magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Istállós-kõi-barlang
Istállós-kõi-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5341-1
Hossz: 57 méter
Vertikális kiterjedés: 16 méter
Mélység: 0 méter
Magasság: 16 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Szilvásvárad
Hrsz: 0162/1
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Istállóskõi Õsember-barlang

Istállós-kői-barlang
Régészeti jelentőségű, 1944-ben védetté, 1982 fokozottan védetté nyilvánított természeti érték a Bükk-hegységben. A Szalajka-völgy felett 546 m tszf. magasságban nyíló, triász időszaki mészkőben kialakult inaktív forrásbarlang hossza 57 m. Elsőként Fényes Elek említette 1851-ben. Hatalmas szádája egyetlen óriási csarnokba vezet, mely az őskor emberének nyújtott menedéket. Az ásatások során előkerült leletek az aurignaci kultúra két, jól elkülöníthető fejlődési szakaszát bizonyítják. Az ősember itt talált, kövekkel körülrakott, csontokkal, eszközökkel teleszórt tűzhelyét ma a Nemzeti Múzeumban őrzik. Bejáratához jelzett ösvény vezet, megtekintéséhez még lámpa sem szükséges. Irod.: Regős J. – Ringer Á.: Istállós-kői-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Istállóskõi Õsember-barlang
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design