magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Upponyi 1. sz. kõfülke
Upponyi 1. sz. kõfülke
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 5320-1
Hossz: 7 méter
Vertikális kiterjedés: 6 méter
Mélység: 1 méter
Magasság: 5 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Uppony
Hrsz: 076/1
NP Igazgatóság: Bükki NP Igazgatóság
Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett


Upponyi 1. sz. kőfülke
Óslénytani jelentősége alapján 1982 óta fokozottan védett természeti érték az Upponyi-hegységben. Az Upponyi-szoros ÉNy-i végében, 266 m tszf. magasságban, karbon időszaki mészkőben kialakult, 7 m hosszú, őslénytani jelentőségű üreg kitöltéséből a Jánossy Dénes irányításával 1964-ben végzett ásatás során a középső-pleisztocén kevésbé ismert szakaszának gerinces és puhatestű faunája került elő. Irod.: Hír J.: Upponyi 1.sz kőfülke. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Balázs Dénes 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 55. old.
Schõnviszky László 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 1. füz. 18. old.
Rajczy Miklós 0 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design