magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Cserszegtomaji-kútbarlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4440-2
Hossz: 3320 méter
Vertikális kiterjedés: 12 méter
Mélység: 10 méter
Magasság: 2 méter
Kutatási engedélyek száma: 1
Település: Cserszegtomaj
Hrsz: 2199
NP Igazgatóság: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
Hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Tomaji-kútbarlang
Kút-barlang
Dornyai-barlang
Dornyai Béla-barlang
Barlangos kút
Barlangoskút ürege
Barlangi kút
Barlangos kút üregrendszere

Cserszegtomaji-kútbarlang (Dornyai Béla-barlang, Barlangoskút ürege)
Bonyolult labirintusrendszer a Keszthelyi-hegység DNY-i peremén. Bejárata Cserszegtomaj község területén, a temető kútjának betonozott falában, 50 m mélységben nyílik. 1930-ban, a kút mélyítésekor, véletlenül nyílt meg. A 150 m hosszan bejárt járatot elsőként 1931-ben Rozlozsnyik Pál írta le. Újabb feltárások 1965-66-ban történtek, amikor a barlang hossza már megközelítette a 800 m-t. Az 1980-tól folyó kutatások eredményeként ma már több mint 2300 m hosszban ismert. A viszonylag kicsi - 146 m - horizontális kiterjedésű járatrendszert a triász dolomit és miocén homokkő közel vízszintes települési határán, a feltörő langyos-meleg karsztvizek alakították ki. A rendkívül összetett alaprajzú, lapos, kis szelvényű labirintus főtéjén a hajdani dolomitfelszín kioldott formáinak negatív lenyomatai, valamint sejtes-kazettás szerkezetű kőzetcsipkék figyelhetők meg. A falakat beágyazódott pannon páfrány-fossziliák és lenyomatok, szálasgipsz, valamint 2-25 cm átmérőjű foltokban vörös és kék színű hematit és limonit ásványbevonatok, 5-10 cm-es limonit cseppkövek díszítik. A karsztvízszint-süllyesztés hatására a barlang jelenleg száraz, azonban a mérések szerint a DK-i járatok a 70-es években még víz alatt lehettek. Az elmúlt néhány évben jelentős eredményeket hozó klimatológiai, mikrobiológiai és élettani vizsgálatok folytak a barlangban. A barlang hőmérséklete a hazai átlagnál magasabb, 12,5 0C körüli. A bejárattól távolodva a CO2 koncentráció növekszik, a belső zónákban eléri a 3 %-ot. Földtani, genetikai ásványtani értékei miatt 1982 óta fokozott védelem alatt áll. A lezárt barlang csak engedéllyel, barlangjárásban gyakorlott személyek számára látogatható. Irod.: Kárpát J. (1982): A Cserszegtomaji-kútbarlang. Karszt és Barlang; Kordos L. (1984): Magyarország barlangjai. Gondolat Kiadó; Mészáros Gy. (1983); Bakony, Balaton-felvidék. Sport; Kárpát J.: Cserszegtomaji-kútbarlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Maximális csoportlétszám 6
Napi maximális csoportszám 4
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható +
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
LABIRINT 2017 + +
LABIRINT 2016 +
LABIRINT 2015 + + +
LABIRINT 2014 + + + +
LABIRINT 2013 + +
LABIRINT 2012 + +
LABIRINT 2009 +
ELTE TTK 2007 +
LABIRINT 2007 + +
LABIRINT 2006 + +
LABIRINT 2005 + + + + + +
LABIRINT 2004 + + + +
LABIRINT 2003 + + +
Kraus Sándor 2003 +
LABIRINT 2002 + + + +
Kassai Piroska 2002 + + +
Sásdi László 2001 + +
ACHERON 1999 +
Tóth Mária 1998 +
ÉLETTANI MCS. 1997 + + + + + élettani vizsgálat
ANTEUS 1997 +
Hakl József 1997 +
MÁFI 1997 + +
ANTEUS 1996 +
PAGONY 1996 + + +
ACHERON 1994 +
ACHERON 1993 + +
Boa Péter 1993 +
ACHERON 1992 + +
LABIRINT 1991 + + L&Acheron. közös munka
ACHERON 1991 + + A&Labirint
LABIRINT 1990 + + + L&Acheron. közös munka
ACHERON 1990 + + A&Labirint
MARCEL LOUBENS 1990 + +
ACHERON 1989 + + +
Somogyi Gy. et. al. 1989 +
ACHERON 1988 + + + + állagmegóvás
ACHERON 1987 + +
ACHERON 1986 + + + +
ACHERON 1985 + +
ACHERON 1984 + + MKBT Beszámoló 1984. 30-32. old.
Máté E. 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 151. 159. old.
Kárpátné Fehér Katalin 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 149. 158. old.
Kárpát József 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 149. 157. old.
Kárpát József 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 145. 153. old.
Kordos László 1984 + MKBT Beszámoló 1984. 12. old.
ACHERON 1984 + + + + + +
ACHERON 1983 + + MKBT Beszámoló 1983. 19-20. 21. old.
Kárpát József 1983 MKBT Beszámoló 1983. 166. 172. old.
Kerek I. 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 164. 170. old.
Kárpát József 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 164. 169. old.
Kárpátné Fehér Katalin 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 164. 169. old.
Kerek I. 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 163. 168. old.
Kordos László 1983 + MKBT Beszámoló 1983. 10. old.
ACHERON 1983 + + + +
ACHERON 1982 + + + + MKBT Beszámoló 1982. 13. 23-25. 37. old.
MAFC 1982 + MKBT Beszámoló 1982. 104. 106. old.
FTSK 1982 MKBT Beszámoló 1982. 102. old.
ACHERON 1982 + + + + L&Acheron. közös munka
ALBA REGIA 1982 + + + + A&Labirint
FTSK 1982 + +
MAFC 1982 +
ALBA REGIA 1981 + + MKBT Beszámoló 1981. 25-27. 35-36. old.
ALBA REGIA 1981 + + + + +
AURORA 1981 +
ALBA REGIA 1980 + + + MKBT Beszámoló 1980. 20. 29-30. 31. 32-33. old.
ALBA REGIA 1980 + + + kutatástörténet
Schõnviszky László 1967 MKBT Tájékoztató. 1967. 43. old.
Dénes György 1967 MKBT Tájékoztató. 1967. 10. old.
Mikus Gyula 1966 + + MKBT Tájékoztató. 1966. 26. 26-27. old.
VÖRÖS METEOR 1966 + +
Mikus Gyula 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 43. old.
Pápa Miklós 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 42. old.
Leél-Õssy Sándor 1959 MKBT Tájékoztató. 1959. 12. 30. old.
Margittay Rikárd 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 79. oldal
Rajczy Miklós 0 +
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design