magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Odvas-kõi-barlang
Odvas-kõi-barlang
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4413-1
Hossz: 28 méter
Vertikális kiterjedés: 7 méter
Mélység: 3 méter
Magasság: 4 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Bakonyszücs
Hrsz: 053/2
NP Igazgatóság: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
Hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: fokozottan védett területen nyíló

Szinonímák:
  Betyárbarlang
Gerence-barlang
Bakonybél-zsiványbarlang
Odvaskõ-barlang
Oduoskw

Odvas-kői-barlang
Kultúrtörténeti értéke alapján 1982 óta fokozottan védett természeti érték a Bakonyban. Az Odvaskő (Oduaskw) elnevezés első említése a Szent István király által, a bakonybéli apátság részére 1037-ben kiadott adománylevélben szerepel. Hazánkban ez az első barlangra utaló földrajzi név írásos dokumentuma. Bakonyszűcs határában, 346 m tszf. magasságban nyílik, a bejáratához vezető út a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet természeti értékeit bemutató Boroszlán tanösvény része. A közel 30 m hosszú barlang zárt üregként, keveredési korrózióval alakult ki a triász időszaki dolomitban. Bejárata 3,5 magas, 7 m széles. Egyetlen, befelé lejtő nagy teremből s néhány kisebb oldalágból áll, két kürtővel a felszínre nyílik. Kitöltéséből cseréptöredékek, csontszilánkok és tüzelésnyomok valamint jégkorszakból származó emlősök csontjai kerültek elő. 1951 óta régészeti védelem alatt áll. A belső fülkét telente a denevérek szálláshelyként használják. Szabadon látogatható. Irod.: Futó J.: Odvas-kői-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás -
Létszám korlátozás -
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Paulovics Péter 2004 +
ALBA REGIA 2002 +
ALBA REGIA 1996 +
CHOLNOKY JENÕ Bkcs 1981 + + + MKBT Beszámoló 1981. 80. 83. 88. old.
CHOLNOKY JENÕ 1981 +
Pápa Miklós 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 3-4. füz. 42. old.
Pászthory Valter 1965 MKBT Tájékoztató. 1965. 1-2. füz. 26. old.
Balázs Dénes 1962 MKBT Tájékoztató. 1962. 5. füz. 76. old.
Pápa Miklós 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 3. 6. oldal
Kadiæ Ottokár 1942 + + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 25. 26. oldal
Kadiæ Ottokár 1941 + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 18. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 88. oldal
Kadiæ Ottokár 1926 + Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 28. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design