magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Pál-völgyi-barlangrendszer
Pál-völgyi-barlangrendszer
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4762-2
Hossz: 32050 méter
Vertikális kiterjedés: 121 méter
Mélység: 94 méter
Magasság: 27 méter
Kutatási engedélyek száma: 7
Település: Budapest II. Ker.
Hrsz: 15622/14
NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Mátyás-hegyi kõfejtõ ürege
Hideglyuk-barlang
Öreg-barlang
Moby Dick-barlang
Meta-barlang
Birka-barlang
Scholtz-barlang
Lóczy-barlang
Szépvölgyi-barlang
Tûzoltó lyuk
Rókalyuk
Kristály-barlang
Fekete-barlang
Tûzoltó ág + Centenáris szakasz
Mátyás-barlang
Bagyura-barlang
Bagyura-lyuk
Déri-barlang
Gugger-hegyi-barlang
Harcsa-barlang
Harcsaszájú-barlang
Kis-hideglyuk
Centenáris-barlang
Mátyáshegyi-barlang
Pál-völgyi-barlang
Hideg-barlang
Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer
Pálvölgyi 5.sz. barlang
P-6
Scholtz Pál Kornél barlang
Déry-barlang
a.. Barlangjel a Jaskó-térképen
Kõfejtõ-barlang
c.. Barlangjel a Jaskó-térképen
Szépvölgyi-barlang
Szép-völgyi-barlangrendszer
Kõbánya-barlang
Gábor Áron-barlang
P-3
Hideg-lyuk
Látóhegyi-barlang

Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer
Két, 1982 óta fokozott védelem alatt álló barlang átjárhatóságának megteremtésével kialakított barlangrendszer a főváros területén. Pál-völgyi-barlang: a II. kerületben, a Szépvölgyi u. 162. sz. alatti felhagyott Pál-völgyi-kőfejtőben, 205 m tszf. magasságban nyílik. A középső-pleisztocén hévízműködés oldotta, zömmel hasadék jellegű járatok felső-eocén korú mészkőben, alárendelten márgában, törésvonalak mentén alakultak ki. Ismert hossza megközelíti a 13,5 km-t, függőleges kiterjedése 114 m. Felsőbb szinten húzódó folyosói főként keskeny, magas hasadékok, mélyebb részeken a járatok szélesek, laposak, agyaggal feltöltöttek. Formakincsére gömbüstök; ásványkiválásaira kalcit (CaCO3), barit (BaSO4), ritkábban borsókövek jellemzőek. A budai barlangoktól eltérően cseppkövekben gazdag, függő- és állócseppkövek mellett cseppkőzászlók, görbecseppkövek és barlangi gyönggyel bélelt medencék is találhatók. Bejárata 1904-ben kőfejtés során nyílt meg, és 1910-ig 1200 m hosszban vált ismertté. Jelenlegi hossza az 1980-ban fellendülő, s a Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport által végzett és ma is tartó kutatásnak az eredménye. 1927 óta egy szakasza kiépített és villanyvilágítás mellett utcai ruhában látogatható. Az 1989-ben 500 m hosszúvá bővített megtekinthető rész műszaki berendezéseinek teljes rekonstrukciója 2001-ben készült el. Több évtizedes munka eredményeként a kutatók 2001-ben teremtették meg az átjárást a közel 5200 m hosszú Mátyás-hegyi-barlangba. Az így kialakított rendszer 18 500 m összhosszával hazánk második leghosszabb barlangja. Mátyás-hegyi-barlang: a III. kerületben, a Mátyás-hegy Ny-i oldalában fekvő, felhagyott kőfejtőből 202,5 m tszf. magasságban nyílik. Az eocén kori és triász időszaki mészkőben, a mélyből feltörő melegvizek hatására kialakult, labirintusos, jellemzően tágas járathálózat irányát törésvonalak határozták meg. A helyi karsztvízszintig lenyúló mélypontján, 107,6 m mélységben kis tó található. A falakat gömbüstök, s elvétve kalcit- (CaCO3), barit- (BaSO4) és gipszkristá-lyok (CaSO4 2H2O) díszítik. Kisebb járatai az 1920-as években már ismertek voltak, a napjainkban is tartó feltárómunka 1948-ban kezdődött meg. Felső tárójában az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mérőállomása működik több évtizede. A lezárt barlang egy szakasza a kalandturizmus számára megnyitott, a többi járat csak engedéllyel látogatható, bejárásához barlangjárási gyakorlat szükséges. Irod.: Takácsné Bolner K. (2004): Pál-völgyi-barlang, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Takácsné Bolner K. – Sásdi L.: Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás változó - változó
Maximális csoportlétszám 10
Napi maximális csoportszám 4
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható +
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
BARIT 2018 + + + + Harcsa
MFGI 2018 +
SZABÓ JÓZSEF BGKUT. CSOP. 2018 + +
Fehér Katalin 2018 +
Fehér Katalin 2017 + Mátyás
SZABÓ JÓZSEF BGKUT. CSOP. 2017 + + Hideg-lyuk
BARIT 2017 + + Harcsa
BEKEY 2017 + + + +
MFGI 2017 + +
Turi Zoltán 2017 +
ELTE TTK 2017 +
Fehér Katalin 2016 + Pál. Mátyás
BEKEY 2016 + Pál feltárás bejelentés
BEKEY 2016 + + + + + + Pál
Turi Zoltán 2016 + Mátyás. Moby Dick
MFGI 2016 + + Mátyás
SZABÓ JÓZSEF BGKUT. CSOP. 2016 + + Hideg-lyuk
BARIT 2016 + + + Harcsa
ELTE TTK 2015 + + Pál. Mátyás
BEKEY 2015 + + + + + + Pál
Turi Zoltán 2015 + Mátyás. Moby Dick
PAGONY 2015 + + Mátyás
SZABÓ JÓZSEF BGKUT. CSOP. 2015 + + Hideg-lyuk
BARIT 2015 + + Harcsa
Kádár Tünde 2015 + + Diplomamunka Mátyás
Merk Zsófia 2014 + Pál 3D modell
BEKEY 2014 + + + + Pál
Túri Zoltán 2014 + + + Moby Dick. Mátyás
Szabó Gyula 2014 + + + Mátyás
PAGONY 2014 + Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2014 + + + + Hideg-lyuk
BARIT 2014 + + + + Harcsa
ELTE TTK 2014 +
BEKEY 2013 + + + + + + + Pál
PAGONY 2013 + Mátyás
Túri Zoltán 2013 + Mátyás
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2013 Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2013 + + + + Hideg-lyuk
BARIT 2013 + + + Harcsa
Nagy András 2013 + + Bagyura. Kis Hideg-lyuk. Meta-barlang lezárás
ELTE TTK 2013 +
BEKEY IMRE GÁBOR 2012 + Pál új rész bejelentés
BEKEY IMRE GÁBOR 2012 + + + + + + + + Pál Cholnoky pályázat
BEKEY 2012 + + + Pál
ADRENALIN 2012 + Mátyás. Moby Dick
PAGONY 2012 + + Mátyás
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2012 + Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2012 + + + + + Hideg-lyuk. Mátyás
BARIT 2012 + + + + Harcsa
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2012 + Gábor Áron lezárás. kiépítés
Kraus Sándor 2012 +
BEKEY IMRE GÁBOR 2011 + + + + + + + + Pál Cholnoky
BEKEY IMRE GÁBOR 2011 + + + + + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 2011 + összekötés
PAGONY 2011 + + Mátyás
Kraus Sándor 2011 + + + + Könyv Cholnoky pályázat
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2011 + + Hideg-lyuk
ARIADNE KBE-SZÖBE 2011 + + Cholnoky pályázat
BARIT 2011 + + + Bagyura-Harcsaszájú-Kis-hideg-lyuk
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2011 +
Kraus Sándor 2011 + +
ADRENALIN 2011 + +
BEKEY IMRE GÁBOR 2010 + + + + Pál
Kraus Sándor 2010 + Pál
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2010 + + + Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2010 + + + Hideg-lyuk
BARIT 2010 + + + + + + Harcsa
Szõdy Ferenc 2010 + emléktábla
PAGONY 2010 + +
Kiss Klaudia 2010 + +
SZTILOLIT 2010 +
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2009 + + + Mátyás
PAGONY 2009 + Mátyás
Stieber József 2009 + + Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2009 + + + Hideg-lyuk
Fehér Katalin 2009 + + + + + +
Kraus Sándor 2009 + + +
Kraus Sándor 2009 + + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 2009 + + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 2008 + + + + + Pál
ACHERON 2008 + Mátyás
Egri L. - Kovács A. - Markó G. 2008 + + + Kutatásvezetõi feladat
Szabó Lénárd 2008 + + + Harcsa
Szabó Lénárd 2008 + + + + + + Harcsa
ELTE TTK 2008
Kraus Sándor 2008 + + +
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2007 + + + Hideg-lyuk
BEKEY IMRE GÁBOR 2007 + + + + +
ACHERON 2007 + + +
ADVENTURE CAVING BT 2006 Mátyás
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2006 + + Hideg-lyuk
BEKEY IMRE GÁBOR 2006 + + + +
ACHERON 2006 + + + +
Leél-Õssy Szabolcs 2006 +
Kraus Sándor 2005 + Pál
UTTE SZABÓ JÓZSEF 2005 + + + + Hideg-lyuk
ACHERON 2005 + + + + +
PAGONY 2005
BEKEY IMRE GÁBOR 2005 + + + + + +
ACHERON 2004 + + + Mátyás
Hajnal Ágnes 2004 + + + + + + Kutatásvezetõi tanfolyam
Zentay Péter 2004 + + + Kutatásvezetõi tanfolyam
Kraus Sándor 2004 + Hideg-lyuk
Kraus Sándor 2004 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 2004 + + + + + + + +
SMARAGD-GSH 2004 + +
BEKEY IMRE GÁBOR 2003 + + + + + +
SMARAGD-GSH 2003 +
ACHERON 2003 + + +
Kraus Sándor 2003 +
BEKEY IMRE GÁBOR 2002 + + + + + Pál
Kraus Sándor 2002 + + Hideg-lyuk
BEKEY IMRE GÁBOR 2002 + Harcsa
ACHERON 2002 + + +
Szabó Zoltán 2002 + + + + +
Sásdi László 2002 + + + +
Kraus Sándor 2002 + +
Rabitovszky Alice 2001 terápia vak gyermekeknek
Kollár K. Attila 2001 +
Sásdi László 2001 + +
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2001 +
BEKEY IMRE GÁBOR 2001 + + + + + + + + + + +
ACHERON 2001 + + +
ACHERON 2001 +
ANTEUS 2001 +
Kraus Sándor 2001 +
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2000 + +
ACHERON 2000 + +
ACHERON 1999 + + Mátyás
VASS IMRE 1999 +
Fazekas Mihály 1999 +
ANTEUS 1999 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1999 + + + + + + + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1998 + + + + + + + + + Pál
Sásdi László 1998 + Mátyás
ACHERON 1998 + + + + Mátyás
ARIADNE KBE 1998 + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1997 + + + + + + + + Pál
Kraus Sándor 1997 + Mátyás
VASS IMRE 1997 + Mátyás
ANTEUS 1997 + +
Hakl József 1997 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1996 + + + + + + + Pál
Kraus Sándor 1996 + Pál
PAGONY 1996 + Pál
ACHERON 1996 + Mátyás
MKBT BARLANGVÉDELMI 1996 + + Mátyás
VASS IMRE 1996 + + Mátyás
ANTEUS 1996 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1995 + + + + + + + Pál
Kraus Sándor 1995 + Pál
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + + Pál
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + + Pál
ACHERON 1995 + Mátyás
ANTEUS 1995 + Mátyás
VASS IMRE 1995 + + Mátyás
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + Hideg-lyuk említés
Kraus Sándor 1995 Hideg-lyuk
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + + Harcsa
Leél-Õssy Szabolcs 1995 + Gábor Áron eml.
Sásdi László 1995 + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1994 + + + + + + + + Pál jelentõs feltárás
ACHERON 1994 + + Mátyás
ANTEUS 1994 + Mátyás
BEKEY IMRE GÁBOR 1993 + + + + + + + + + Pál jelentõs feltárás
ACHERON 1993 + + + Mátyás
MÁFI 1993 + Mátyás
TROGLONAUTA 1993 + Mátyás
ANTEUS 1993 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1992 + + + + + + + + + + Pál jelentõs feltárás. állagmegóvás
ACHERON 1992 + + + +
Kraus Sándor 1992 + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1991 + + + + + + + + Pál jelentõs feltárás. gondozás
Kraus Sándor 1991 + Pál
ACHERON 1991 + + + Mátyás
BEKEY IMRE GÁBOR 1990 + + + + + + + Pál gondozás
Kraus Sándor 1990 + Pál
ACHERON 1990 + + + + Mátyás gondozás
ANTEUS 1990 + Mátyás
MAFC 1990 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1989 + + + + + + + + + + Pál állagmegóvás
ACHERON 1989 + Pál
MARCEL LOUBENS 1989 + Pál
ACHERON 1989 + + + + + + Mátyás
ANTEUS 1989 + Mátyás
ACHERON 1989 + Hideg-lyuk
ACHERON 1989 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1989 + Harcsa
Kraus Sándor 1989 + + +
BEKEY IMRE GÁBOR 1988 + + + + + + + + + + + Pál állagmegóvás
ACHERON 1988 + + Mátyás
ACHERON 1988 + Hideg-lyuk
ACHERON 1988 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1987 + + + + + + + + + + Pál: állagmegóvás
ACHERON 1987 + + + + Mátyás
ANTEUS 1987 + + Mátyás
ACHERON 1987 + + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1986 + + + + + + Pál
ACHERON 1986 + + + + + + Mátyás
ANTEUS 1986 + Mátyás
ACHERON 1986 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1985 + + + + + + + + Pál: állagmegóvás
ACHERON 1985 + + + + + + + + + Mátyás: védelem. film
ACHERON 1985 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1984 + + + + + + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 1984 + + MKBT Beszámoló 1984. 66-70. old.
ACHERON 1984 + + MKBT Beszámoló 1984. 16-18. 22. old.
Mérai G. 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 151. 160. old.
Takácsné Bolner katalin 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 147. 156. old.
Kárpát József 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 145. 153. old.
ACHERON 1984 + + + + + + + Mátyás
BEKEY IMRE GÁBOR 1983 + + + + + + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 1983 + + + MKBT Beszámoló 1983. 68-81. old.
ACHERON 1983 + + MKBT Beszámoló 1983. 22-45. old.
Kissné Ignácz Zs. 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 165. 170. old.
Gatter István 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 163. 168. old.
Takácsné Bolner katalin 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 163. 168. old.
Szabó Gy. 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 162. 168. old.
ACHERON 1983 + + Mátyás
ACHERON 1983 + Hideg-lyuk
ACHERON 1983 + + Harcsa
ACHERON 1983 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1983 + + Gábor Áron
BEKEY IMRE GÁBOR 1982 + + + + + + + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 1982 + + + + + + MKBT Beszámoló 1982. 75-88. old.
BEAC 1982 + MKBT Beszámoló 1982. 74. old.
ACHERON 1982 + + + MKBT Beszámoló 1982. 12. 13. 14-23. 37. old.
FTSK 1982 + MKBT Beszámoló 1982. 103. old.
Kordos László 1982 + + MKBT Beszámoló 1982. 10. old.
ACHERON 1982 + + + + Mátyás
CERBERUS 1982 + Mátyás
BEKEY IMRE GÁBOR 1982 + Hideg-lyuk
BEKEY IMRE GÁBOR 1982 + Harcsa
BEKEY IMRE GÁBOR 1982 + Gábor Áron
FTSK 1982 + +
ALBA REGIA 1981 + + Pál: Bekey Csoporttal közös munka
BEKEY IMRE GÁBOR 1981 + + + + + + + + Pál
FTSK 1981 + Pál
ÓBUDAI KINIZSI 1981 + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 1981 + + + MKBT Beszámoló 1981. 51-58. 59. 60-66. old.
ALBA REGIA 1981 MKBT Beszámoló 1981. 36. old.
PAPP FERENC Bkcs 1981 + MKBT Beszámoló 1981. 152-153. 159. old.
ÓBUDAI KINIZSI 1981 + MKBT Beszámoló 1981. 132. old.
PAPP FERENC 1981 + Mátyás
BEKEY IMRE GÁBOR 1981 + Gábor Áron
BEKEY IMRE GÁBOR 1981 + Bagyura- és Kishideglyuk-bg. Összekötése
BEKEY IMRE GÁBOR 1980 + + Pál
BEKEY IMRE GÁBOR 1980 + + MKBT Beszámoló 1980. 39-42. old.
ALBA REGIA 1980 MKBT Beszámoló 1980. 32. old.
BEKEY IMRE GÁBOR 1980 + Harcsa
Vass Imre Bkcs 1979 + MKBT Beszámoló 1979. 236. old.
VMTE BARADLA 1978 + Pál Mátsás
VMTE VASS IMRE 1978 MKBT Beszámoló 1978. 223. old.
Fodor István 1976 + MKBT Beszámoló 1976. 26. old.
VMTE VASS IMRE 1976 + MKBT Beszámoló 1976. 244. 245.
VM VASS IMRE 1976 + + Mátyás
Kováts Kázmér 1975 MKBT Beszámoló 1975. második félév 226-232. old.
VMTE VASS IMRE 1975 MKBT Beszámoló 1975. második félév 147. old.
VM VASS IMRE 1975 + + Mátyás
Házi Zoltán 1974 MKBT Tájékoztató. 1974. 3-4. füz. 32. old.
Csernavölgyi László 1974 MKBT Tájékoztató. 1974. 3-4. füz. 31. old.
Thieme András 1974 + MKBT Tájékoztató. 1974. 3-4. füz. 27. old.
sg 1974 MKBT Tájékoztató. 1974. 1. füz. 13. old.
Kolbe Gábor 1973 MKBT Tájékoztató. 1973. 3. füz. 24. old.
Dénes György 1973 + MKBT Tájékoztató. 1973. 1. füz. 7-8. old.
VM VASS IMRE 1973 + Mátyás
Fodor István 1972 + MKBT Tájékoztató. 1972. 7. füz. 7. old.
Házi Zoltán 1972 + MKBT Tájékoztató. 1972. 7. füz. 44. old.
Kékesi György 1972 + MKBT Tájékoztató. 1972. 7. füz. 42. old.
Mozsáry Péter. Mozsáry Gábor 1972 + MKBT Tájékoztató. 1972. 5. füz. 6-7. old.
DIOGENES 1972 + Mátyás
VM VASS IMRE 1972 + + Mátyás
Schõnviszky László 1971 MKBT Tájékoztató. 1971. 5. füz. 1. old.
1971 MKBT Tájékoztató. 1971. 2. füz. 8. old.
1971 MKBT Tájékoztató. 1971. 2. füz. 3. old.
VM VASS IMRE 1971 + Mátyás
Bartha Zsuzsanna 1970 + MKBT Tájékoztató. 1970. 2. füz. 3. 4. old.
1970 MKBT Tájékoztató. 1970. 1. füz. 2. old.
ÓBUDAI KINIZSI 1969 + + védelem
ÓBUDAI KINIZSI 1969 + + Pál
Cs. Á. 1969 MKBT Tájékoztató. 1969. 4. füz. 4. old.
Vukov Péter 1969 + + MKBT Tájékoztató. 1969. 4. füz. 3-4. old.
VM TITÁN 1969 + Mátyás
GÁBOR ÁRON 1969 + Harcsa
GÁBOR ÁRON 1969 + Gábor Áron
ÓBUDAI KINIZSI 1968 + + Pál
VÖRÖS METEOR 1968 + + Mátyás
ÓBUDAI KINIZSI 1968 + + Harcsa
GÁBOR ÁRON 1968 + Gábor Áron
ÓBUDAI KINIZSI 1967 + Pál
Szentes György 1967 + MKBT Tájékoztató. 1967. 39. old.
Zentai Ferenc 1967 MKBT Tájékoztató. 1967. 33. old.
Boda László 1967 + MKBT Tájékoztató. 1967. 26. old.
Dénes György 1967 + + MKBT Tájékoztató. 1967. 10. old.
ÓBUDAI KINIZSI 1967 + + + + + + Bagyura- és Harcsaszájú-bg. Összekötése
ÓBUDAI KINIZSI 1966 + + Pál Mátyás
Boda László 1966 MKBT Tájékoztató. 1966. 37. old.
Mikus Gyula 1966 + MKBT Tájékoztató. 1966. 26. old.
Dénes György 1966 MKBT Tájékoztató. 1966. 14. old.
Dénes György 1966 + MKBT Tájékoztató. 1966. 13. old.
Dénes György 1966 + MKBT Tájékoztató. 1966. 11. old.
VM TITÁN 1966 + Mátyás
VÖRÖS METEOR 1966 + + + + Mátyás
ÓBUDAI KINIZSI 1966 + + Harcsa lezárás
1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 5-6. füz. 111. old.
Kessler Hubert 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 5-6. füz. 108-109. 109. 110. old.
Schõnviszky László 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 5-6. füz. 108. old.
Pelikán Pál 1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 5-6. füz. 107. old.
Dénes György 1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 48-49. 49. 50. old.
Pászthory Valter 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 44. 45. old.
1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 36. old.
Ozoray György 1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 3. 5. 6. 7. 8. 9. old.
Mozsáry Péter 1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 21. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 7-8. füz. 144. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 7-8. füz. 143. 143-144. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 5-6. füz. 116. 117. old.
Palánkai János 1964 + + MKBT Tájékoztató. 1964. 5-6. füz. 102. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 4. füz. 74. old.
Bajomi Dániel 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 4. füz. 72. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 53. old.
Leél-Õssy Sándor 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 49. old.
Schõnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 2-3. füz. 28. old.
Papp Ferenc 1964 MKBT Tájékoztató. 1964. 1. füz. 3. old.
Schõnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 4-5. füz. 92. old.
Schõnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 4-5. füz. 90. old.
Dénes György 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 3. füz. 58. old.
Schõnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 3. füz. 51. 52. old.
Tóth Álmos 1963 + MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 32. old.
Schõnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 3. old.
Dénes György 1963 MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 10. old.
Schõnviszky László 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 8-10. füz. 177. old.
1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 8-10. füz. 175. old.
Láng Sándor 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 8-10. füz. 133. old.
Balázs Dénes 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 03. 32. old.
Dudich Endre 1962 + MKBT Tájékoztató. 1962. 03. 21. old.
Kessler Hubert 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 12. 4. old.
Müller Ernõ 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 11. 6. old.
Dénes György 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 11. 12-13. old.
Dénes György 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 11. 12. old.
Szepessy Géza 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 11. 10-11. old.
1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 06. 7. old.
Dénes György 1961 MKBT Tájékoztató. 1961. 06. 10. old.
Barátosi József 1961 + + + MKBT Tájékoztató. 1961. 05. 4-8. old.
1961 MKBT Tájékoztató. 1961. 05. 13. old.
1961 MKBT Tájékoztató. 1961. 04. 8-9. old.
Dénes György 1961 + MKBT Tájékoztató. 1961. 04. 3. old.
Barátosi József 1961 MKBT Tájékoztató. 1961. 04. 14. 15. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 12. 630. old.
Barátosi József 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 12. 619. 622. old.
Balázs Dénes 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 12. 594. 595. old.
Balázs Dénes 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 11. 513. old.
Ozoray György 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 11. 471. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 09-10. 459. old.
Barátosi József 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 06. 330-331. old.
Papp Ferenc 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 06. 316. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 05. 248. old.
Szilvássy Gyula 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 05. 213. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 174. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 174. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 173-174. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 173. old.
D-i 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 166. old.
D-i 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 165. old.
Balázs Dénes 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 04. 162. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 03. 125. old.
Balázs Dénes 1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 01-02. 62. old.
1960 MKBT Tájékoztató. 1960. 01-02. 50. old.
Dénes György 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 01-02. 49. old.
Palánkai János 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 01-02. 47. 48. old.
Barátosi József 1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 12. 9. old.
1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 12. 51. old.
Balázs Dénes 1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 12. 43. old.
Barátosi József 1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 11. 31. old.
Balázs Dénes 1959 MKBT Tájékoztató. 1959. 11. 30. old.
Barátosi József 1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 09. 42. old.
Kárpátiné Radó Denise 1957 MKBT Tájékoztató. 1957. 07-12. 7. old.
Kárpátiné Radó Denise 1957 + MKBT Tájékoztató. 1957. 07-12. 5. old.
Láng Gábor 1957 + + MKBT Tájékoztató. 1957. 07-12. 31. 32. old.
Maucha László 1956 + MKBT Tájékoztató. 1956. 07-12. 7. old.
Radó Denise 1956 MKBT Tájékoztató. 1956. 03-06. 32. old.
Silberer Nándor 1943 + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 64. oldal
Silberer Nándor 1943 Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 62-63. oldal
Barbie Lajos 1943 Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 61. oldal
Bertalan Károly 1943 + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 60. oldal
Silberer Nándor 1943 + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 60. oldal
Kadiæ Ottokár 1943 + + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 56. oldal
Kadiæ Ottokár 1943 + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 55-56. oldal
Bogsch László 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 28. oldal
Silberer Nándor 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 24. oldal
Silberer Nándor 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 24. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 89-90. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 89. oldal
Silberer Nándor 1942 Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 87. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 86. oldal
Kadiæ Ottokár 1942 Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 70. 71. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 37. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 37. oldal
Barbie Lajos 1942 Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 36. oldal
Novák Károly 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 32-33. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 30. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 29-30. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 29. oldal
Silberer Nándor 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 28. oldal
Kadiæ Ottokár 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 22-23. 26. oldal
Wagner János 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 16. 19. oldal
Novák Károly 1941 Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 24. oldal
Bogsch László 1941 Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 22. oldal
Kadiæ Ottokár 1941 + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 14. 19. oldal
Schmitz Nándor 1940 + Barlangvilág X. kötet 1-2. füzet 1940 18-19. oldal
Frank Gyula 1940 + Barlangvilág X. kötet 1-2. füzet 1940 17. oldal
Frank Gyula 1940 + Barlangvilág X. kötet 1-2. füzet 1940 16-17. oldal
Kadiæ Ottokár 1940 + Barlangvilág X. kötet 1-2. füzet 1940 12. 15. 15-16. oldal
Schmitz Nándor 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 91. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 88. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 + Barlangvilág IX. kötet 3. füzet 1939 54. 56. oldal
Pápa Miklós 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 5. oldal
Silberer Nándor 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 36. oldal
Silberer Nándor 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 36. oldal
Silberer Nándor 1939 + Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 35-36. oldal
Barbie Lajos 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 32. oldal
Mottl Mária 1938 + Barlangvilág VIII. kötet 1-2. füzet 1938 24. oldal
Kadiæ Ottokár 1938 + Barlangvilág VIII. kötet 1-2. füzet 1938 13. 16. oldal
Avar Ferenc 1937 + Barlangvilág VII. kötet 3-4. füzet 1937 46-47. oldal
Kadiæ Ottokár 1937 Barlangvilág VII. kötet 3-4. füzet 1937 36. oldal
Kadiæ Ottokár 1937 + Barlangvilág VII. kötet 1-2. füzet 1937 3-4. oldal
Mottl Mária 1936 Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 42. oldal
Kováts Ferenc 1936 + Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 36-38. oldal
Bogsch László 1936 Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 33. oldal
Kadiæ Ottokár 1936 Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 21. oldal
Borbás Ilona 1934 + + + Barlangvilág IV. kötet 3-4. füzet 1934 26. 37-38. 41. 48-49. 49. 49-50. oldal
Kadiæ Ottokár 1933 Barlangvilág III. kötet 3-4. füzet 1933 19. oldal
Fejér Hugó 1933 Barlangvilág III. kötet 2. füzet 1933 23-24. oldal
Kadiæ Ottokár 1932 Barlangvilág II. kötet 3-4. füzet 1932 10-11. oldal
Cholnoky Jenõ 1932 + Barlangvilág II. kötet 1-2. füzet 1932 9. oldal
1926 Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 40. oldal
Mayerfelsi Maier István 1926 Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 15. oldal
Kadiæ Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 50. oldal
Kadiæ Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 50. oldal
Tasnádi Kubacska András 1922 + Barlangkutatás XIV-XV. kötet 1-4. füzet 1926-1927 26. oldal
Kadiæ Ottokár 1921 + Barlangkutatás IX. kötet 1-4. füzet 1921 37-38. oldal
Scholtz Pál Kornél 1920 Barlangkutatás VIII. kötet 1-4. füzet 1920 43-44. oldal
Scholtz Pál Kornél 1920 + Barlangkutatás VIII. kötet 1-4. füzet 1920 42-43. oldal
Scholtz Pál Kornél 1919 + + + Barlangkutatás VII. kötet 1-4. füzet 1919 23-26. oldal
Kadiæ Ottokár 1919 + Barlangkutatás VII. kötet 1-4. füzet 1919 14-15. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design