magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Hillebrand Jenõ-barlang
Hillebrand Jenõ-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5363-5
Hossz: 240 méter
Vertikális kiterjedés: 23 méter
Mélység: 16 méter
Magasság: 7 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Parasznya
Hrsz: 0135/3
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Kaszáskúti-barlang
Kõlyuk 2. barlang
Kõlyuk II. barlang
Cölöpös barlang

Hillebrand Jenő-barlang (Kő-lyuk II.)
1982 óta fokozottan védett természeti érték a Bükk-hegységben. A Kis-fennsíkon, a Kő-lyuktól néhány méterre, 431 m tszf. magasságban nyíló, triász időszaki mészkőben kialakult 213 m hosszú rendszert 1947-ben tárták fel. Szűk bejárata elágazó, gazdag formakincsű járatba vezet. Egyik termében az újkőkori ember cölöpkunyhóinak nyomait tárták fel. Cseppkődíszes oldalágában a barlangi medve koponyája és csontjai mellett a falakon medvekaparást utánzó nyomokat találtak. Hazánkban ez az egyetlen barlang, melyet karcok díszítenek, s a hely e nyomok legkeletibb előfordulása Európában. Az 1951 óta régészeti védelem alatt álló, lezárt barlang csak engedéllyel látogatható. Irod.: Korek J. (1958): A Bükki kultúra települése a Hillebrand barlangban. Folia Archeológica, X.; Vértes L. (1965): Az őskőkor és az átmeneti kőkor Magyarországon. Akadémiai Kiadó; Regős J. – Ringer Á.: Hillebrand Jenő-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Maximális csoportlétszám 0
Napi maximális csoportszám 0
Csak elektromos lámpa használható -
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható +
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Nyírõ Ádám Artúr 2015 +
Herman Ottó Múzeum 2011 + + régészeti zárójelentés
Kraus Sándor 2006
Kraus Sándor 2004 + + +
Sásdi László 1993 + +
Dobrosi Dénes 1993 +
MARCEL LOUBENS 1992 +
Dr. Lénárt László 1991 +
MARCEL LOUBENS 1988 +
MARCEL LOUBENS 1987 +
Kováts Nóra 1987 +
MARCEL LOUBENS 1986 +
Kováts Nóra 1986 +
MARCEL LOUBENS 1984 +
Lénárt László 1976 + MKBT Beszámoló 1976. 61. old.
MKBT Északmagyarország 1975 MKBT Beszámoló 1975. második félév 85. old.
Jánossy Dénes 1975 MKBT Beszámoló 1975. második félév 76. old.
Kordos László 1975 + + MKBT Beszámoló 1975. második félév 70-71. old.
MEAFC 1975 + MKBT Beszámoló 1975. második félév 68. old.
MARCEL LOUBENS 1975 +
Tóth József 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 03. 110. old.
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design