magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Rezi Vadlán-lik
Rezi Vadlán-lik
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4440-14
Hossz: 9 méter
Vertikális kiterjedés: 1 méter
Mélység: 1 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Rezi
Hrsz: 0144/3
NP Igazgatóság: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
Hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Védettség: védett
Látogathatóság: fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Ilona-völgyi-barrlang
Ilona-völgyi Vadlán-lik
Sziklaeresz
Vadlánlik
Ilonavölgyi Vadlánlik

 
Képek:

 


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
LABIRINT 2009
LABIRINT 2007
LABIRINT 2006
LABIRINT 2004 + + + +
LABIRINT 2003 + + +
Pápa Miklós 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 42. old.
Pápa Miklós 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 15. oldal
Margittay Rikárd 1942 Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 79. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design