magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Gellérthegyi-barlang
Gellérthegyi-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4732-1
Hossz: 68 méter
Vertikális kiterjedés: 14 méter
Mélység: 2 méter
Magasság: 12 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Budapest XI. Ker.
Hrsz: 5413/7
NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
Hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: lezárt

Szinonímák:
  Szentiván-barlang
Iván-barlang
Barlangkápolna
Sziklakápolna
Lourdesi kápolna
Gellérthegyi sziklakápolna
Pest

Gellérthegyi-barlang
Természeti és kultúrtörténeti értékei alapján 1982 óta fokozottan védett barlang. A Gellért-hegy délkeleti oldalában kb. 25 m-rel a Duna szintje felett, a triász dolomitra települt eocén abráziós breccsa határán, hévizek oldó hatására kialakult, hatalmas szádával nyíló barlang öblös bejárati teremhez két természetes eredetű fülke csatlakozott. A jelenlegi járatrendszert mesterségesen, a sziklakápolna kiépítésekor hozták létre. A barlang valószínűleg Pest (szláv eredetű, jelentése barlang vagy kemence) névadója. A monda szerint a barlangban egy jóságos remete, Iván élt, s a hozzá zarándokló betegeket a barlang előtt fakadó forrás vizével gyógyította, ezért gyakran Iván, vagy Szent Iván barlangként is említik. Bejárati termét és a barlang szájába épített kunyhót a XX. sz. fordulójáig szegény családok lakták. Előterét a Duna szabályozása és a Szabadság-híd építése során teljesen megváltoztatták. A barlangot a Lourdesi mintájára, Pfeiffert Gyula miniszteri biztos javaslatára, Lux Kálmán építész művészi tervei alapján 1925-26-ban templommá alakították, robbantással új járatokat létesítve. A sziklakápolnát, melyet a pálos rend tartott fenn. Évtizedeken át itt nyugodtak Virág Benedek költő csontjai. A barlang berendezését 1951 húsvétján a Grősz-perhez kapcsolódva egyetlen éjszaka alatt elpusztították, s bejáratát biztonsági okokra hivatkozva befalazták. A barlangban Kessler Hubert javaslatára 1961-ben a Vizgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet karsztmegfigyelő állomást alakított ki, majd annak megszűnése után a területet raktárként hasznosították. A rendszerváltást követően, az egyház már 1989-ben a barlangot hasznosítás céljára visszakapta. A sziklakápolna újbóli létrehozása után, felszentelésére 1992-ben került sor. A belső tér kialakítása mellett többek között a bejáratot lezáró és elcsúfító betonfalat míves kovácsoltvas kapu váltotta fel, látványossá téve a hegy Gellért tér felé eső oldalát. Irod.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
PAGONY 2005
Kraus Sándor 2004 +
Kardos Annamária 2001 + +
Kessler Hubert 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 5-6. füz. 110. old.
Ozoray György 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 4. old.
1965 + MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 38. old.
Balázs Dénes 1964 + MKBT Tájékoztató. 1964. 1. füz. 8. old.
Kessler Hubert 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 03. 39-40. old.
Barátosi József 1961 MKBT Tájékoztató. 1961. 06. 12. old.
Ozoray György 1960 + MKBT Tájékoztató. 1960. 11. 473. old.
Barbie Lajos 1943 Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 61. oldal
Pápa Miklós 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 16. oldal
Kadiæ Ottokár 1937 Barlangvilág VII. kötet 3-4. füzet 1937 32. oldal
Cholnoky Jenõ 1935 + Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 1. oldal
Kadiæ Ottokár 1914 + + Barlangkutatás II. kötet 1. füzet 1914 24. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design