magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Meteor-barlang
Meteor-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5452-1
Hossz: 1672 méter
Vertikális kiterjedés: 127 méter
Mélység: 127 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Bódvaszilas
Hrsz: 0122/1
NP Igazgatóság: Aggteleki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt; fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Vörös Meteor cseppkõbarlang
Kis-vizes-töbri víznyelõbarlang
Kis-vizes-tebri víznyelõbarlang

Meteor-barlang
Földtani és ásványtani értékei alapján 1982 óta fokozottan védett természeti érték az Aggteleki-karszton. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt más barlangjaival együtt 1995 óta a Világörökség része. Bejárata az Alsó-hegyen, 415 m tszf. magasságban, egy sziklafal tövében nyílik. A 127 m mély, 1672 m összhosszúságú, 167 m horizontális kiterjedésű, időszakosan aktív rendszert a Vörös Meteor SE barlangkutatói 1961-ben a Kisvizes-töbör víznyelőjének megbontásával tárták fel. Bár a vizsgálatok hamar kimutatták a barlang és a 237 m-el mélyebben fakadó Vecsem-forrás közötti kapcsolatot, a mindkét irányból végzett kutatások eddig még nem vezettek eredményhez. A helyenként omladékos, aknákkal tagolt járatok triász időszaki mészkőben alakultak ki. A lépcsőzetesen mélyülő barlang alsó részén található az ország egyik legnagyobb barlangterme, a 90 m hosszú, 20-30 m széles Titánok csarnoka, amit hatalmas állócseppkövek és cseppkőoszlopok (Titánok), valamint bambusz- és szalmacseppkövek, cseppkőzászlók, -lefolyások, -függönyök, -medencék szín és for-magazdagsága és a heliktitek tömeges megjelenése tesz látványossá. A lezárt barlang csak a kijelölt útvonalon, engedéllyel látogatható. Bejárásához alapfelszerelés, mászótudás szükséges, az aknákban a közlekedést vaslétra könnyíti. Irod.: Nyerges A.: Meteor-barlang. In.: Székely K.: Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda, 2003

 

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Maximális csoportlétszám 10
Napi maximális csoportszám 3
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Vörös Meteor cseppkõbarlang
Kis-vizes-töbri víznyelõbarlang
Kis-vizes-tebri víznyelõbarlang
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design