magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Meteor-barlang
Meteor-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5452-1
Hossz: 1672 méter
Vertikális kiterjedés: 127 méter
Mélység: 127 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Bódvaszilas
Hrsz: 0122/1
NP Igazgatóság: Aggteleki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt; fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Vörös Meteor cseppkõbarlang
Kis-vizes-töbri víznyelõbarlang
Kis-vizes-tebri víznyelõbarlang

Meteor-barlang
Földtani és ásványtani értékei alapján 1982 óta fokozottan védett természeti érték az Aggteleki-karszton. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt más barlangjaival együtt 1995 óta a Világörökség része. Bejárata az Alsó-hegyen, 415 m tszf. magasságban, egy sziklafal tövében nyílik. A 127 m mély, 1672 m összhosszúságú, 167 m horizontális kiterjedésű, időszakosan aktív rendszert a Vörös Meteor SE barlangkutatói 1961-ben a Kisvizes-töbör víznyelőjének megbontásával tárták fel. Bár a vizsgálatok hamar kimutatták a barlang és a 237 m-el mélyebben fakadó Vecsem-forrás közötti kapcsolatot, a mindkét irányból végzett kutatások eddig még nem vezettek eredményhez. A helyenként omladékos, aknákkal tagolt járatok triász időszaki mészkőben alakultak ki. A lépcsőzetesen mélyülő barlang alsó részén található az ország egyik legnagyobb barlangterme, a 90 m hosszú, 20-30 m széles Titánok csarnoka, amit hatalmas állócseppkövek és cseppkőoszlopok (Titánok), valamint bambusz- és szalmacseppkövek, cseppkőzászlók, -lefolyások, -függönyök, -medencék szín és for-magazdagsága és a heliktitek tömeges megjelenése tesz látványossá. A lezárt barlang csak a kijelölt útvonalon, engedéllyel látogatható. Bejárásához alapfelszerelés, mászótudás szükséges, az aknákban a közlekedést vaslétra könnyíti. Irod.: Nyerges A.: Meteor-barlang. In.: Székely K.: Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda, 2003

 

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Maximális csoportlétszám 10
Napi maximális csoportszám 3
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
ATOMKI 2012 +
Kraus Sándor 2009 + + + + +
ATOMKI 2009 +
Gazda Attila 2004 +
LABIRINT 2003 +
MTTE BARADLA 2001 +
BEAC 1998 + + atlasz anyag
Kraus Sándor 1995 +
TROGLONAUTA 1993 +
?METEOR TTE KÖZPONTI 1992 +
?METEOR TROGLOFIL 1991 + + állagmegóvás
?METEOR KÖZPONTI 1990 + + állagmegóvás
ANTEUS 1989 +
VMTE BARADLA 1986 +
FOTON 1986 + + +
VMTE KÖZPONTI 1985 + állagmegóvás
VÖRÖS METEOR 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 141. old.
MARCEL LOUBENS 1984 +
VÖRÖS METEOR 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 159. old.
VMTE KÖZPONTI 1983 +
VMTE KÖZPONTI 1982 +
VÖRÖS METEOR 1981 + MKBT Beszámoló 1981. 221. old.
VMTE KÖZPONTI 1981 +
VMTE NAUTILUS 1978 +
FOTON 1974 +
Szenthe István 1972 MKBT Tájékoztató. 1972. 1. füz. 5. old.
Dénes György 1970 MKBT Tájékoztató. 1970. 2. füz. 1. old.
Dénes György 1969 MKBT Tájékoztató. 1969. 3. füz. 3. old.
VÖRÖS METEOR 1968 + +
Dénes György 1967 + MKBT Tájékoztató. 1967. 9. old.
Olasz Pál 1966 MKBT Tájékoztató. 1966. 28. old.
Dénes György 1966 + MKBT Tájékoztató. 1966. 13. old.
Dénes György 1966 + + MKBT Tájékoztató. 1966. 11. old.
VÖRÖS METEOR 1966 +
Dénes György 1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 49. old.
Schõnviszky László 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 7-8. füz. 145. old.
Kósa Attila 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 5-6. füz. 91. old.
Frojimovics Gábor 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 5-6. füz. 112. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 4. füz. 74. old.
Balázs Dénes 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 55. old.
Leél-Õssy Sándor 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 49. old.
Dénes György 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 30. 31. 33. old.
Szentes György 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 1. füz. 7. old.
Dénes György 1963 + MKBT Tájékoztató. 1963. 9. füz. 164. 165. old.
Láng Sándor 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 6. füz. 104. old.
Schõnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 4-5. füz. 92. old.
Dénes György 1963 + + MKBT Tájékoztató. 1963. 3. füz. 48. 49. old.
Tóth Álmos 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 32. old.
Dénes György 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 10. old.
Szentes György 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 8-10. füz. 145. old.
Dénes György 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 6-7. füz. 119. old.
Dénes György 1962 + + + MKBT Tájékoztató. 1962. 6-7. füz. 104. old.
Dénes György 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 5. füz. 80. old.
Dénes György 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 4. füz. 54. old.
Barátosi József 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 01-02. 4. old.
Dénes György 1962 + MKBT Tájékoztató. 1962. 01-02. 13. 14. old.
Dénes György 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 12. 8. old.
Dénes György 1961 + + + + + MKBT Tájékoztató. 1961. 09. 2. 3. old.
Rajczy Miklós 0 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design