magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Balla-barlang
Balla-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5381-1
Hossz: 128 méter
Vertikális kiterjedés: 9 méter
Mélység: 1 méter
Magasság: 8 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Répáshuta
Hrsz: 041
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett

Szinonímák:
  Ballabérci 1. barlang


Balla-barlang
Ősrégészeti leleteiről híres, 1982 óta fokozottan védett barlang a Bükk-hegységben. Az inaktív for-rásbarlang messziről látható hatalmas szádája Répáshuta határában, a Balla-bérc lejtőjén, 566 m tszf. magasságban nyílik. A triász időszaki mészkőben kialakult, 54 m hosszú, átlagosan 6 m ma-gas, 8-10 m széles csarnok kitöltésének alsó szintjéből barlangi medve, barlangi hiéna, ősbölény csontjai mellett a korai Szeleta-kultúra jellegzetes kőeszközei kerültek elő. A kitöltés felső szintjé-ből az őslénytani leletek valamint az őskőkori ember törpe pengéi mellett Hillebrand Jenő 1909-ben egy jégkorszak végi egy kb. másfél éves gyermek koponyáját találta meg. Irod.: Hillebrand J. (1911): A répáshutai Balla-barlangban talált diluviális gyermekcsont maradványai. Földtani Köz-löny; Regős J.-Ringer Á: Balla-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Nyírõ Ádám Artúr 2015 +
FOTON 1973 +
Kékesi György 1972 MKBT Tájékoztató. 1972. 5. füz. 11. old.
Lambrecht Kálmán 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 7-8. füz. 125. old.
Láng Sándor 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 5-6. füz. 86. old.
Bogsch László 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 23. old.
Balázs Zoltán 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 03. 82. old.
Kadiæ Ottokár. Mottl Mária 1944 Barlangkutatás XVII. kötet 1. füzet 1944 1. oldal
Mottl Mária 1941 + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 29. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 88. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 15-16. 26. oldal
Kadiæ Ottokár. Mottl Mária 1938 + Barlangkutatás XVI. kötet 1. füzet 1938 28-29. oldal
Kadiæ Ottokár 1936 + Barlangvilág VI. kötet 3-4. füzet 1936 64. 65. oldal
Kadiæ Ottokár 1935 + Barlangvilág V. kötet 3-4. füzet 1935 37. oldal
Mayerfelsi Maier István 1926 + Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 7. 14. oldal
Bittera Gyula 1916 + Barlangkutatás IV. kötet 2. füzet 1916 62-86. oldal
Leidenfrost Gyula 1915 + Barlangkutatás III. kötet 2. füzet 1915 53-63. oldal
Hillebrand Jenõ 1914 + Barlangkutatás II. kötet 3. füzet 1914 118. oldal
Rajczy Miklós 0 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design