magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület
Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület
 
Törzskönyvi adatok:
 Név: Somogyvári Kupavár-hegy TT
 Törzskönyvi szám: 166/TT/78
 Megye: Somogy
 Település: Somogyvár
 Védettségi szint: országos jelentőségű, egyedi
 Védelmi kategória: TT
 Kiterjedése: 29,89 hektár
 Ebből fokozottan védett: 0 hektár
 Hatályba lépés éve: 1978

A védett természeti terület által érintett földrészletek listája


  Csaknem három évezrede annak, hogy megtelepedett itt az ember, a bronzkort követően azonban nincsen emlékünk a Kr. sz. utáni XI. századig. A Kupavárhegy feltárt, de elpusztult, egykor hatalmas várfalai – feltehetően – X. századi alapokon, de az Árpád-korban épültek fel. A fennsík északi részén megépített kápolna, amely körül nagy temető volt, Szent István király korában már állt.
 
  A monumentális méretű templomot és a hozzá csatlakozó Szent Benedek-rendi apátság épületeit Szent László király építtette meg, amelyet 1091-ben felszenteltek, sőt az alapító királyt már ide temették 1095-ben. Sírhelyét sikerült azonosítani.
 
  Szent László király akarata szerint a bencés apátság a francia Saint Gilles-i főapátság filiája lett, ahol a XIII. század elejéig csak francia szerzetesek éltek.
 
Somogyváron a középkor jelentős kultikus és kulturális központja alakult ki, s az 1220-as évektől már a vármegye okiratainak első letéteményese is volt. A környék lakói szőlőművesek voltak, akik virágzó gazdálkodást valósítottak meg. A városiak a településen keresztül vezető hadiutat használva élénk kereskedelmet folytattak, az itteni bor Fehérvárra, Budára és Szegedre is eljutott.
 
  A magyar és az európai szellem találkozásának köszönhetően 500 éven át Somogyvár az országrész szellemi-közigazgatási központja volt. A levert Koppány vezér ma élő utódai büszkék arra, hogy szülőfalujuk egykor Somogyország központjának számított.
 
  A gazdag és előkelő apátság a XV. század elején elvesztette királyi kiváltságait, mivel Zsigmond magyar király és német császár a Marczaliaknak adományozta az apátságot.
 
  Az egykori megyeszékhely a XVI. században egyre jelentéktelenebbé válik, utolsó apátját 1553-ban említik, majd a helységet 1556-ban elfoglalják és lerombolják a törökök.
 
  A régészeti feltárás 1972-1989 között folyt, az ásatásokat dr. Bakay Kornél vezette.
 
Forrás: Somogyiak Baráti Köre, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

 
 
Képek:

 


Dokumentumok:

   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design