magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Mánfai-kõlyuk
Mánfai-kõlyuk
 
Adatok:
  Kataszteri szám: 4120-2
Hossz: 360 méter
Vertikális kiterjedés: 11 méter
Mélység: 4 méter
Magasság: 7 méter
Kutatási engedélyek száma: 0
Település: Mánfa
Hrsz: 0552/7
NP Igazgatóság: Duna-Dráva NP Igazgatóság
Hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Védettség: fokozottan védett
Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

Szinonímák:
  Mánfai Kõlyuk-barlang
Mélyvölgyi-Kõlyuk
Gyula-barlang
Kõlyuk
Zichy Gyula-barlang
Mánfai Kõlik
Kõlyuk-barlang

Mánfai-kőlyuk
1982 óta fokozottan védett természeti érték a Mecsek-hegységben. A Mélyvölgy alsó szakaszán, a Zsidó-völgy betorkollásánál, 240 m tszf. magasságban nyíló barlang bejáratának mérete a hegységben egyedülálló. Elsőként Hölbling Miksa említette, aki 1844-ben járt benne. Feltárását az 1900-as évek elején Ozanich Gyula vezetésével kezdték meg. Ekkor még csak egy 6 m széles, 6,5 m magas, mintegy 10 m hosszú sziklaüreg és a hozzá csatlakozó két szűk folyosó volt ismert. A triász időszaki mészkőben, tektonikus törésvonal mentén kialakult, ma már 180 m hosszban feltárt járat vizét vízgazdálkodási célra hasznosítják. A feltáró munkák, valamint a vízmű számára történő kiépítés, táróhajtás során végzett robbantási munkák eredményeként a bejárat térsége megváltozott, a főfolyosó pedig természetes jellegét teljesen elvesztette. Gazdag élővilágának kutatását 1922-ben Bokor Elemér kezdte meg, de a részletesebb vizsgálatokat Gebhardt Antal végzett 1931-ben. A leírt 159 faj közül ötöt a barlangi vízicsigát (Lartetia Gebhardti), a vakvíziászkát (Stenasellus hungaricus robustus) a vakbolharákot (Niphargus Molnári) továbbá két, innen ismertté vált örvényzőférget (Dendrocoelides pannonicus, Pilycelis Tóthi) barlanglakónak határozott meg. Jelenleg a denevérek 19 faja telel, vagy szaporodik a barlangban. Mindhárom bejárata lezárt, látogatásához engedély szükséges. Irod.: Havasi I.: Mánfai-kőlyuk. In.: Székely K.(2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó

 
Képek:

 


Látogathatóság
Denevér korlátozás november 1. - március 31.
Maximális csoportlétszám 20
Napi maximális csoportszám 2
Csak elektromos lámpa használható -
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -


Kutatási törzslap:

Oszlopmagyarázat:
ft: feltárás, ge: geológia, mo: morfológia, hi: hidrológia, kl: klíma, Rn: radon, : védelem, gf: geofizika, ős: őslénytan, rg: régészet, bi: biológia, de: denevér, tk: térkép, fo: fotó, bl: barlang leírás
csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
PRO NATURA 2012 +
Angyal Dorottya 2011 + Cholnoky pályázat
PRO NATURA 2009 + +
Berényi Üveges István 2007 + + +
PRO NATURA 2007 +
PRO NATURA 2005 +
PRO NATURA 2004 +
PRO NATURA 2002 +
Kollár K. Attila 2001 +
PRO NATURA 2001 +
PRO NATURA 1997 + újra lezárás
PRO NATURA 1994 +
PRO NATURA 1992 +
MECSEKI 1979 + MKBT Beszámoló 1979. 167. 171. old.
BIH 1969 +
BIH 1968 + +
Berényi Üveges István 1967 + MKBT Tájékoztató. 1967. 27-28. old.
BIH 1967 +
Vass Béla 1966 + MKBT Tájékoztató. 1966. 12. old.
BIH 1966 + +
Loksa Imre 1963 + MKBT Tájékoztató. 1963. 1-2. füz. 35. old.
Dudich Endre 1959 + MKBT Tájékoztató. 1959. 09. 5. old.
Maucha László 1956 + MKBT Tájékoztató. 1956. 07-12. 7. old.
Radó Denise 1956 MKBT Tájékoztató. 1956. 03-06. 32. old.
1956 + + MKBT Tájékoztató. 1956. 01-02. Függelék. 4. old.
1956 + MKBT Tájékoztató. 1956. 01-02. Függelék. 4. old.
Wagner János 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 11. 12. 14. 16. 17. 19. oldal
Kadiæ Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 88. oldal
Schõnviszky László 1936 Barlangvilág VI. kötet 3-4. füzet 1936 79. oldal
Mottl Mária 1934 + + Barlangvilág IV. kötet 2. füzet 1934 23-24. oldal
Gebhardt Antal 1933 + + + + + + + + Barlangvilág III. kötet 1. füzet 1933 1-13. oldal
Kadiæ Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 48. oldal
   

©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design