magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Lengyel-barlang
Lengyel-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4630-22
Hossz: 540 méter
Vertikális kiterjedés: 70 méter
Mélység: 70 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 1
Település: Tatabánya
Hrsz: 0165/1
NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
Hatóság: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Gázos-barlang
Gáz-barlang
Kõhegyi-barlang
Kõhegyi-ördöglyuk
Mammutos-útvesztõ
Ördöglyuk
Tatabányai-ördöglyuk

Lengyel-barlang
1982 óta fokozottan védett barlang a Nyugati-Gerecsében. A Tatabányától É-ra, a Kő-hegy fennsíkján 305 m tszf magasságban nyíló rendszer triász időszaki dachsteini mészkőben, két markáns párhuzamos törésvonal és alárendeltebb haránttörések mentén alakult ki. A bonyolult szerkezetű, aknákkal tagolt járatok genetikája vitatott, összhossza 585 m, mélysége 70 m. A falakat uralkodóan a keveredési korrózió által létrehozott formák díszítik. Egyik folyosójának falában megalódus kagylók metszetei tanulmányozhatók. Helyenként cseppkőképződmény is látható. A barlang első bejárói a Pannónia Turista Egyesület tagjai voltak 1930-ban, akik a szűk járatokból a rossz levegő miatt fordultak vissza. Jelentős eredményeket a Vasutépítő Törekvés, majd ennek jogutód csoportjaiban tevékenykedők az 1960-as évektől kezdődő és közel 20 évig tartó kutatás során érték el. A lezárt barlang csak engedéllyel, jó fizikumú barlangkutatók számára látogatható. A levegő magas, 5–6%-os CO2-tartalma miatt bejárása veszélyes. Irod.: Juhász M.: Lengyel-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás október 1. - április 30.
Maximális csoportlétszám 6
Napi maximális csoportszám 1
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Gázos-barlang
Gáz-barlang
Kõhegyi-barlang
Kõhegyi-ördöglyuk
Mammutos-útvesztõ
Ördöglyuk
Tatabányai-ördöglyuk
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design