magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Csengõ-zsomboly
Csengõ-zsomboly
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4422-4
Hossz: 230 méter
Vertikális kiterjedés: 133 méter
Mélység: 133 méter
Magasság: 0 méter
Kutatási engedélyek száma: 1
Település: Olaszfalu
Hrsz: 0102/1
NP Igazgatóság: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
Hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Csengõ-hegyi-Ördöglik
Csengõ-hegyi-zsomboly
Csengõ-hegyi-ördöglyuk
Ördög-lyukja
Ördöglyuk-barlang
I-65
I.- 51.-es víznyelõ barlangja
D-51-es nyelõ barlangja
I-51
Kistési Ördöglyuk-barlang
Bakonynánai Ördög-lyuk
Csengõ-hegyi-barlang
Ördög-lyuk
Kis-Téspusztai Ördöglyuk-barlang
Betyár-barlang

Csengő-zsomboly
A Bakony-hegység időszakosan aktív víznyelőbarlangja. Bejárata a Bakonynána község határában emelkedő Csengő-hegy tetején, a Bél Mátyás által már 1736-ban említett Ördög-lyuk közvetlen közelében, 480 m tszf. magasságban nyílik. A triász és jura mészkövek határán kialakult függőleges, tágas aknarendszer falait szép oldott formák díszítik, a felépítő kőzet rétegei kiválóan tanulmányozhatók. Feltárása 1979-ben kezdődött, amikor a kutatók 53 m mélységig jutottak le, majd a további kutatás eredményeként 1986-ban érték el a 134 m mélységben lévő végpontot. A továbbjutást vízzel telt szifon akadályozza. Alsó, 100 m alatti szakasza az 1988-ban bekövetkezett omlás miatt jelenleg nem járható. Földtani, genetikai és morfológiai értékei alapján 1992 óta fokozott védelem alatt áll. Az engedéllyel, csak barlangjárásban gyakorlottak számára járható barlang betongyűrűkkel biztosított függőleges bejárati aknája lezárt, az ereszkedést több helyen beépített vaslétrák segítik. Irod.: Kordos L. (1984): Magyarország barlangjai. Gondolat; Mészáros Gy. (1983): Bakony, Balaton-felvidék. Sport Kiadó; Szolga F.: Csengő-zsomboly. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás november 1. - április 15.
Maximális csoportlétszám 4
Napi maximális csoportszám 4
Csak elektromos lámpa használható -
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Csengõ-hegyi-Ördöglik
Csengõ-hegyi-zsomboly
Csengõ-hegyi-ördöglyuk
Ördög-lyukja
Ördöglyuk-barlang
I-65
I.- 51.-es víznyelõ barlangja
I-51
D-51-es nyelõ barlangja
Kistési Ördöglyuk-barlang
Bakonynánai Ördög-lyuk
Csengõ-hegyi-barlang
Ördög-lyuk
Kis-Téspusztai Ördöglyuk-barlang
Betyár-barlang
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design