magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Pongor-lyuk
Pongor-lyuk
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5381-20
Hossz: 35 méter
Vertikális kiterjedés: 6 méter
Mélység: 2 méter
Magasság: 4 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Répáshuta
Hrsz: 075/1
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Kövesváradi III.sz. sziklaüreg
Kövesváradi IV.sz. sziklaüreg
Pungor-lyuk

Pongor-lyuk
Őslénytani jelentősége alapján 1988 óta fokozottan védett természeti érték a Bükkben. Répáshuta határában, a Pongor-lyuk-tetőn, 647 m tszf. magasságban nyílik. A triász időszaki mészkőben kialakult, 27 m hosszú kúszójárat mindkét végén nyitott, egy ponton a törmelék között a mennyezet is a felszínre nyílik. Kitöltéséből középső-pleisztocén, reliktum jellegű faunaelem került elő. Irod.: Hír J.: Pongor-lyuk. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Nyírõ Ádám Artúr 2015 +
Dr. Hír János 1995 + + +
Dr. Ringer Árpád 1986 + +
Dr. Ringer Árpád 1985 + + +
Kordos László 1982 + MKBT Beszámoló 1982. 9. old.
Rajczy Miklós 0 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design