magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Remete-barlang
Remete-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4772-1
Hossz: 44 méter
Vertikális kiterjedés: 15 méter
Mélység: 4 méter
Magasság: 11 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Nagykovácsi
Hrsz: 07
NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Remete-hegyi 5. sz. barlang
Nagy-Remete-barlang

Remete-barlang
A Budai-hegység – régészeti és kultúrtörténeti jelentősége alapján – 1982 óta fokozottan védett természeti értéke. Bp. határában, a Remete-szurdok É-i oldalában, 286 m tszf. magasságban, a völgytalp felett 10 m-rel magasabban, nagy szádával nyílik. A triász időszaki mészkőben kialakult járatok összhossza 44 m. A 25 m hosszú, 6–7 m magas és széles bejárati teremből egy felszínre nyíló oldalfülke és egy alacsony, korrodált terem nyílik. Bejáratát lombok takarják, de a barlanghoz vezető ösvény a turistaútról könnyen felismerhető. Nevének eredete ahhoz a pálos szerzeteshez köthető, aki a rend 1782. évi feloszlatása után itt élte le életét. Az 1914-ben, ill. 1949-ben végzett ásatások leletekben gazdag kulturrétegeket tártak fel. A legkorábbi tárgyak a középső rézkori cserépedény töredékek. De leletek kerültek elő a bronzkorból vaskorból, kelta- és római korból, valamint a 8. századtól a 14. századig. Szabadon látogatható, bejárásához legfeljebb lámpa szükséges. Irod.: Borzsák S.: Remete-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó
 

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Kraus Sándor 2004 +
Kordos László 1977 + MKBT Beszámoló 1977. 19-20. old.
FOTON 1974 +
Pápa Miklós 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 16. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 88. oldal
Pápa Miklós 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 1. oldal
Scholtz Pál Kornél 1919 + Barlangkutatás VII. kötet 1-4. füzet 1919 25. oldal
Kadiæ Ottokár 1919 + + + Barlangkutatás VII. kötet 1-4. füzet 1919 15. 16. oldal
Kadiæ Ottokár 1915 + Barlangkutatás III. kötet 1. füzet 1915 15-16. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design