magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Kecske-lyuk
Kecske-lyuk
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5363-2
Hossz: 480 méter
Vertikális kiterjedés: 23 méter
Mélység: 0 méter
Magasság: 23 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Miskolc III.Kerüle
Hrsz: 01206/6
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett

Szinonímák:
  Kecske-barlang
Kecskelyuk barlang

Kecske-lyuk
A Miskolc határában húzódó Forrás-völgyben, 256 m tszf. magasságban fekvő, hatalmas 6x6 m-es háromszög alakú bejárata mögött tágas csarnok található, melyből egy keskeny, magas, egyre jobban elszűkülő folyosó nyílik. A meanderező, színlőkkel, tufagátakkal tagolt, cseppkövekkel díszített járat végét agyagos szifon zárja el. A triász időszaki mészkőben kialakult, időszakosan aktív forrás-barlang feltárt hossza 460 m. Ősidők óta ismert, első leírója 1882-ben Márki Sándor volt. Az előcsarnok kitöltéséből a bükki kultúra vonaldíszes edénytöredékei és eszközmaradványai kerültek elő. 1926-ban Bokor Elemér faunisztikai vizsgálatokat végzett, s innen írta le a hegység bennszülött rovarfaját, a Gebhardt vakfutrinkát (Duvalius gebhardti). Pókszabású faunája rendkívül gazdag, a bejárati régióban mindkét barlangi keresztespók előfordul (Meta menardi, Meta merianea). Jelentősebb létszámú fokozottan védett denevérkolónia kedvelt tartózkodási helye. Az 1951-ben régészeti védelem alá helyezett barlang fokozottan védetté nyilvánítását (1982) földtani jelentősége, valamint rendkívül értékes gerinces és ízeltlábú faunája indokolta. Szabadon látogatható, bejárati terme a kirándulóknak nyújt menedéket, további szakaszainak megtekintése azonban csak barlangi túravezető kíséretében ajánlott. Irod.: Ferenczy G.: Kecske-lyuk. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Kecske-barlang
Kecskelyuk barlang
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design