocala diversa (Ephesia diversa) kőrisfa-övesbagoly 10 000
    Catocala fraxini kék övesbagoly 5 000
    Catocala dilecta (Astiotes dilecta) nagy övesbagoly 10 000
    Abrostola agnorista sziklalakó csalánbagoly 10 000
    Diachrysia chryson nagyfoltú aranybagoly 50 000
    Diachrysia zosimi vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) 50 000
    Diachrysia nadeja szélessávú aranybagoly  50 000
    Euchalcia variabilis sisakvirág-aranybagoly 10 000
    Euchalcia modestoides zöld aranybagoly 10 000
    Polychrysia moneta szélesszárnyú aranybagoly 50 000
    Panchrysia deaurata pompás aranybagoly 50 000
    Lamprotes c-aureum c-betűs aranybagoly 50 000
    Autographa jota i-betűs aranybagoly 10 000
    Autographa bractea aranyfoltú aranybagoly 10 000
    Apaustis rupicola szirti törpebagoly 10 000
    Mesotrosta signalis fehérjegyű törpebagoly 50 000
   
Shargacucullia
thapsiphaga
fakó csuklyásbagoly 5 000
    Shargacucullia gozmanyi  Gozmány-csuklyásbagoly 10 000
    Shargacucullia prenanthis tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly 5 000
    Cucullia scopariae  seprősüröm-csuklyásbagoly 10 000
  Cucullia formosa   díszes csuklyásbagoly 100 000
    Cucullia argentea ezüstfoltos csuklyásbagoly 10 000
    Cucullia gnaphalii aranyvessző-csuklyásbagoly 50 000
    Cucullia lucifuga hamvas csuklyásbagoly 10 000
    Cucullia balsamitae homoki-csuklyásbagoly 10 000
    Cucullia campanulae harangvirág-csuklyásbagoly 50 000
    Cucullia chamomillae székfű-csuklyásbagoly 5 000
  Cucullia mixta   vértesi csuklyásbagoly 100 000
    Cucullia xeranthemi vasvirág-csuklyásbagoly 10 000
    Cucullia tanaceti vonalkás csuklyásbagoly 5 000
    Cucullia dracunculi lilásszürke csuklyásbagoly 50 000
    Cucullia asteris őszirózsa-csuklyásbagoly 5 000
    Epimecia ustula ördögszem-apróbagoly 50 000
    Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomea) ritka fahéjbagoly 10 000
  Asteroscopus syriacus   magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-bundásbagoly) 100 000
    Periphanes delphinii szarkalábbagoly 10 000
    Pyrrhia purpurina ezerjófűbagoly 50 000
    Schinia cardui keserűgyökér-nappalibagoly 5 000
    Schinia cognata nyúlparéj-nappalibagoly 5 000
    Methorasa latreillei gyöngypettyes bagoly 10 000
    Caradrina gilva (Eremodrina gilva) platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly) 5 000
    Mormo maura gyászbagoly 5 000
    Phlogophora scita halványzöld csipkésbagoly 10 000
  Oxytripia orbiculosa   nagyfoltú bagoly 250 000
    Staurophora celsia buckabagoly 5 000
  Gortyna borelii   nagy szikibagoly 250 000
    Hydraecia petasitis nagy vízibagoly 5 000
    Amphipoea lucens törékeny lápibagoly 5 000
   
Fabula zollikoferi
(Luperina zollikoferi)
óriás-szürkebagoly 10 000
    Phragmatiphila nexa lángszínű nádibagoly 50 000
    Oria musculosa szalmasárga búzabagoly 10 000
    Photedes captiuncula hegyi törpebagoly 50 000
    Apamea platinea platina-dudvabagoly 10 000
    Apamea syriaca  Tallós-dudvabagoly 5 000
    Enargia abluta fakó nyárfabagoly 10 000
    Atethmia ambusta körtebagoly 10 000
    Lithophane semibrunnea keskenyszárnyú fabagoly 5 000
    Orbona fragariae óriás-télibagoly 5 000
    Spudaea ruticilla tölgyfa-őszibagoly 5 000
    Rileyiana fovea zörgőbagoly 10 000
    Scotochrosta pulla sötét őszibagoly 5 000
    Dichonia aeruginea hamvas tölgybagoly 10 000
  Polymixis rufocincta   villányi télibagoly 100 000
    Anarta myrtilli csarabbagoly 50 000
    Saragossa porosa sziki ürömbagoly 50 000
    Saragossa implexa ázsiai szegfűbagoly 10 000
    Hyssia cavernosa feketejegyű rétibagoly 10 000
  Dioszeghyana schmidtii   magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly) 100 000
    Actebia praecox homoki zöldbagoly 10 000
   
Actebia fugax
 
(Parexarnis fugax)
pusztai földibagoly 10 000
    Dichagyris musiva szegélyes földibagoly 10 000
    Dichagyris candelisequa szigonyos földibagoly 10 000
    Euxoa distinguenda keleti földibagoly 10 000
    Euxoa vitta dolomit-földibagoly 50 000
    Euxoa hastifera fehérsávos földibagoly 5 000
    Euxoa birivia ezüstös földibagoly 10 000
    Euxoa decora selymes földibagoly 10 000
    Diarsia dahlii barnáspiros földibagoly 5 000
    Lycophotia porphyrea porfírbagoly 10 000
    Chersotis fimbriola kökörcsinvirág-földibagoly 50 000
    Chersotis cuprea rézfényű földibagoly 10 000
    Divaena haywardi Hayward-sárgafűbagoly 10 000
    Xestia sexstrigata hatcsíkú földibagoly 10 000
    Naenia typica hálózatos sóskabagoly 5 000
Hesperiidae     busalepkefélék  
    Carcharodus lavatherae tisztesfű-busalepke 50 000
    Heteropterus morpheus tükrös busalepke 10 000
    Spialia orbifer törpebusalepke 10 000
    Spialia sertorius
lápi busalepke (nyugati törpebusalepke)
10 000
    Pyrgus alveus hegyi busalepke 10 000
    Pyrgus serratulae homályos busalepke 10 000
    Thymelicus acteon csíkos busalepke 10 000
Papilionidae     pillangófélék  
    Zerynthia polyxena farkasalmalepke 50 000
    Parnassius mnemosyne kis apollólepke 50 000
    Iphiclides podalirius kardoslepke 10 000
    Papilio machaon fecskefarkú lepke 10 000
Pieridae     fehérlepkefélék  
  Colias chrysotheme   dolomit-kéneslepke 100 000
  Colias myrmidone   narancsszínű kéneslepke (narancslepke)  100 000
    Gonepteryx rhamni citromlepke 5 000
    Leptidea morsei keleti mustárlepke 50 000
    Pieris mannii magyar fehérlepke 50 000
    Pieris ergane sziklai fehérlepke 50 000
    Pieris bryoniae hegyi fehérlepke 50 000
Lycaenidae     boglárkalepke-félék  
    Lycaena dispar nagy tűzlepke 50 000
    Lycaena thersamon kis tűzlepke 10 000
    Lycaena hippothoe havasi tűzlepke 50 000
    Lycaena alciphron ibolyás tűzlepke 10 000
    Neozephyrus quercus tölgyfalepke 5 000
    Thecla betulae nyírfa-csücsköslepke 5 000
    Satyrium w-album szilfa-csücsköslepke 10 000
    Satyrium pruni szilvafa-csücsköslepke 5 000
    Satyrium spini kökény-csücsköslepke 10 000
    Satyrium ilicis tölgyfa-csücsköslepke 10 000
    Cupido osiris hegyi törpeboglárka 50 000
   
 
Cupido alcetas
 
(Everes alcetas)
palakék boglárka 5 000
   
 
Cupido decolorata
 
(Everes decolorata)
fakó boglárka 5 000
    Pseudophilotes schiffermuelleri apró boglárka 10 000
    Scoliantides orion szemes boglárka 5 000
  Jolana iolas   magyar boglárka 250 000
    Glaucopsyche alexis  nagyszemes boglárka 5 000
   
 
Maculinea alcon
 
(Phengaris alcon)4
szürkés hangyaboglárka 4 50 000
   
 
Maculinea arion
 
(Phengaris arion)5
nagyfoltú hangyaboglárka 5 50 000
    Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) 50 000
    Maculinea teleius (Phengaris teleius) vérfű-hangyaboglárka  50 000
    Plebejus idas északi boglárka 10 000
  Plebejus sephirus   fóti boglárka 100 000
    Aricia agestis szerecsenboglárka 5 000
    Aricia artaxerxes bükki szerecsenboglárka 50 000
    Aricia eumedon gólyaorr-boglárka 10 000
    Polyommatus thersites ibolyaszín boglárka 10 000
    Polyommatus dorylas fénylő boglárka 5 000
  Polyommatus damon   csíkos boglárka 100 000
    Polyommatus admetus bundás boglárka 10 000
    Polyommatus amandus csillogó boglárka 10 000
Nymphalidae     tarkalepkefélék  
    Libythea celtis csőröslepke 5 000
  Limenitis populi   nagy nyárfalepke 100 000
    Limenitis camilla kis lonclepke 10 000
    Limenitis reducta kék lonclepke 50 000
    Neptis rivularis nagy fehérsávoslepke 10 000
    Neptis sappho kis fehérsávoslepke 10 000
    Argynnis paphia  nagy gyöngyházlepke 5 000
    Argynnis laodice keleti gyöngyházlepke 50 000
    Argynnis pandora zöldes gyöngyházlepke 5 000
    Argynnis niobe ibolya-gyöngyházlepke 10 000
    Brenthis daphne málna-gyöngyházlepke 5 000
    Brenthis ino lápi gyöngyházlepke 50 000
    Brenthis hecate  rozsdaszínű gyöngyházlepke 5 000
    Boloria euphrosyne árvácska-gyöngyházlepke 5 000
    Boloria selene fakó gyöngyházlepke 10 000
    Apatura ilia kis színjátszólepke 10 000
    Apatura iris nagy színjátszólepke 50 000
  Apatura metis   magyar színjátszólepke 100 000
    Euphydryas aurinia lápi tarkalepke 50 000
    Euphydryas maturna díszes tarkalepke 50 000
    Melitaea diamina kockás tarkalepke 10 000
    Melitaea ornata magyar tarkalepke 50 000
    Melitaea trivia kis tarkalepke 5 000
    Melitaea aurelia recés tarkalepke 10 000
    Melitaea britomartis  barnás tarkalepke 10 000
    Nymphalis io (Inachis io) nappali pávaszem 5 000
    Nymphalis urticae (Aglais urticae) kis rókalepke 50 000
    Nymphalis polychloros nagy rókalepke 10 000
    Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke 50 000
    Nymphalis vau-album l-betűs rókalepke 50 000
    Nymphalis antiopa gyászlepke 50 000
    Nymphalis c-album (Polygonia c-album) c-betűs lepke 5 000
    Vanessa atalanta atalantalepke 5 000
  Lopinga achine   sápadt szemeslepke 100 000
    Pyronia tithonus kis ökörszemlepke 10 000
  Coenonympha oedippus    ezüstsávos szénalepke 250 000
    Hyponephele lycaon erdei ökörszemlepke 50 000
    Hyponephele lupina homoki ökörszemlepke 50 000
    Erebia ligea fehércsíkú szerecsenlepke 10 000
    Erebia medusa tavaszi szerecsenlepke 5 000
    Erebia aethiops közönséges szerecsenlepke 50 000
    Hipparchia semele barna szemeslepke 10 000
    Hipparchia statilinus homoki szemeslepke 10 000
    Arethusana arethusa  közönséges szemeslepke 5 000
    Chazara briseis tarka szemeslepke 50 000
DIPTERA     KÉTSZÁRNYÚAK  
    Sphyracephala europaea európai nyelesszemű-légy 10 000
HYMENOPTERA     HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK  
    Batazonellus lacerticida pompás útonállódarázs 5 000
    Bombus argillaceus délvidéki poszméh 50 000
    Bombus confusus  bársonyos poszméh 10 000
  Bombus fragrans   óriásposzméh 100 000
    Bombus humilis változékony poszméh 5 000
    Bombus laesus rozsdássárga poszméh 10 000
    Bombus muscorum sárga poszméh 10 000
    Bombus paradoxus ritka poszméh 10 000
    Bombus pomorum vörhenyes poszméh 10 000
    Bombus ruderatus ligeti poszméh 5 000
    Bombus silvarum erdei poszméh 5 000
    Bombus soroeensis bogáncsposzméh 5 000
    Bombus subterraneus rövidszőrű poszméh 5 000
    Dasypoda mixta ritka gatyásméh 5 000
    Ichneumon dispar gyapjaslepke-fürkész 5 000
    Megascolia maculata óriás-tőrösdarázs 50 000
    Parnopes grandior pompás fémdarázs 5 000
    Protichneumon pisarius nagy szenderfürkész 10 000
    Rhyssa persuasoria óriás-fenyőfürkész 5 000
    Sphex rufocinctus szöcskeölő darázs 5 000
    Stilbium cyanurum nagy smaragdfémdarázs 10 000
VERTABRATA     GERINCESEK  
CEPHALASPIDOMORPHI     INGOLÁK  
PETROMYZONTIFORMES     INGOLAALAKÚAK  
Petromyzontidae     ingolafélék  
  Eudontomyzon danfordi   tiszai ingola 250 000
  Eudontomyzon mariae   dunai ingola 100 000
  Eudontomyzon vladykovi   Vladykov-ingola 100 000
OSTEICHTHYES     CSONTOS HALAK  
ACTINOPTERYGII     SUGARASÚSZÓJÚ HALAK  
ACIPENSERIFORMES     TOKALAKÚAK  
Acipenseridae     tokfélék  
    Huso huso6 viza 6 50 000
    Acipenser gueldenstaedti 6 vágó tok 6 50 000
    Acipenser nudiventris 6 sima tok 6 50 000
    Acipenser stellatus 6 sőregtok 6 50 000
CLUPEIFORMES     HERINGALAKÚAK  
Clupeidae      heringfélék  
    Alosa immaculata dunai nagyhering 5 000
CYPRINIFORMES     PONTYALAKÚAK  
Cyprinidae     pontyfélék  
    Rutilus pigus7 leánykoncér 7 10 000
    Rutilus frisii8 gyöngyös koncér 8 5 000
    Leuciscus leuciscus nyúldomolykó 10 000
   
Leuciscus souffia
(Telestes souffia)
vaskos csabak 10 000
    Phoxinus phoxinus fürge cselle 10 000
    Leucaspius delineatus kurta baing 10 000
    Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz 10 000
  Barbus meridionalis 9  
Petényi-márna
 
(magyar márna) 9
100 000
    Gobio gobio 10 fenékjáró küllő 10 10 000
    Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) 11
halványfoltú küllő 11 10 000
 
Gobio kesslerii
 
(Romanogobio kesslerii)
  homoki küllő 100 000
  Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus)   felpillantó küllő 100 000
    Rhodeus sericeus 12 szivárványos ökle 12 5 000
Cobitidae     csíkfélék  
    Misgurnus fossilis réti csík 10 000
    Cobitis taenia 13 vágó csík 13 10 000
    Sabanejewia aurata 14 törpecsík 14 10 000
Balitoridae     kövicsíkfélék  
    Barbatula barbatula kövicsík 10 000
SALMONIFORMES     PISZTRÁNGALAKÚAK  
Umbridae     pócfélék  
  Umbra krameri   lápi póc 250 000
Salmonidae     pisztrángfélék  
    Thymallus thymallus pénzes pér 5 000
  Hucho hucho   dunai galóca 100 000
SCORPAENIFORMES     SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK  
Cottidae     kölöntefélék  
    Cottus gobio botos kölönte 50 000
    Cottus poecilopus cifra kölönte 5 000
PERCIFORMES     SÜGÉRALAKÚAK  
Percidae     sügérfélék  
    Gymnocephalus baloni széles durbincs 5 000
   
Gymnocephalus
schraetser
selymes durbincs 50 000
  Zingel zingel   magyar bucó 100 000
  Zingel streber   német bucó 100 000
AMPHIBIA     KÉTÉLTŰEK  
CAUDATA     FARKOS KÉTÉLTŰEK   
Salamandridae     szalamandrafélék  
    Salamandra salamandra foltos szalamandra 50 000
  Triturus alpestris   alpesi gőte 100 000
    Triturus carnifex alpesi tarajosgőte 50 000
    Triturus cristatus közönséges tarajosgőte 50 000
    Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte 50 000
    Triturus vulgaris pettyes gőte 10 000
ANURA     BÉKÁK  
Discoglossidae     korongnyelvűbéka-félék  
    Bombina bombina vöröshasú unka 10 000
    Bombina variegata sárgahasú unka 50 000
Pelobatidae     ásóbékafélék  
    Pelobates fuscus barna ásóbéka 10 000
Bufonidae     varangyfélék  
    Bufo bufo barna varangy 10 000
    Bufo viridis zöld varangy 10 000
Hylidae     levelibéka-félék   
    Hyla arborea zöld levelibéka 10 000
Ranidae     valódibéka-félék  
    Rana arvalis mocsári béka 50 000
    Rana dalmatina erdei béka 10 000
    Rana temporaria gyepi béka 50 000
   
Rana lessonae
(Pelophylax lessonae)
kis tavibéka 10 000
   
Rana esculenta
(Pelophylax esculentus)
kecskebéka 10 000
   
Rana ridibunda
(Pelophylax ridibundus)
kacagó béka (tavibéka) 10 000
REPTILIA     HÜLLŐK  
TESTUDINES     TEKNŐSÖK  
Emydidae     mocsáriteknős-félék  
    Emys orbicularis mocsári teknős 50 000
SQUAMATA     PIKKELYES HÜLLŐK  
Lacertidae     nyakörvösgyíkfélék  
    Lacerta agilis fürge gyík 25 000
    Lacerta viridis zöld gyík 25 000
    Podarcis muralis fali gyík 25 000
    Podarcis taurica homoki gyík 50 000
 
Zootoca vivipara
 
(Lacerta vivipara)
  elevenszülő gyík 100 000
Scincidae     szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)  
  Ablepharus kitaibelii  
pannon gyík
(magyar gyík)
250 000
Anguidae     lábatlangyíkfélék  
    Anguis fragilis 15 lábatlangyík 15 25 000
Colubridae     siklófélék  
   
Elaphe longissima
(Zamenis longissimus)
erdei sikló 50 000
 
Coluber caspius
 
(Dolichophis caspius)
  haragos sikló 500 000
    Coronella austriaca rézsikló 50 000
    Natrix natrix vízisikló 25 000
    Natrix tessellata kockás sikló 25 000
Viperidae     viperafélék  
  Vipera berus   keresztes vipera 250 000
  Vipera ursinii 16   parlagi vipera 16 1 000 000
AVES     MADARAK  
ANSERIFORMES     LÚDALAKÚAK  
Anatidae     récefélék  
    Cygnus columbianus kis hattyú 50 000
    Cygnus cygnus énekes hattyú 50 000
    Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd 25 000
  Anser erythropus   kis lilik 1 000 000
    Branta leucopsis apácalúd 25 000
    Branta bernicla örvös lúd 50 000
  Branta ruficollis   vörösnyakú lúd 1 000 000
    Tadorna ferruginea vörös ásólúd 25 000
    Tadorna tadorna bütykös ásólúd 50 000
    Anas penelope fütyülő réce 50 000
    Anas strepera kendermagos réce 50 000
    Anas crecca17 csörgő réce 17 50 000
    Anas acuta nyílfarkú réce 50 000
  Anas querquedula   böjti réce 100 000
    Anas clypeata kanalas réce 50 000
  Marmaronetta angustirostris   márványos réce 250 000
    Netta rufina üstökös réce 50 000
    Aythya ferina barátréce 50 000
  Aythya nyroca   cigányréce 500 000
    Aythya fuligula kontyos réce 50 000
    Aythya marila hegyi réce 50 000
    Somateria mollissima pehelyréce 50 000
    Somateria spectabilis cifra pehelyréce 25 000
  Polysticta stelleri   Steller-pehelyréce 250 000
  Clangula hyemalis   jegesréce 250 000
    Melanitta nigra18 fekete réce 18 50 000
  Melanitta fusca 19   füstös réce 19 250 000
    Bucephala clangula kerceréce 50 000
    Mergus albellus kis bukó 50 000
    Mergus serrator örvös bukó 50 000
    Mergus merganser nagy bukó 50 000
  Oxyura leucocephala   kékcsőrű réce 500 000
GALLIFORMES     TYÚKALAKÚAK  
Tetraonidae     fajdfélék  
 
Tetrastes bonasia
 
(Bonasa bonasia)
  császármadár 500 000
   
Tetrao tetrix
(Lyrurus tetrix)
nyírfajd 50 000
    Tetrao urogallus siketfajd 50 000
Phasianidae     fácánfélék  
    Coturnix coturnix fürj 50 000
GAVIIFORMES     BÚVÁRALAKÚAK  
Gaviidae     búvárfélék  
    Gavia stellata északi búvár 25 000
    Gavia arctica20 sarki búvár 20 25 000
    Gavia immer jeges búvár 25 000
PODICIPEDIFORMES     VÖCSÖKALAKÚAK  
Podicipedidae     vöcsökfélék  
    Tachybaptus ruficollis kis vöcsök 50 000
    Podiceps cristatus búbos vöcsök 50 000
  Podiceps grisegena   vörösnyakú vöcsök 250 000
    Podiceps auritus füles vöcsök 50 000
  Podiceps nigricollis   feketenyakú vöcsök 100 000
PELECANIFORMES     GÖDÉNYALAKÚAK  
Pelecanidae     gödényfélék  
  Pelecanus onocrotalus   rózsás gödény 250 000
  Pelecanus crispus   borzas gödény 500 000
Phalacrocoracidae     kárókatonafélék  
  Phalacrocorax pygmeus   kis kárókatona 100 000
CICONIIFORMES     GÓLYAALAKÚAK  
Ardeidae     gémfélék  
  Botaurus stellaris    bölömbika 100 000
  Ixobrychus minutus    törpegém  100 000
  Nycticorax nycticorax    bakcsó  100 000
  Ardeola ralloides   üstökösgém 500 000
    Bubulcus ibis pásztorgém 25 000
  Egretta garzetta   kis kócsag  250 000
  Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)    nagy kócsag 100 000
    Ardea cinerea szürke gém 50 000
  Ardea purpurea   vörös gém 250 000
Ciconiidae     gólyafélék  
  Ciconia nigra   fekete gólya  500 000
  Ciconia ciconia    fehér gólya 100 000
Threskiornithidae     íbiszfélék  
  Plegadis falcinellus   batla 500 000
  Platalea leucorodia   kanalasgém 500 000
Phoenicopteridae     flamingófélék  
    Phoenicopterus ruber 21 rózsás flamingó 21 50 000
FALCONIFORMES     SÓLYOMALAKÚAK  
Accipitridae     vágómadárfélék  
  Pernis apivorus   darázsölyv 100 000
    Elanus caeruleus kuhi 50 000
  Milvus migrans   barna kánya  500 000
  Milvus milvus   vörös kánya  500 000
  Haliaeetus albicilla   rétisas 1 000 000
  Neophron percnopterus   dögkeselyű 250 000
  Gyps fulvus   fakó keselyű 250 000
  Aegypius monachus   barátkeselyű 250 000
  Circaetus gallicus   kígyászölyv  1 000 000
    Circus aeruginosus barna rétihéja 50 000
    Circus cyaneus kékes rétihéja 50 000
  Circus macrourus    fakó rétihéja  250 000
  Circus pygargus   hamvas rétihéja  500 000
    Accipiter gentilis héja 50 000
    Accipiter nisus karvaly 50 000
  Accipiter brevipes   kis héja 500 000
    Buteo buteo egerészölyv 25 000
  Buteo rufinus   pusztai ölyv 100 000
    Buteo lagopus gatyás ölyv 50 000
  Aquila pomarina   békászó sas 1 000 000
  Aquila clanga   fekete sas 500 000
  Aquila nipalensis   pusztai sas 250 000
  Aquila heliaca   parlagi sas 1 000 000
  Aquila chrysaetos   szirti sas 500 000
 
Hieraaetus pennatus
 
(Aquila pennata)
  törpesas 500 000
 
Hieraaetus fasciatus
 
(Aquila fasciata)
  héjasas 250 000
Pandionidae     halászsasfélék  
  Pandion haliaetus   halászsas 500 000
Falconidae     sólyomfélék  
  Falco naumanni   fehérkarmú vércse 500 000
    Falco tinnunculus vörös vércse 50 000
  Falco vespertinus   kék vércse 500 000
    Falco columbarius kis sólyom 50 000
    Falco subbuteo kabasólyom 50 000
  Falco eleonorae    Eleonóra-sólyom  250 000
  Falco biarmicus   Feldegg-sólyom 100 000
  Falco cherrug   kerecsensólyom  1 000 000
  Falco rusticolus   északi sólyom  100 000
  Falco peregrinus   vándorsólyom  500 000
GRUIFORMES     DARUALAKÚAK  
Rallidae     guvatfélék  
    Rallus aquaticus guvat 50 000
    Porzana porzana pettyes vízicsibe 50 000
    Porzana parva kis vízicsibe 50 000
  Porzana pusilla   törpevízicsibe 500 000
  Crex crex   haris 500 000
    Gallinula chloropus vízityúk 25 000
    Porphyrio porphyrio kék fú 25 000
Gruidae     darufélék  
    Grus grus daru 50 000
   
Anthropoides virgo
(Grus virgo)
pártás daru 50 000
Otididae     túzokfélék  
  Tetrax tetrax   reznek 500 000
  Otis tarda   túzok 1 000 000
CHARADRIIFORMES     LILEALAKÚAK  
Haematopodidae     csigaforgató-félék   
    Haematopus ostralegus csigaforgató 25 000
Recurvirostridae     gulipánfélék  
  Himantopus himantopus   gólyatöcs 250 000
  Recurvirostra avosetta   gulipán 250 000
Burhinidae     ugartyúkfélék  
  Burhinus oedicnemus   ugartyúk 500 000
Glareolidae     székicsérfélék  
  Glareola pratincola   székicsér 500 000
  Glareola nordmanni   feketeszárnyú székicsér 500 000
Charadriidae     lilefélék  
    Charadrius dubius kis lile 50 000
    Charadrius hiaticula parti lile 25 000
  Charadrius alexandrinus   széki lile 1 000 000
    Charadrius leschenaultii sivatagi lile 25 000
    Charadrius morinellus havasi lile 50 000
    Pluvialis apricaria aranylile 25 000
    Pluvialis squatarola ezüstlile 25 000
    Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic 25 000
 
Vanellus gregarius
 
(Chettusia gregaria)
  lilebíbic 500 000
    Vanellus leucurus (Chettusia leucura) fehérfarkú lilebíbic 25 000
    Vanellus vanellus bíbic 50 000
Scolopacidae     szalonkafélék  
    Calidris canutus sarki partfutó 25 000
    Calidris alba fenyérfutó 25 000
    Calidris minuta apró partfutó 25 000
    Calidris temminckii Temminck-partfutó 25 000
    Calidris melanotos vándorpartfutó 25 000
    Calidris ferruginea sarlós partfutó 25 000
    Calidris maritima tengeri partfutó 25 000
    Calidris alpina havasi partfutó 25 000
    Limicola falcinellus sárjáró 25 000
    Tryngites subruficollis cankópartfutó 50 000
    Philomachus pugnax pajzsoscankó 50 000
    Lymnocryptes minimus kis sárszalonka 25 000
  Gallinago gallinago 22   sárszalonka 22 100 000
  Gallinago media   nagy sárszalonka 250 000
  Limosa limosa   nagy goda 500 000
    Limosa lapponica kis goda 25 000
    Numenius phaeopus kis póling 50 000
  Numenius tenuirostris   vékonycsőrű póling 1 000 000
  Numenius arquata   nagy póling 500 000
    Tringa erythropus füstös cankó 25 000
  Tringa totanus   piroslábú cankó 250 000
      tavi cankó 250 000
    Tringa nebularia szürke cankó 25 000
    Tringa ochropus erdei cankó 25 000
    Tringa glareola réti cankó 25 000
    Xenus cinereus terekcankó 25 000
    Actitis hypoleucos billegetőcankó 50 000
    Arenaria interpres kőforgató 25 000
    Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó 25 000
    Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó 25 000
Stercorariidae     halfarkasfélék  
    Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas 25 000
    Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas 25 000
    Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas 25 000
    Stercorarius skua nagy halfarkas 25 000
Laridae     sirályfélék  
    Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus) halászsirály 25 000
    Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) dankasirály 50 000
    Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály 25 000
  Larus melanocephalus   szerecsensirály 100 000
    Larus canus viharsirály 25 000
    Larus audouinii korallsirály 50 000
    Larus fuscus heringsirály 50 000
    Larus argentatus ezüstsirály 25 000
    Larus glaucoides sarki sirály 25 000
    Larus hyperboreus jeges sirály 25 000
    Larus marinus dolmányos sirály 25 000
    Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály 25 000
    Xema sabini fecskesirály 25 000
    Rissa tridactyla csüllő 25 000
Sternidae     csérfélék  
    Gelochelidon nilotica kacagócsér 50 000
    Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér 50 000
    Sterna sandvicensis kenti csér 25 000
  Sterna hirundo   küszvágó csér 100 000
    Sterna paradisaea sarki csér 25 000
 
Sterna albifrons
(Sternula albifrons)
  kis csér 500 000
  Chlidonias hybrida   fattyúszerkő  100 000
  Chlidonias niger   kormos szerkő 250 000
  Chlidonias leucopterus   fehérszárnyú szerkő 250 000
Alcidae     alkafélék  
    Alca torda alka 25 000
    Fratercula arctica lunda 25 000
COLUMBIFORMES     GALAMBALAKÚAK  
Columbidae     galambfélék  
    Columba oenas kék galamb 50 000
    Streptopelia turtur vadgerle 50 000
CUCULIFORMES     KAKUKKALAKÚAK  
Cuculidae     kakukkfélék  
    Clamator glandarius pettyes kakukk 25 000
    Cuculus canorus kakukk 50 000
STRIGIFORMES     BAGOLYALAKÚAK  
Tytonidae     gyöngybagolyfélék  
  Tyto alba   gyöngybagoly 100 000
Strigidae     bagolyfélék   
  Otus scops   füleskuvik 100 000
  Bubo bubo23   uhu 23 500 000
 
Bubo scandiacus
(Nyctea scandiaca)
  hóbagoly 100 000
    Surnia ulula karvalybagoly 50 000
    Glaucidium passerinum törpekuvik 50 000
  Athene noctua   kuvik 100 000
    Strix aluco macskabagoly 50 000
  Strix uralensis   uráli bagoly 100 000
    Asio otus erdei fülesbagoly 50 000
  Asio flammeus   réti fülesbagoly 250 000
    Aegolius funereus gatyáskuvik 50 000
CAPRIMULGIFORMES     LAPPANTYÚALAKÚAK  
Caprimulgidae     lappantyúfélék  
    Caprimulgus europaeus lappantyú 50 000
APODIFORMES     SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK  
Apodidae     sarlósfecskefélék  
    Apus apus sarlósfecske 25 000
    Apus pallidus halvány sarlósfecske 25 000
    Apus melba havasi sarlósfecske 25 000
CORACIIFORMES     SZALAKÓTAALAKÚAK  
Alcedinidae     jégmadárfélék  
    Alcedo atthis jégmadár 50 000
Meropidae     gyurgyalagfélék  
  Merops apiaster   gyurgyalag 100 000
Coraciidae     szalakótafélék  
  Coracias garrulus   szalakóta  500 000
Upupidae     búbosbankafélék  
    Upupa epops búbosbanka 50 000
PICIFORMES     HARKÁLYALAKÚAK  
Picidae     harkályfélék  
    Jynx torquilla nyaktekercs 50 000
    Picus canus hamvas küllő 50 000
    Picus viridis zöld küllő 50 000
    Dryocopus martius fekete harkály 50 000
    Dendrocopos major nagy fakopáncs 25 000
    Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 25 000
    Dendrocopos medius középfakopáncs 50 000
  Dendrocopos leucotos   fehérhátú fakopáncs 250 000
    Dendrocopos minor kis fakopáncs 50 000
PASSERIFORMES     VERÉBALAKÚAK  
Alaudidae     pacsirtafélék  
    Melanocorypha calandra kalandrapacsirta 25 000
  Calandrella brachydactyla   szikipacsirta 500 000
    Galerida cristata búbos pacsirta 50 000
    Lullula arborea erdei pacsirta 50 000
    Alauda arvensis mezei pacsirta 25 000
    Eremophila alpestris havasi fülespacsirta 50 000
Hirundinidae     fecskefélék  
    Riparia riparia partifecske 50 000
    Hirundo rustica füsti fecske 50 000
   
Hirundo daurica
(Cecropis daurica)
vörhenyes fecske 25 000
    Delichon urbicum molnárfecske 50 000
Motacillidae     billegetőfélék  
    Anthus campestris parlagi pityer 50 000
    Anthus trivialis erdei pityer 25 000
    Anthus pratensis réti pityer 25 000
    Anthus cervinus rozsdástorkú pityer 25 000
    Anthus spinoletta havasi pityer 25 000
    Motacilla flava sárga billegető 25 000
    Motacilla citreola citrombillegető 25 000
    Motacilla cinerea hegyi billegető 50 000
    Motacilla alba barázdabillegető 25 000
Bombycillidae     csonttollúfélék  
    Bombycilla garrulus csonttollú 25 000
Cinclidae     vízirigófélék  
  Cinclus cinclus   vízirigó  500 000
Troglodytidae     ökörszemfélék  
    Troglodytes troglodytes ökörszem 25 000
Prunellidae     szürkebegyfélék  
    Prunella modularis erdei szürkebegy 25 000
    Prunella collaris havasi szürkebegy 25 000
Turdidae     rigófélék  
    Erithacus rubecula vörösbegy 25 000
  Luscinia luscinia   nagy fülemüle 100 000
    Luscinia megarhynchos fülemüle 25 000
    Luscinia svecica kékbegy 50 000
    Tarsiger cyanurus kékfarkú 25 000
    Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú 25 000
    Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú 50 000
    Saxicola rubetra rozsdás csuk 25 000
    Saxicola torquatus24 cigánycsuk 24 25 000
    Oenanthe isabellina pusztai hantmadár 25 000
    Oenanthe oenanthe hantmadár 50 000
    Oenanthe pleschanka apácahantmadár 25 000
    Oenanthe hispanica déli hantmadár 25 000
  Monticola saxatilis   kövirigó 500 000
    Monticola solitarius kék kövirigó 25 000
    Turdus torquatus örvös rigó 25 000
    Turdus merula fekete rigó  25 000
    Turdus pilaris fenyőrigó 25 000
    Turdus philomelos énekes rigó 25 000
    Turdus iliacus szőlőrigó 25 000
    Turdus viscivorus léprigó 50 000
Sylviidae     poszátafélék  
    Cettia cetti berki poszáta 25 000
    Cisticola juncidis szuharbújó 25 000
    Locustella naevia réti tücsökmadár 50 000
    Locustella fluviatilis berki tücsökmadár 50 000
    Locustella luscinioides nádi tücsökmadár 50 000
    Acrocephalus melanopogon fülemülesitke 50 000
  Acrocephalus paludicola   csíkosfejű nádiposzáta 1 000 000
   
Acrocephalus
schoenobaenus
foltos nádiposzáta 25 000
    Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta 25 000
    Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta 25 000
    Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta 25 000
   
Acrocephalus
arundinaceus
nádirigó 25 000
   
Hippolais pallida
(Iduna pallida)
halvány geze 50 000
    Hippolais icterina kerti geze 25 000
    Sylvia cantillans bajszos poszáta 25 000
    Sylvia melanocephala kucsmás poszáta 25 000
    Sylvia nisoria karvalyposzáta 50 000
    Sylvia curruca kis poszáta 25 000
    Sylvia communis mezei poszáta 25 000
    Sylvia borin kerti poszáta 50 000
    Sylvia atricapilla barátposzáta 25 000
    Phylloscopus proregulus királyfüzike 25 000
    Phylloscopus inornatus vándorfüzike 25 000
    Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike 25 000
    Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike 25 000
    Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike 25 000
    Phylloscopus trochilus fitiszfüzike 25 000
    Regulus regulus sárgafejű királyka 25 000
    Regulus ignicapilla tüzesfejű királyka 25 000
Muscicapidae     légykapófélék  
    Muscicapa striata szürke légykapó 50 000
  Ficedula parva   kis légykapó 100 000
    Ficedula albicollis örvös légykapó 25 000
    Ficedula hypoleuca kormos légykapó 25 000
Timaliidae     timáliafélék  
    Panurus biarmicus barkóscinege 50 000
Aegithalidae     őszapófélék  
    Aegithalos caudatus őszapó 25 000
Paridae     cinegefélék  
   
Parus palustris
(Poecile palustris)
barátcinege 25 000
   
Parus montanus
(Poecile montanus)
kormosfejű cinege 25 000
   
Parus cristatus
(Lophophanes cristatus)
búbos cinege 25 000
   
Parus ater
(Periparus ater)
fenyvescinege 25 000
   
Parus caeruleus
(Cyanistes caeruleus)
kék cinege 25 000
    Parus major széncinege 25 000
Sittidae     csuszkafélék  
    Sitta europaea csuszka 25 000
Tichodromadidae     hajnalmadárfélék  
    Tichodroma muraria hajnalmadár 50 000
Certhiidae     fakuszfélék  
    Certhia familiaris hegyi fakusz 25 000
    Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz 25 000
Remizidae     függőcinege-félék  
    Remiz pendulinus függőcinege 50 000
Oriolidae     sárgarigófélék  
    Oriolus oriolus sárgarigó 25 000
Laniidae     gébicsfélék  
    Lanius collurio tövisszúró gébics 25 000
    Lanius minor kis őrgébics 50 000
    Lanius excubitor nagy őrgébics 50 000
    Lanius senator vörösfejű gébics 50 000
Corvidae     varjúfélék  
    Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó 25 000
    Pyrrhocorax graculus havasi csóka 25 000
    Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú 25 000
    Corvus monedula csóka 50 000
    Corvus frugilegus vetési varjú 50 000
    Corvus corone corone kormos varjú 25 000
    Corvus corax holló 50 000
Sturnidae     seregélyfélék  
   
Sturnus roseus
 
(Pastor roseus) 
pásztormadár 50 000
Passeridae     verébfélék  
    Passer montanus mezei veréb 25 000
    Montifringilla nivalis havasipinty 25 000
Fringillidae     pintyfélék  
    Fringilla coelebs erdei pinty 25 000
    Fringilla montifringilla fenyőpinty 25 000
    Serinus serinus csicsörke 25 000
    Carduelis chloris zöldike 25 000
    Carduelis carduelis tengelic 25 000
    Carduelis spinus csíz 25 000
    Carduelis cannabina kenderike 25 000
    Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike 25 000
    Carduelis flammea25 zsezse 25 25 000
    Carduelis hornemanni szürke zsezse 25 000
    Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű 25 000
    Loxia curvirostra keresztcsőrű 25 000
    Carpodacus erythrinus karmazsinpirók 25 000
    Pinicola enucleator nagy pirók 25 000
    Pyrrhula pyrrhula süvöltő 25 000
   
Coccothraustes
coccothraustes
meggyvágó 25 000
Emberizidae     sármányfélék  
    Calcarius lapponicus sarkantyús sármány 25 000
    Plectrophenax nivalis hósármány 25 000
    Emberiza leucocephalos fenyősármány 25 000
    Emberiza citrinella citromsármány 25 000
    Emberiza cirlus sövénysármány 50 000
  Emberiza cia   bajszos sármány 100 000
  Emberiza hortulana   kerti sármány 500 000
    Emberiza rustica erdei sármány 25 000
    Emberiza pusilla törpesármány 25 000
    Emberiza schoeniclus nádi sármány 25 000
    Emberiza melanocephala kucsmás sármány 25 000
   
Emberiza calandra
(Miliaria calandra)
sordély 25 000
MAMMALIA      EMLŐSÖK  
PLACENTALIA      MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK  
Erinaceomorpha     SÜNALAKÚAK  
Erinaceidae     sünfélék  
    Erinaceus concolor keleti sün 25 000
SORICOMORPHA     CICKÁNYALAKÚAK  
Soricidae     cickányfélék  
    Crocidura leucodon mezei cickány 25 000
    Crocidura suaveolens keleti cickány 25 000
    Neomys anomalus Miller-vízicickány 50 000
    Neomys fodiens közönséges vízicickány 50 000
    Sorex alpinus havasi cickány 50 000
    Sorex araneus erdei cickány 25 000
    Sorex minutus törpecickány 25 000
Talpidae     vakondfélék  
    Talpa europaea vakond 25 000
MICROCHIROPTERA     KISDENEVÉREK  
Rhinolophidae     patkósdenevér-félék  
  Rhinolophus euryale   kereknyergű patkósdenevér 250 000
  Rhinolophus ferrumequinum   nagy patkósdenevér 100 000
   
Rhinolophus
hipposideros
kis patkósdenevér 50 000
Vespertilionidae     simaorrúdenevér-félék  
  Barbastella barbastellus   nyugati piszedenevér (piszedenevér) 100 000
    Eptesicus nilssonii északi késeidenevér 25 000
    Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér 25 000
    Hypsugo savii alpesi denevér 50 000
  Miniopterus schreibersii   hosszúszárnyú denevér 250 000
    Myotis alcathoe nimfadenevér 50 000
  Myotis bechsteinii   nagyfülű denevér 100 000
    Myotis blythii hegyesorrú denevér 50 000
    Myotis brandtii Brandt-denevér 50 000
  Myotis dasycneme   tavi denevér 100 000
    Myotis daubentonii vízi denevér 50 000
  Myotis emarginatus   csonkafülű denevér 100 000
    Myotis myotis közönséges denevér 50 000
    Myotis mystacinus bajuszos denevér 50 000
    Myotis nattereri horgasszőrű denevér 50 000
  Nyctalus lasiopterus   óriás-koraidenevér 500 000
    Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér 50 000
    Nyctalus noctula rőt koraidenevér 25 000
    Pipistrellus kuhlii fehérszélű törpedenevér 50 000
    Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér 25 000
    Pipistrellus pipistrellus közönséges törpedenevér 25 000
    Pipistrellus pygmaeus szoprán törpedenevér 25 000
    Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér 50 000
    Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér 50 000
    Vespertilio murinus fehértorkú denevér 50 000
RODENTIA      RÁGCSÁLÓK  
Sciuridae     mókusfélék  
    Sciurus vulgaris mókus 25 000
  Spermophilus citellus   ürge 250 000
Castoridae     hódfélék  
    Castor fiber eurázsiai hód 50 000
Microtidae      pocokfélék  
    Microtus agrestis csalitjáró pocok 25 000
  Microtus oeconomus   északi pocok 500 000
Gliridae     pelefélék  
  Dryomys nitedula   erdei pele 100 000
    Glis glis (Myoxus glis) nagy pele 50 000
    Muscardinus avellanarius mogyorós pele 50 000
Muridae      egérfélék  
    Micromys minutus törpeegér 25 000
Zapodidae     szöcskeegérfélék  
  Sicista subtilis   csíkos szöcskeegér 1 000 000
Spalacidae     földikutyafélék  
  Nannospalax leucodon 26   nyugati földikutya 26 1 000 000
CARNIVORA      RAGADOZÓK  
Canidae      kutyafélék  
  Canis lupus 27   farkas 27 250 000
Ursidae     medvefélék  
  Ursus arctos   barna medve 250 000
Mustelidae      menyétfélék  
    Mustela erminea hermelin 50 000
    Mustela nivalis menyét 25 000
    Mustela eversmanii molnárgörény 50 000
    Martes martes nyuszt 50 000
  Lutra lutra   vidra 250 000
Felidae     macskafélék  
  Felis silvestris 28   vadmacska 28 250 000
  Lynx lynx   hiúz 500 000
 

1 Kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat

2 Nagyfaj. Beleértve az Osmoderna barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

3 Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki őszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven ismert alfajokat is

4 Nagyfaj. Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is

5 Nagyfaj. Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is

6 A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

7 Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.

8 Nagyfaj. Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.

9 Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

10 Nagyfaj. Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllő) és Gobio obtusirostris (dunai küllő) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

11 Nagyfaj. Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.

12 Nagyfaj. Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.

13 Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.

14 Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

15 Nagyfaj: Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

16 Nagyfaj. Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.

17 Nagyfaj. Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

18 Nagyfaj. Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.

19 Nagyfaj. Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

20 Nagyfaj. Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arctica pacifica alfajt is.

21 Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

22 Nagyfaj. Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

23 Nagyfaj. Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

24 Nagyfaj. Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

25 Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.

26 Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

27 Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.

28 Kivéve a háziasított formát, a házimacskát.
   
 
2007. 10. 02. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design