magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» József-hegyi-barlang
József-hegyi-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4762-6
Hossz: 5677 méter
Vertikális kiterjedés: 105 méter
Mélység: 105 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 2
Település: Budapest II. Ker.
Hrsz: 15154/4
NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  József-hegyi-kristálybarlang

József-hegyi-barlang
Földtani értékei alapján 1985 óta fokozottan védett természeti érték. Budapest II. kerületében a József-hegyi úton, 229 m tszf. magasságban nyílik. A ma már több mint 4800 m hosszban ismert rendszerbe egy ház alapozása során talált járat kibontásával 1984-ben jutottak be. A Budai-hegység harmadik, hazánk hatodik leghosszabb barlangja. A triász mészkőben, felső eocén nummuliteses-discocyclinás mészkőben valamint márgában főként K-Ny-i irányú törésvonalak mentén húzódó járatokat a középső-pleisztocénban feltörő melegvizek oldották ki. A felszín alatt mintegy 55 m mélységben húzódó járatok tágas termeit keskenyebb, hasadék jellegű folyosók kötik össze. Egyes aknák 110 m mélységig is lenyúlnak. A falakat díszítő oldásformákat, gömbfülkéket, gömbüstöket nagyrészt ásványlerakódások fedik. A járatokat hófehér borsókő, tűs aragonitcsoportok, kalcitlemezekből kialakult piramisok, gipszvirágok, gipsztőrök, gipsz kristályszálak, kalcit, barit, valamint változatos színű és formájú cseppkövek borítják. A barlang lezárt, látogatásához szakmai indokok, engedély més barlangjárási gyakorlat szükséges. Irod.: Adamkó P.- Leél Össy Szabolcs: József-hegyi-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Maximális csoportlétszám 0
Napi maximális csoportszám 0
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható +
Csak tiszta ruhában látogatható +


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Leél-Õssy Szabolcs 2018 + +
ELTE TTK 2017 +
ELTE TTK 2015 + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2015 + + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2014 + + +
ELTE TTK 2014 + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2013 +
ELTE TTK 2013 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2012 + + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2011 + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2010 + +
Fehér Katalin 2009 + + + + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2009 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2008 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2007 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2006 +
Leél-Õssy Szabolcs 2006 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2005 + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2004 +
Kraus Sándor 2004 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 2003 +
ACHERON 1998 + + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1998 + +
Kraus Sándor 1996 +
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 1990 +
MARCEL LOUBENS 1986 +
PAPP FERENC 1986 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 1986 + + + + +
RÓZSADOMBI KINIZSI 1985 + + + + + állagmegóvás
PAPP FERENC 1985 +
RÓZSADOMBI KINIZSI 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 124. old.
PAPP FERENC Bkcs 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 121. old.
Metró Bkcs 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 115. old.
ACHERON 1984 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design