magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) » A TIR felépítése
A TIR felépítése
 

  vissza a TIR kezdőlapra

 A TIR felépítése

 


A TIR elsődlegesen szakmai információs rendszer, így az informatikával támogatható egyéb feladatok (iktatás, levelezés stb.) problémájának megoldásával nem foglalkozik. Kialakításának tervezésekor figyelembe kellett venni a felhasználók (elsődlegesen a minisztériumi központ, nemzeti parkok és a KÖTEVIFE-k, másodlagosan a külső felhasználók) igényeit, a rendelkezésre álló anyagi forrásokat, a KvVM informatikai koncepcióját, illetve a korábbi adatbázisok tapasztalatait.
A rendszer alapját egy robosztus adatbázis, a Természetvédelmi Alapobjektum nyilvántartó Rendszer(TAR) képezi. Az itt tárolt alapadatokat (országos közös törzsadattárak és kódtáblák) a természetvédelmi (működéssel, vagyonkezeléssel és bemutatással kapcsolatos) adatbázisok 7 tematikus modulba szervezve használják.A TIR működését különböző forrásokból származó háttéradatok (topográfiai térképek, légifelvételek, űrfelvételek, talaj térképek stb.), az ingatlan-nyilvántartási és az erdészeti adatok biztosítják. Ezekre az adatokra épülnek rá a természetvédelem saját forrásból származó adatai (élő és élettelen természeti értékek).

 Természetvédelmi Alapobjektum nyilvántartó Rendszer
A TAR egy központi, egységes objektum alapú nyilvántartás, mely a TIR magjaként, biztosítja a teljes TIR integrálását. Összefogja a különböző adatrendszereket az egységes törzsadattár és kódtábla rendszer biztosításával, illetve kapcsolatot biztosít más szakrendszerek felé (környezetvédelem - KAR, vízügy - OTAR).

 

  A TAR adatkörei:

 • Térképi adatok (Természetvédelmi Alap Objektum - TAO)
 • Metaadatok
 • Attribútum adatok
 • Szótárak
 • Nyilvántartások

 


 

 

Biotika modul
A modul feladata a természetvédelmi szervezetekben keletkező élő szervezetekre és életközösségekre (növény-, és állattársulások) vonatkozó előfordulási és egyéb természetvédelmi jelentőségű tulajdonságukra jellemző adatok (továbbiakban biotikai adat - pl. faj előfordulási térkép, vegetációtérkép, cönológiai felvétel stb.) egységes gyűjtése, tárolása és a hozzáférések-lekérdezések biztosítása. A modulba feltöltött adatokból történik a hazai és a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek kiszolgálása és a szakmai-vezetői döntések támogatása. A biotika modul biztosítja a külső kutatók számára az adatok megfelelő formában történő bevitelének lehetőségét térképi támogatással (egységes adatbeviteli felületen keresztül, törzsadattárak segítségével, szigorú protokollokon keresztül). A modul számos törzsadatra támaszkodik. A Természetvédelmi Információs Rendszer részei közül a legmagasabb rekordszámmal ez a modul rendelkezik, mivel a hatósági döntések megalapozására több tízmillió rekordot kell tárolnia.

 Védett értékek modul
A modul feladata a hazai (ex lege, egyedi országos jogszabály, helyi ÖK rendelet stb.) és nemzetközi jogforrások (EU direktíva) által meghatározott élettelen védett értékek és területek nyilvántartása, illetve fontosabb jellemzőik tárolása, statisztikák készítése.

 

 


 


Ingatlan-nyilvántartás modul
A modul feladata biztosítani a helyrajzi számokhoz kapcsolódó adatokat a többi modulhoz, valamint a hatósági, illetve vagyonkezelési feladatokhoz. A modul kezeli a különféle közigazgatási egységeket (települések, megyék, régiók, ország), valamint több országos fedésű térinformatikai nyilvántartást (pl. egyes intézmények illetékességi és működési területei, országos hálórendszerek, kistájkataszter stb.). Működése térinformatikai alapú, objektumai valós térben lokalizáltak. A modul biztosítja  a saját adatok és a helyrajzi számok kölcsönös egymáshoz rendelését (pl. a különböző védettségi kategóriákhoz való tartozást), lehetővé teszi a nemzeti parki és országos szintű statisztikák készítését, kapcsolatot biztosít a nemzeti parkok és a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Természetmegőrzési Főosztály (TMF) között, illetve a földhivatali digitális állományokhoz (KÜVET, TAKAROS).
Az 1996. évi LIII. törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására kiadott, a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet előírja, hogy az országos jelentőségű védett természeti területek törzskönyvét kézi és számítógépes formában (TIR) is vezetni kell. A törzskönyv melléklete az ingatlan-nyilvántartás.


 

Vagyonkezelés (-gazdálkodás) modul
A modul a nemzeti parkok és a VM vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatását végzi, az állatállománnyal és a haszonbérletekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásával. Kapcsolatot létesít a haszonbérleti szerződések és a bérelt/kiadott területek térképei között. A modul feladata a haszonbérletek és a természetvédelmi vagyonkezelésben lévő állatok nyilvántartásán túl a kapcsolódó szerződések, az épületek és építmények, a vadászati joghoz, agrártámogatások igényléséhez és a vízgazdálkodási társulatok tevékenységéhez kapcsolódó adatok nyilvántartása. Az adatbázissal szembeni elvárás, hogy csatlakozzon a kincstári-vagyoni kataszterhez.


 

Erdészeti-nyilvántartás modul
A modul feladata az erdészeti üzemtervi adatok biztosítása az erdészeti nyilvántartások kezelése, erdőtervek adatainak tárolása és az erdőgazdálkodási tevékenység nyomon követése a hatósági és természetvédelmi kezelési és vagyonkezelési munkákhoz. Saját adatai mellett az ingatlan-nyilvántartásra, illetve az erdő védelmével kapcsolatos adatokban a védett érték modulra, az erdőben előforduló értékes fajok és társulások kapcsán a biotikai modulra támaszkodik. A saját vagyonkezelésű erdők vonatkozásában részletesebb adatokat is tárol, részben a vagyonkezelés modul segítségével. Külső adatforrása az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) adatbázisa.
A modul döntő módon külső kapcsolatokra épül. Fejlesztésének alapja az Állami Erdészeti Szolgálat által működtetett Erdészeti Térinformatikai (Információs) Rendszer (ESZIR). Innen kapja a legjelentősebb input adatokat (adatbázis, alaptérkép, térinformatikai adatok) és gyakorlatilag az ott üzemeltetett információs rendszer bővítésének, természetvédelmi specializációjának tekinthető. A távlati szoros együttműködésre tekintettel természetvédelmi adatokat (output) is szolgáltat az ESZIR felé.

 


 

Területhasználat eseménynapló (kezelés) modul (A projekt induló szakaszában Természetvédelmi kezelés modul)
A természetvédelmi kezelési terv a természetvédelmi informatikai rendszer legmagasabb szintjén helyezkedik el, valamennyi ismeretünk egységes rendszerű áttekintése, összefoglalása. A modul információit a többi működő modulból meríti, és biztosítja ezen adatok rendszerezését a kezelések optimális tervezéséhez, illetve kivitelezéséhez. Feladata a kezelési terv dokumentációk elkészítésének támogatása; a természetvédelmi kezelési előírások (kezelési módok és a kezelési feladatok, a korlátozások és a tilalmak) nyilvántartása; a megvalósult kezelési tevékenységek, elvégzett kezelési feladatok tárolása és a kezelések hatásának monitorozása. A kezelések gazdasági vonatkozású adatai kapcsán a vagyonkezelés modul kiterjesztéseként is kezelhetjük.

A fejlesztés során a modul által lehatárolható feladatkörök:

 • Események (tervezett és nem tervezett) rögzítése
 • Havária
 • Problémák
 • Kezelési javaslatok
 • Kezelési célkitűzések
 • Rögzített adatok hosszú távon tárolásra kerülnek
 • Bérleti szerződés tervezet


 

Vezetői döntés-előkészítő modul
A modul feladata a TIR több moduljaiból származó összetett információk interpretációja elemzésekkel, lekérdezésekkel, egyszerűbb összesítésekkel és statisztikákkal a vezetői és hatósági döntéselőkészítés szakmai támogatása, hatékonyság növelése érdekében. A döntéselőkészítő és vezetői modul feladata részben a kezeléséhez hasonló, hiszen itt is lehetőséget kell teremteni az összes modul információinak közös megjelenítésére és értékelésére, elemzésére. A hatósági feladatok végzéséhez is ugyanez az információ szükséges, így amennyiben a KÖTEVIFE-k is kapcsolódnak a TIR-hez, akkor nekik elsősorban a döntéselőkészítő modul funkcióihoz kell hozzáférést biztosítani.

A modul lehatárolt adatkapcsolatai, ellátandó feladatkörei:

 • Földrészlet alapú adatok
 • Erdészeti alapú védett adatok
 • Generalizált védett fedvények
 • Származtatott biotikai adatok
 • Területhasználati események lekérése
 • Adatbeérkezés a hatóságtól
 • kapcsolódás az OKIR-hez

 

 


 

frissítve:

 
 
 
 
 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design