magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Természetvédelmi témájú LIFE pályázatok önerő-támogatása
 
Az Földművelésügyi Minisztérium szakmai támogatónyilatkozat (A8), illetve társfinanszírozói (A6) adatlap kitöltése révén biztosítja a LIFE Programban pályázókat a tervezett projektjük támogathatóságáról.
   
  Kik nyújthatnak be Támogatási Kérelmet LIFE önerő-támogatásra?
LIFE önerő-támogatásra olyan magyarországi szervezetek nyújthatnak be Támogatási Kérelmet, amelyek a LIFE Környezetvédelmi alprogram „Természet és biodiverzitás”, valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” kiemelt terület keretében természetvédelmi témájú hagyományos pályázat benyújtását tervezik az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (a továbbiakban: EASME) felé.
 
A LIFE önerő-támogatási alapból, csak a magyarországi partnerek önrészének egy meghatározott része finanszírozható, külföldi partnerek önerejének támogatására ezen alap nem nyújt lehetőséget.
 
A támogatásra jogosultak körét a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet határozza meg (pl. nemzeti park igazgatóságok, költségvetési szervek, civil szervezetek, stb.)
 
Támogatás mértéke:
A Tárca minden évben az adott költségvetési évre rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ítélhet meg támogatási összeget a hagyományos LIFE projektek támogatására.
 
A miniszteri társfinanszírozói nyilatkozatok kiadására vonatkozó döntések meghozatala a beérkező projekttervek szakmai tartalma és a rendelkezésre álló forráskeret együttes figyelembevételével történik.
 
Irányadó szempont a támogatás odaítélésénél:
A támogatás odaítélésénél az irányadó szempont az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai céljainak, a LIFE program célkitűzéseinek, illetve a nemzeti szakpolitikai céloknak való megfelelés.
 
Támogatás feltétele, tartalmi követelmények:
A szakmai szempontú véleményezéshez az önerő támogatást igénylőnek 2017. augusztus 3-ig a környezetügyért felelős helyettes államtitkárnak címezve az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
 
A) a támogatási kérelemhez szükséges 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás 53. § (1) bekezdése szerint előkészített dokumentumok:
  • a kérelmező neve, székhelye, adószáma, bírósági bejegyző okirat száma, bankszámlaszáma,
  • a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
  • a támogatással elérni kívánt cél, feladat egyértelmű és kellően részletes meghatározása, a megvalósítás leírása ütemezéssel együtt és felelős megnevezésével,
  • részletes költségterv, amely tartalmazza a megvalósítani kívánt feladat, elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltséget, részletezve a saját forrás, egyéb forrás vagy támogatás felhasználásának, valamint az igényelt támogatás felhasználásának összegét, továbbá az igényelt támogatás felhasználásának időbeli ütemezését,*
  • a finanszírozás módja, figyelemmel az Ávr. 87. §-ában foglaltakra,
  • igény esetén a támogatási előleg összege, százalékos aránya és
  • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy visszaigényli-e a támogatás terhére elszámolandó számlák áfatartalmát vagy nem.
B) részletes pályázati anyag
 
C) egyoldalas összefoglaló a LIFE pályázatról.
 
*: Az igényelt támogatást kérjük forintban és euróban is feltüntetni.
 
Az egyedi támogatási igénnyel kapcsolatos döntésről a miniszteri döntést követően küldünk tájékoztatást a LIFE pályázatok beadási határideje (2017. szeptember 14.) előtt.
 
A „Természet és biodiverzitás” pályázatokhoz kapcsolódó szakmai támogatónyilatkozat (A8) igényléséhez is a fenti határidő (augusztus 3.) az irányadó.
 
 
   
 
2017.07.07.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design