magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

A vidékfejlesztési miniszter védetté nyilvánította a Tétényi-fennsíkot és a Zabanyik-hegyet
 
A vidékfejlesztési miniszter rendelkezett a Tétényi-fennsík és a Zabanyik-hegy védetté nyilvánításáról, és a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről. Az oltalom alá helyezéssel egyidejűleg megjelent a területek természetvédelmi kezelési terve is. A miniszter további négy, korábban védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervéről is rendelkezett.
   
 
A döntés fordulópontot jelent, hiszen érdemi előrelépés sem a védetté nyilvánításokban, sem a természetvédelmi kezelési tervek kihirdetésében nem történt az elmúlt két-három évben.
 
A Törökbálint és Budapest XXII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, 148 hektár kiterjedésű Tétényi-fennsík természetvédelmi terület védetté nyilvánításának célja a terület természet közeli állapotú pusztafüves lejtősztyepp vegetációjának és állatvilágának hosszú távú megőrzése, a beépítés megakadályozása, valamint a gépjárműforgalom megakadályozása. A Tétényi-fennsík természetvédelmi kezeléséért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a felelős.
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Szőlősardó határában 63 hektáron elhelyezkedő Zabanyik-hegy védetté nyilvánítása nagyban elősegíti a területen található lejtősztyepprétek, félszáraz gyepek, felhagyott gyümölcsösök, karsztbokorerdők természeti értékeinek, kiemelten az osztrák sárkányfű populációinak megőrzését.
 
A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítésének célja az ott található rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, valamint az élővilág természet közeli életfeltételeinek biztosítása. A terület természetvédelmi kezeléséért a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felelős.

A vidékfejlesztési miniszter négy, korábban védetté nyilvánított terület – a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület, Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület, Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület, Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület – természetvédelmi kezelési tervét is kihirdette.
 
A természetvédelmi kezelési tervben szereplő előírások jelentősen hozzájárulnak a védett természeti területek és értékek hatékony megőrzéséhez, fenntartásához, az érintettek – például földhasználók, tulajdonosok – számára pedig áttekinthetőbbé válik a területek természetvédelmi kezelése.
 
A miniszteri rendeletek 2011. december 29-én lépnek hatályba.
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium célja, hogy a jövő évben további területeket vonjon természetvédelmi oltalom alá.
 
 
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)
   
 
2011.12.23.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design