magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Szentgáli-kõlik
Szentgáli-kõlik
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4430-1
Hossz: 420 méter
Vertikális kiterjedés: 43 méter
Mélység: 39 méter
Magasság: 4 méter
Kutatási engedélyek száma: 1
Település: Szentgál
Hrsz: 0133/2
NP Igazgatóság: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
Hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Mecsek-hegyi-kõlik
Mecsek-hegyi-sziklaüreg
Kõ-lik

Szentgáli-kőlik
1993 Fokozottan védett természeti érték a Bakonybann. A Szentgál település melletti Mecsek-hegy oldalában, 366 m tszf. magasságban nyílik. A triász időszaki dolomitban kialakult, 296 m hosszú, és 39 m függőleges kiterjedésű rendszer jellegzetes formái a karsztvízszint alatti kioldódásra utalnak. Feltárását a Heliktit Barlangkutató Csoport 1985-ben kezdte meg. Az 1987-től több éven át folytatott ásatás során rézkori edénytöredékek, bronzkori úrnák, római pénzérme, valamint Árpádkori fazekak maradványai kerültek elő. A kitöltés őslénytani leleteket is tartalmazott, köztük egy barlangi medve koponyacsontját is. A Kr.e. 9. századból származó urnasíros kultúra alapján feltételezik, hogy a helyet temetkezési szertartás céljára használták. Lezárt, látogatásához engedély szükséges. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

https://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/szentgali_kolik/1/1

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás november 1. - március 15.
Létszám korlátozás -
Csak elektromos lámpa használható -
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
BBESZ 2015 +
BBESZ 2014 +
Kraus Sándor 2013 + +
VESZPRÉMI EBE 2009 +
VESZPRÉMI EBE 2008
VESZPRÉMI EBE 2007 +
VESZPRÉMI EBE 2006 + + + +
VESZPRÉMI EBE 2005 + + + + +
Paulovics Péter 2004 +
VESZPRÉMI EBE 2003 + +
BBESZ 2003 + + + + +
ALBA REGIA 2002 +
VESZPRÉMI 1999 + + + + + +
HELIKTIT 1998 + +
HELIKTIT 1997 + +
ALBA REGIA 1996 +
HELIKTIT 1996 + + +
HELIKTIT 1995 + + + +
MKBT VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVA 1995 +
HELIKTIT 1994 +
HELIKTIT 1993 + + + +
HELIKTIT 1992 + + + + +
HELIKTIT 1991 + + +
HELIKTIT 1990 + + + + + + + +
HELIKTIT 1989 + + + +
HELIKTIT 1988 + + + + + lezárás
HELIKTIT 1987 + + + + +
HELIKTIT 1986 + + +
HELIKTIT 1985 + + +
Pápa Miklós 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 42. old.
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design