magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület
Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület
 
Törzskönyvi adatok:
 Név: Tarcali Turzó-dűlő TT
 Törzskönyvi szám: 320/TT/09
 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 Település: Tarcal
 Védettségi szint: országos jelentőségű, egyedi
 Védelmi kategória: TT
 Kiterjedése: 10,73 hektár
 Ebből fokozottan védett: 0 hektár
 Hatályba lépés éve: 2009

A védett természeti terület által érintett földrészletek listájaNincs kép a védett területhez

A védetté nyilvánítás célja a természetes lösz-lejtősztyep vegetáció, valamint a területen élő védett és fokozottan védett növény és állatfajok, különösen a gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius), gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus), szirti törpebagoly (Apaustis rupicila), zöldike (Coeloglossum viride) és a zefír boglárka (Plebejus sephirus) populációinak megőrzése.

A terület - mely földrajzilag a tokaji Nagy-Kopaszon található -  vegetációját a felhagyott szőlők helyén másodlagosan kialakult, illetve a mezsgyéken fennmaradt fajgazdag löszgyepek lappangósásos (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae caricetosum humilis) és árvalányhajas típusai (Inulo hirtae-Stipetum tirsae) jellemzik. Utóbbi társulás jellemző védett ritkaságai a tervezési területen több ezer tövet számláló gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius) és a kb. 100 tőre tehető gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus) állománya. Az egykori parcella és birtokhatárokat jelző kőgarádokon törpemandulás sztyepcserjések (Prunetum tennelae) díszlenek. 

A Tokaji-hegy növénytársulásaiban igen fajgazdag és védett fajokban bővelkedő állategyütteseket találunk. Gyakori az imádkozó sáska (Mantis religiosa), de találkozhatunk a nagy termetű szűznemzéssel szaporodó fűrészlábú szöcskével (Saga pedo) és a ritka rövidszárnyú hegyisáskával (Pararcyptera microptera) is. Jellemzőek a melegigényes lepkefajok, mint az araszolók, övesbagolylepkék és csuklyásbagolylepkék (lilásszürke- és a vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia dracunculi, C. xeranthemi)). Kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett zefír boglárka (Plebejus sephirus) előfordulása melynek a gyapjas csüdfű a tápnövénye. Hazánkban eléggé elszigetelt kis populációkban él, egy-egy szigetszerűen szaporodó közösség 50-500 egyedből áll, és mivel táplálékspecialista faj, erősen veszélyeztetett.

A hüllők közül tömeges a zöld gyík (Lacerta viridis), a fészkelő madarak közül pedig az erdei pacsirta (Lullula arborea) és a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) stabil állománya emelhető ki.

Forrás: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

 

 

 
 


Dokumentumok:

   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design